Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Brukertilfredshet og KOSTRA ”Vi må vite at vi driver rett”, dvs er effektiv, oppnår en markedsavklaring, gjør de riktige tingene til riktig tid.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Brukertilfredshet og KOSTRA ”Vi må vite at vi driver rett”, dvs er effektiv, oppnår en markedsavklaring, gjør de riktige tingene til riktig tid."— Utskrift av presentasjonen:

1 Brukertilfredshet og KOSTRA ”Vi må vite at vi driver rett”, dvs er effektiv, oppnår en markedsavklaring, gjør de riktige tingene til riktig tid.

2 Forutsetninger  Du må forstå KOSTRA, som et alternativ til en tilbudsfunksjon  KOSTRA må få rollen som meningsfullt styringssystem og prissetter for kommunens verdikjeder  Brukerne må ha mulighet til å gi uttrykk for sin tilfredshet, som et alternativ til etterspørselsfunksjonen Tjeneste Funksjon

3 T E Mengde Kr Fra forvaltning til forretning Fra Smiths usynlige hånd til marked Fra forvaltning til forretning Fra Smiths usynlige hånd til marked

4 Et nybrottsarbeid  Prosjektet skal illustrere hvordan nøkkeltall fra KOSTRA og informasjon om brukernes tilfredshet med tjenestene kan kobles for å gi mer utfyllende informasjon som grunnlag for styringen av tjenesteyting og ressursbruk i kommunene  Samarbeid mellom kommunene Lier, Asker og Hole, Norsk Gallup og Fürst og Høverstad, finansiert av Dept.

5 Kostra Lønn/personal Økonomi GIS Folkeregister Andre Vårt styringssystem Brukere

6 Ressursbruk Befolkning/ målgrupper Befolkning/ målgrupper Tjeneste produksjon Tjeneste produksjon Prioritering Produktivitet Dekningsgrader KOSTRA

7 Informasjonsmodellen i KOSTRA  Sier lite om hvilken kvalitet tjenestene faktisk har og om brukerne av de kommunale tjenestene faktisk får dekket sine behov

8 Styringsmodell for kommunale tjenester Ressursbruk Befolkning/ målgrupper Befolkning/ målgrupper Tjeneste produksjon Tjeneste produksjon Prioritering Produktivitet Deknings grader Brukere KOSTRA Behovs dekning

9 Styringsmodell for en effektiv kommunal forvaltning  Virksomheten må sikre at ressursbruken rettes mot de prioriterte målgruppene  Virksomheten må videre klare å fange opp de personene i målgruppen som faktisk har behov for tjenesten  Tjenestene som ytes må være tilpasset og dekke brukernes behov  Tjenestene må produseres på en produktiv måte

10 Hvilket svar trenger vi?  Er det sammenheng mellom prioritering, dekningsgrader og produktivitet på den ene siden og kvalitet på tjenestene og brukernes tilfredshet på den annen side?

11 Tjenesten tilpasset brukernes behov, kvalitet og tilfredshet  Rett tjeneste  I rett mengde  Med rett kvalitet  Avhengig av flere forhold  Det faktiske innhold  Service, leveringsevne  Forventinger og omdømme

12 Forventinger, ikke den fulle sannhet, men den viktigste!  Forventninger preges både av opplevd og reelt behov, image (manipuler bart)  Påvirkning av dette kan skje uten at kvaliteten på leveransen endres. Det kan gjøres ved at verdikjeden blir gjort kjent gjennom varedeklarasjoner eller ved manipulering.

13 Eksempler på analysen

14 Hva vet vi nå Vi har prioritert, men er det politisk bevisst? Vi er ikke produktive men kvalitetsbevisste Vi er effektive og brukertilpasset men ikke billig Vi har et verktøy for politisk styring av tilbuds og etterspørselsfunksjonen. … og en jobb å gjøre i å ta dette i bruk.

15 Og vi er Et bedre sted å bo! Velkommen derfor til Hole kommune….. På internett: http:/www.hole.kommune.no

16 Og i alt pratet om marked og krefter: Demokrati dreier seg ikke om å få eller få gjøre det vi har mest lyst til akkurat nå. Demokrati dreier seg om friheten og retten til å gi uttrykk for våre behov og til å undersøke mulighetene for å få dem oppfylt innenfor felleskapets rammer og muligheter, og til eventuelt å få fellesskapet til å endre rammene. Jepser Juul, 2000


Laste ned ppt "Brukertilfredshet og KOSTRA ”Vi må vite at vi driver rett”, dvs er effektiv, oppnår en markedsavklaring, gjør de riktige tingene til riktig tid."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google