Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Innvandrere og sykefravær: Hvor viktig er yrke? Pål Schøne Institutt for samfunnsforskning NFR brukerseminar 17. november 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Innvandrere og sykefravær: Hvor viktig er yrke? Pål Schøne Institutt for samfunnsforskning NFR brukerseminar 17. november 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Innvandrere og sykefravær: Hvor viktig er yrke? Pål Schøne Institutt for samfunnsforskning NFR brukerseminar 17. november 2011

2 Innledning Ikke-vestlige innvandrere har høyere sykefravær enn innfødte. Kontroll for en rekke kjennetegn klarer ikke å fjerne denne forskjellen. Kan deler av den resterende forskjellen forklares av at innvandrere er i mer helseskadelige jobber?

3 Innledning Vi forenkler og forsøker å svare på dette spørsmålet ved å sammenligne sykefraværet mellom innfødte og innvandrere innen detaljerte yrker og jobber. Dersom det høyere sykefraværet blant innvandrere kan forklares med at de er i mer helseskadelige yrker eller jobber, så bør kontroll for yrke og jobb (dvs å sammenligne innfødte og innvandrere innen samme yrke og jobb) redusere forskjellen i sykefravær.

4 Innledning Forbehold: Sykefravær ikke et fullgodt mål på helse – Sykefravær mer et mål på sykeadferd – Påvirket av legenes beslutninger Seleksjon inn til yrke – Personer med helseproblemer kan forsøke å unngå helseskadelige yrker. – Personer med helseproblemer kan ha problemer med tilgang til mer attraktive og mindre helseskadelige yrker Formildende om seleksjon: Vi er opptatt av forskjeller mellom innfødte og innvandrere. Men, et problem hvis seleksjonen er forskjellig mellom innfødte og innvandrere.

5 Innledning Spørsmålene vi forsøker å besvare: 1. Har innvandrere mer helseskadelige yrker enn innfødte? 2.Hjelper det å skifte yrke? 3. Hvordan utvikler sykefraværet seg med økt botid?

6 Data Koblede registerdata på individnivå År: 2004-2008 Informasjon om lange sykefravær (utover arbeidsgiverperioden) Informasjon om yrke (Styrk-koder) Tilgang til en rekke kontrollvariabler: Kjønn, alder, yrkeserfaring, ansiennitet, utdanning, fagfelt, sivil status, antall barn, årslønn, næring, fylke, antall ansatte. Alder: 20-60.

7 Resultater 1. Har innvandrere mer helseskadelige yrker enn innfødte? Vi forenkler og svarer på dette spørsmålet ved å sammenligne innvandre og innfødte innenfor: – samme yrke I (4-siffer): 409 yrker – samme yrke II (5-siffer): 692 yrker – samme jobb (4-siffer yrke X Arbeidsplass): 412653 jobber

8 Resultater

9

10

11

12 2. Hjelper det å skifte yrke? Bruker informasjon om yrke mellom par av år. Sammenligner sykefravær mellom de som skifter yrke og de som ikke gjør det, og ser om skifte av yrke (for sykefravær) er viktigere for innvandrere enn for innfødte. Skiller også mellom ulike typer av skift av yrke: – i) skifte yrke internt på arbeidsplassen, – ii) skifte yrke eksternt mellom arbeidsplasser, – iii) skifte arbeidsgiver uten å skifte yrke. Forbehold: – Vi måler nødvendigvis ikke den kausale effekten av å skifte yrke: Seleksjon. – Formildende: Vi er opptatt av forskjeller mellom innfødte og innvandrere. Men, et problem hvis seleksjonen er forskjellig mellom innfødte og innvandrere.

13 Resultater Innvandrere får en noe større andel av sine yrkesskift gjennom skifte av arbeidsgiver

14 Resultater

15

16

17

18

19

20 3. Hvordan utvikler sykefraværet seg med økt botid? Assimilering eller økte forskjeller over tid? Mellom og innen yrke – Initialt dårligere helse? – Tilgang til bedre helsevesen – «Stuck» i dårlige jobber eller «opprykk» over tid? Tverrsnittsdata fra flere år: – Skille mellom kohort og livsløp

21 Resultater Utvikling av sykefravær med botid. Innfødte og ikke-vestlige innvandrere. Menn

22 Oppsummering Å kontrollere for yrke og jobb reduserer markert forskjellen i sykefravær mellom innfødte og innvandrere. En mulig tolkning: Innvandrere er overrepresentert i yrker og jobber som er mer helseskadelige. Å skifte yrke henger negativt sammen med sykefravær for innvandrere. En mulig tolkning: Det hjelper å komme seg vekk fra helseskadelige yrker. Liten grad av assimilering av sykefravær over tid. En mulig tolkning: Initiale forskjeller opprettholdes. Tilgang til bedre helsevesen men «stuck» i helseskadelige yrker?


Laste ned ppt "Innvandrere og sykefravær: Hvor viktig er yrke? Pål Schøne Institutt for samfunnsforskning NFR brukerseminar 17. november 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google