Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Prioriteringsutvalget og de gamle Pål Friis Sørlandet sykehus GerIT 28.04.15 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Prioriteringsutvalget og de gamle Pål Friis Sørlandet sykehus GerIT 28.04.15 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Prioriteringsutvalget og de gamle Pål Friis Sørlandet sykehus GerIT 28.04.15 1

2 2

3 Lønning I. 1987 Enhver har rett til optimal helse innen sine muligheter. 5 kategorier helsetjenester etter nødvendighet – Helt nødvendig på kort sikt – Helt nødvendig på lengre sikt – Nyttig – Etterspurt med antatt effekt – Unødvendig. Etterspurt, men ikke nyttig. 3

4 Lønning II. 1997 Samlet vurdering av: Alvorlighet Nytte Kostnadseffektivitet – Dokumentasjon 4

5 Norheim 2014 Mål: Flest mulig gode leveår for alle, rettferdig fordelt. Åpent og rettferdig: Med enighet om kriteriene for prioritering først, blir diskusjonene åpne og rettferdige. 5

6 Kriterier for prioritering Helsegevinst Ressurser Helsetap i livsløp-perspektiv 6

7 Andre sentrale momenter Vi prioriterer ikke fordi vi må, men fordi vi vil. – Uten bevisst prioritering oppstår urettferdighet. De samme kriteriene kan brukes på alle nivåer. – Politiske valg, helseledelse og kliniske situasjoner Kriteriene skal styre og virke. – Lov, forskrift, retningslinjer. Helsegevinst, ressurser og helsetap lar seg beregne. – Gode leveår som måleenhet. 7

8 Helsegevinst Nytte av behandling målt i gode leveår = Antall år og livskvalitet Vunne leveår Livskvalitet før behandling Livskvalitet etter behandling 8

9 Helsegevinst eller nytte? Norheim eller Lønning 2? Gir det mening å rangere kreft hos 50-åringer i forhold til kreft hos 75 åringer? Likebehandlingsideal i velferdsstaten – Alder, kjønn, klasse, geografi – Velferdsstaten er også et politisk redskap for å utjamne ulikhet. – Skole, trygdesystem og helsevesen… 9

10 Helsetap Det helsetap sykdommen gir =Antall år og livskvalitet Gruppert i 3 Norm på 80 gode leveår 10

11 Helsetap eller alvorlighet? Norheim eller Lønning 2? Gir livsløp-perspektivet mening? – Vi hjertetransplanterer ikke 90-åringer – Men 90-åringer får pacemaker Gir de normerte 80 gode leveår mening? – Og hvordan vil 80-årsnormen bli oppfattet? I konkurranse om intensivplasser I valg av kommunal ø-hjelp eller sykehus 11

12 Vi prioriterer fordi vi vil Hva hvis det er for få livbåter? Hvor omfattende skal vi prioritere? Budsjettbeslutninger om behandlingskapasitet Beslutninger om nye legemidler og teknologi Prioriteringer mellom enkeltpasienter Omsorgstjenester Folkehelsetiltak 12

13 Samme kriterier i politiske beslutninger, helseledelse og kliniske avgjørelser Helsepolitikken favner samfunnsperspektiv Helseledelse favner befolkningens, pasientenes og ansattes perspektiv Kliniske beslutninger favner egen pasient og andre pasienters perspektiv 13

14 Kriteriene skal styre og virke Skjer det store feilprioriteringer i dagens system med sammensatt grunnlag for prioritering? – Kriteriene fra Lønning 2 – Samfunnsverdier – Dagen politiske debatt – Pressgrupper – Presse –.. 14

15 Alt kan beregnes Tap av gode leveår. Gode leveår vunnet ved behandling. Ressursbruk for å vinne gode leveår. Leveår som er mindre gode. – Schizofreni, stoffmisbruk, ulykker, anoreksi, selvmord. – Kurativ og palliativ kreftbehandling. – Elektiv ortopedi. – Forebygging av karsykdom i populasjoner med ulik risiko – Biologisk behandling – …. 15

16 Verdikonflikt Helsevesenet måles i hvor mange gode leveår som produseres Helsevesenet er er ett av mange ledd i velferdsstaten som gir trygghet og likhet 16

17 Verdikonflikt Sykdom og behandling kan rangeres etter helsetap og helsegevinst Noen sykdommer og behandlinger skal ikke rangeres slik – Kurativ kontra palliativ kreftbehandling – Omsorgssektoren 17

18 Verdikonflikt Alt kan rangeres Nødvendige helsetjenester for alle (Lønning 1) 18

19 Verdikonflikt Avtagende helsegevinst og mindre helsetap ved sykdom hos gamle gir lav prioritet Et samfunn kan måles moralsk på hvordan det behandler sine gamle Samfunnskontrakt mellom aldersgrupper 19

20 Verdikonflikt Prioritering kan fortas ut fra strenge kriterier vi er blitt enige om på forhånd og beregnes av eksperter. Prioritering må foregå i en åpen demokratisk prosess med mange hensyn og aktører 20

21 Verdikonflikt 80 gode leveår er kvoten Individuell vurdering 1/4 av 80-åringene har 15 leveår igjen 21

22 Norheimutvalget, de gamle pasientene og deres helsetjeneste De har liten helsegevinst Deres sykdommer gir lite helsetap Kvoten på 80 gode leveår kan virke negativt normerende for helsetilbud og behandling av enkeltpasienter over 80. 22

23 Prioriteringsvegring? All prioritering i helsevesenet er umoralsk Prioritering er politikeres sak – Legen har bare pasientens beste i sinne. Hippokrates 23

24 Alternativ til Norheim Hvilke helsetjenester er nødvendige? Lønning 1 Alvorlighet som hovedkriterium. Lønning 2 Livsløp-perspektivet kan brukes forsiktig for de aller eldste Nytte som hovedkriterium. Lønning 2 Helsegevinst kan brukes for å sammenligne ulike nye behandlinger Skjønnsmessighet beholdes (et rimelig forhold..) Lønning 2 Beregninger kan inngå som ett av flere elementer 24


Laste ned ppt "Prioriteringsutvalget og de gamle Pål Friis Sørlandet sykehus GerIT 28.04.15 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google