Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

26.09.20161. Befolkningsutvikling Lierne Innovativt næringsliv i vekst Mange nyetableringer Pessimisme snudd til optimisme.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "26.09.20161. Befolkningsutvikling Lierne Innovativt næringsliv i vekst Mange nyetableringer Pessimisme snudd til optimisme."— Utskrift av presentasjonen:

1 26.09.20161

2

3 Befolkningsutvikling Lierne

4 Innovativt næringsliv i vekst Mange nyetableringer Pessimisme snudd til optimisme

5 Lierne mangler arbeidskraft. For å skaffe mer arbeidskraft må kommunen ha netto innflyttingen. Det betinger at folks boligbehov kan dekkes. Men……

6 ET IKKE FUNGERENDE BOLIGMARKED Byggekostn. eks. mva. Kr. 2.000.000 25 % mva ” 500.000 SUM byggekostnad Kr. 2.500.000 Markedsverdi Kr. 1.500.000 Potensielt tap Kr. 1.000.000 Eksempel:

7 26.09.20167 Tid Pris Byggekostnad Prisutvikling sentrale strøk Prisutvikling distriktene Prisutvikling bolig

8 Kommunens kortsiktige tiltak ☞ Gratis tomter i boligfelt (tomt, vei, vann, avløp) ☞ ”Nullkonsesjon” i sentrumsområder ☞ Bygd utleieboliger (offentlig, OPS) ☞ Reguleringsplaner med blandet bebyggelse ☞ Formidling av Husbankens produkter ☞ Samarbeid med lokal bank ☞ Fleksibilitet i byggesaker, men møter hindringer i sentrale lover.

9 Kommunens langsiktige tiltak ☞ Offensiv boligpolitikk i kommuneplanens arealdel ☞ Ingen subsidiering av kommunale boliger (unntatt den boligsosiale delen) ☞ Samarbeid med lokalt næringsliv og investorer ☞ Samarbeid med andre kommuner ☞ Fleksibel omregulering fra bolig til fritid og omvendt

10 ”Når det nå legges inn begrensninger i utlånspraksisen vil det spesielt ramme distriktene hardt. Flere kommuner har samarbeidet tett med bankene og benyttet startlån gjennom Husbanken for å stimulere til nybygging. Aktive kommuner har tatt grep om boligpolitikken i eget område, men nå blir heller ikke dette mulig. De nye forslagene fra Finanstilsynet er spesielt negativt for unge førstegangsetablerere …… som ønsker å bygge nye boliger i områder der boligprisene ligger under byggekostnadene.” Banksjef Jon Håvard Solum i

11 ☞ Behovet for arbeidskraft (fast og deltid/sesong) kan ikke dekkes med daglig innpendling. ☞ OPS fungerer så lenge den private kapitalen er patriotisk. ☞ Brakkebyer er ingen løsning ☞ Sentrale myndigheter legger for mange hinder (reguleringer i plan- og bygningslov, verneområder, vernede vassdrag, reindriftslov, NATURMANGFOLDSLOVEN …….og nå Finanstilsynets forslag om økt egenkapital.) Lierne opplever at….

12 Konklusjon Lierne Kommune har ikke tilstrekkelig lokalt handlingsrom gjennom langsiktig planarbeid og kortsiktige tiltak. ….så hva kan gjøres?

13 For det første må vi få en ny dynamisk nasjonal boligpolitikk (ikke bare en boligsosial politikk) som fungerer både innenfor Ring 1 i Oslo og i Lierne.

14 Øk gjerne egenkapitalkravet innenfor Ring 1 i Oslo, men overlat til den lokale bank å vurdere lånetakers betalingsevne i Lierne.

15 Større forvaltningsansvar til kommunene. (Staten har kontrollmekanismer)

16 Kortsiktig trengs nye statlige finansieringsløsninger. (jfr. forslaget til statsbudsjett for 2012) Husbanken er statens verktøy. Distriktssenteret er statens kompetansebygger. Vi trenger mer forskning på det boligpolitiske området

17

18 kjell.schive@lierne.kommune.no Tlf. +47 975 23 544 www.gransprojekt.eu


Laste ned ppt "26.09.20161. Befolkningsutvikling Lierne Innovativt næringsliv i vekst Mange nyetableringer Pessimisme snudd til optimisme."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google