Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal: Startside Tips engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk. Eller velg DEPMAL– engelsk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal: Startside Tips engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk. Eller velg DEPMAL– engelsk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal: Startside Tips engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk. Eller velg DEPMAL– engelsk under ”oppsett”. Gir boligmeldingen en ny kurs? Fagdirektør Mariann Jodis Blomli KBL-konferansen, Sarpsborg 29. mai 2013

2 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde Tips bilde: For best oppløsning anbefales jpg og png- format. Status folk flest bor godt og trygt – og klarer seg på egen hånd åtte av ti eier boligen sin boligbyggingen er på et relativt høyt nivå 2

3 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde Tips bilde: For best oppløsning anbefales jpg og png- format. Utfordringer – her og nå Boligbyggingen har ikke holdt tritt med befolkningsveksten Høye boligpriser og krav til egenkapital gjør at mange sliter med å etablere seg Kommunene blir utfordret – mange trenger boligsosial hjelp 3

4 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal: Diagram Tips farger: KRDs fargepalett er lagt inn i malen og vil brukes automatisk i diagrammer og grafer Boligbyggingen 4

5 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal: Diagram Tips farger: KRDs fargepalett er lagt inn i malen og vil brukes automatisk i diagrammer og grafer Gjeldsvekst og boligpriser 5 Kilder: Statistisk sentralbyrå, Eiendomsmeglerbransjen (NEF, EFF, FINN.no og Pöyry) og Norges Bank

6 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal:1 utfallende bilde Tips bilde: Bildestørrelse kan forandres ved å dra i bilderammen eller høyreklikke på rammen og klikke på størrelse og plassering Tips bilde: For best oppløsning anbefales jpg og png- format. 6

7 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal:Tekst med kulepunkter Tips bunntekst: For å sidenummer, dato, og tittel på presentasjon: Klikk på ”Sett Inn” -> Topp og bunntekst -> Huk av for ønsket tekst. Tips nynorsk stavekontroll: Klikk fane ”se gjennom”, klikk i tekstfeltet og huk av for nynorsk under ”språk” Tips symbol: Velg ikonet tilsvarende avdelingen du snakker om, og trykk lim inn (Ctrl+V) på hver side for at symbolet skal komme på samme sted. Mål 7 Alle skal bo godt og trygt Boliger for alle i gode bomiljø Trygg etablering i eid og leid bolig Boforhold som fremmer velferd og deltakelse

8 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal: Tekst med kulepunkter - 1 vertikalt bilde Tips bilde: For best oppløsning anbefales jpg og png- format. Husbanken Stimulere og supplere boligmarkedet Til stede i hele landet Målrettet innsats mot kommuner med store boligsosiale utfordringer Utvikle og formidle kunnskap God virkemiddelforvaltning Bidra til samordnet og helhetlig statlig boligpolitikk 8

9 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal:1 utfallende bilde Tips bilde: Bildestørrelse kan forandres ved å dra i bilderammen eller høyreklikke på rammen og klikke på størrelse og plassering Tips bilde: For best oppløsning anbefales jpg og png- format. 9 Foto: iStockphoto Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid

10 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal: Tekst med liggende bilde Tips bilde: Bildestørrelse kan forandres ved å dra i bilderammen eller høyreklikke på rammen og klikke på størrelse og plassering Tips bilde: For best oppløsning anbefales jpg og png- format. Boligsosiale utfordringer Mange får ikke god nok hjelp Boligsosialt arbeid er uoversiktlig Ansvaret er fordelt på flere instanser Samarbeid er en utfordring på alle nivå Vanskelig å dokumentere effekter og resultater 10

11 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal:1 utfallende bilde Tips bilde: Bildestørrelse kan forandres ved å dra i bilderammen eller høyreklikke på rammen og klikke på størrelse og plassering Tips bilde: For best oppløsning anbefales jpg og png- format. 11 Foto: iStockphoto Boligsosial politikk – viktige innsatsområder Barnefamilier skal bo tilfredsstillende Vanskeligstilte unge må få hjelp Kommunenes forutsetninger for å bosette flyktninger må styrkes Personer med rusproblemer, psykiske lidelser, dobbeltdiagnoser må få hjelp til varig bosituasjon

12 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal: Tekst med liggende bilde Tips bilde: Bildestørrelse kan forandres ved å dra i bilderammen eller høyreklikke på rammen og klikke på størrelse og plassering Tips bilde: For best oppløsning anbefales jpg og png- format. Hva skal vi oppnå? Flere botilbud til vanskeligstilte Oppfølging i bolig Styrke det boligsosiale fagmiljøet 12

13 Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal: Sluttside Tips bildekreditering: Alle bilder brukt i presentasjonen må krediteres for eksempel slik: Slide nr. X: Fotograf, Bildebyrå Gir boligmeldingen en ny kurs? Mariann Jodis Blomli Colourbox, iStockphoto 13


Laste ned ppt "Kommunal- og regionaldepartementet Norsk mal: Startside Tips engelsk mal Klikk på utformingsfanen og velg DEPMAL – engelsk. Eller velg DEPMAL– engelsk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google