Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kjøp av bistand til målinger for kommunikasjonsstrategi Leverandørkonferanse 7. januar 2015.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kjøp av bistand til målinger for kommunikasjonsstrategi Leverandørkonferanse 7. januar 2015."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kjøp av bistand til målinger for kommunikasjonsstrategi Leverandørkonferanse 7. januar 2015

2 Velkommen! Gunnar Løvland, rådgiver i innkjøpsseksjonen Sissel Ramstad Lyngvær, seksjonsleder seksjon for besøk og formidling Jorunn Nilsen, kommunikasjonsrådgiver i ledelsessekretariatet Anita Blomberg, seksjonsleder i informasjonsseksjonen

3 Agenda DEL 1 (kl. 10-11) Presentasjon av oss og strategien: 1. Hovedpunktene i kommunikasjonsstrategien 2. Besøk og formidling 3. Informasjonsseksjonen 4. Arbeidet med pressen Pause 5. min.

4 Forts. agenda Del 2: (kl. 11-12) Om våre ønsker om bistand til målinger og spørsmål 5. Målinger i forbindelse med strategien for ekstern kommunikasjon 6. Medieovervåkning og medieanalyse 7. Strategi for internkommunikasjon og behov for målinger 8. Spørsmål og svar (25 min) 9. Avslutning

5

6 Kommunikasjonsstrategien omhandler ekstern kommunikasjon sier noe om hvordan Stortinget skal: -skape interesse og forståelse for Stortingets rolle og oppgaver -oppnå målet om aktuell kunnskapsformidling av folkestyret

7 KommunikasjonstiltakBasiskommunikasjon

8 Prinsipper åpen nøytral aktiv tilgjengelig enhetlig tidsriktig

9 Kommunikasjonsmålene Øke det demokratiske engasjementet i Norge –øke kunnskapen om hvordan det norske demokratiet fungerer –opprettholde aksepten for at politisk debatt og diskusjon er viktig –bidra til å øke valgdeltakelsen

10 Kommunikasjonsmålene Oppnå en riktig og positiv forståelse av Stortingets rolle –Øke kunnskapen om Stortingets rolle i demokratiet –Øke kjennskapen til hvordan Stortinget jobber med politiske saker –Øke tilfredsheten til alle som besøker Stortinget

11 Kommunikasjonsmålene Bygge og bevare tilliten til Stortinget –bevare tilliten til at Stortingets administrasjon forvalter sine ressurser godt –forbedre Stortingets omdømme i prioriterte målgrupper –korrekt og balansert medieomtale i saker der Stortingets administrasjon er kilde eller objekt

12 Etterlatt inntrykk

13 Målgrupper Voksne med lav demokratisk deltakelse – spesielt voksne med minoritetsbakgrunn Barn og unge – spesielt førstegangsvelgere Profesjonelle – folk som i sitt arbeid forholder seg til Stortinget

14 Aktuelle anledninger

15 Budskap Demokrati – en grunnleggende verdi Stortingets arbeid Stortinget – hjertet i demokratiet Stortinget er åpent

16 Overordnet historie Historien vi forteller om Stortinget skal være sann, viktig, relevant og engasjerende.

17 Besøk og formidling Formidlingsaktiviteter –Omvisninger –Interaktive læringsspill –Kurs og foredrag –Utstillinger –Stortingsmøter –Jubileumsaktiviteter Satsninger –Målgruppebasert innhold og læringsutbytte –Læring både før, under og etter et besøk –Dagsaktuelt –Historisk –Utadrettet virksomhet –Nettbaserte aktiviteter

18 Informasjonsseksjonen Redaktøransvar, innholdsproduksjon og videreutvikling av stortinget.no og intranettet (Løveporten) Stortingets åpne datatjeneste Nett-TV fra stortingsmøter og høringer Twitter og Flickr Stortingets informasjonstjeneste Informasjonsfilmer Brosjyrer og årsrapport Pressevaktordning Presse- og kommunikasjon i beredskapsorganisasjonen Forvaltning av Stortingets saksdatabase

19 Arbeidet med pressen Dagens arbeid Både reaktivt og proaktivt. Et kontaktpunkt for henvendelser, hele døgnet. Henvendelser – fra begjæringer om innsyn til portrettintervju med presidenten. Tilrettelegging for media ved større arrangementer etc. Koordinering med andre aktører. Et aktivt forhold til presselosjen. Videreutvikling Videreutvikle fasilitering. Rutiner for overvåking, rapportering og evaluering.

20 Målinger ekstern kommunikasjon Koordinerende ansvar for målinger i strategiperioden Konkretisere strategiens mål og delmål slik at vi kan si hvor vi står i dag og hvor vi skal (sette måleparametere) Gjøre oss kjent med de prioriterte målgruppene ved systematisering av etablert kunnskap og målgruppeanalyse –Hva kjennetegner målgruppenes behov? –Hvordan når vi best målgruppen? Måle effekt av enkelte kommunikasjonstiltak –Treffer vi? Justeringsbehov? Måle effekt av løpende kommunikasjonsaktiviteter

21 Kommunikasjonsmålene Øke det demokratiske engasjementet i Norge –øke kunnskapen om hvordan det norske demokratiet fungerer –opprettholde aksepten for at politisk debatt og diskusjon er viktig –bidra til å øke valgdeltakelsen

22 Kommunikasjonsmålene Oppnå en riktig og positiv forståelse av Stortingets rolle –Øke kunnskapen om Stortingets rolle i demokratiet –Øke kjennskapen til hvordan Stortinget jobber med politiske saker –Øke tilfredsheten til alle som besøker Stortinget

23 Kommunikasjonsmålene Bygge og bevare tilliten til Stortinget –bevare tilliten til at Stortingets administrasjon forvalter sine ressurser godt –forbedre Stortingets omdømme i prioriterte målgrupper –korrekt og balansert medieomtale i saker der Stortingets administrasjon er kilde eller objekt

24 Medieovervåkning og medieanalyse Stortinget har en avtale med Retriever. Analyseverktøyet kan i dag benyttes til kvantitative uttak. Avtalen skal videreføres og utvikles. Plan for når og hvordan medieanalyse skal gjennomføres - både i forbindelse med en nullpunktmåling, men også som rutine - skal inngå i en overordnet plan for målinger.

25 Strategi for internkommunikasjon og behov for målinger Kartlegging av dagens kanaler for internkommunikasjon (våren 2015) Gjennomføre målgruppeanalyse og nullpunktsanalyse som skal danne grunnlag for målsettinger for strategien Utvikle strategien (høst 2015) Eventuelt målinger underveis og avslutningsvis i strategiperioden

26 Spørsmål og svar

27 Avslutning


Laste ned ppt "Kjøp av bistand til målinger for kommunikasjonsstrategi Leverandørkonferanse 7. januar 2015."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google