Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Øygarden kommune Driftstilpasningsprosjekt 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Øygarden kommune Driftstilpasningsprosjekt 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Øygarden kommune Driftstilpasningsprosjekt 2013

2 Mål for driftstilpasning  I Økonomiplan 2013 – 2016:  Redusere netto driftsutgifter med totalt ca 35 mill kroner  For 2013 er det identifisert 9,8 mill i nedtrekk  Driftstilpasningsprosjektet har som mål å identifisere tiltak for ca 20 mill, hvor 2,9 mill skal realiseres i 2013

3 Prosjektmodell

4 Analysemodell

5 Organisering av prosjektet  Prosjektet organiseres som et trepartssamarbeid  Styringsgruppe: Tre politikere, to hovedtillitsvalgte og to fra administrasjonen  Rådmannen er prosjekteier (som har fått i oppdrag å gjennomføre bestillingen fra kommunestyre)  Intern prosjektleder og prosjektmedarbeider  Ekstern prosjektleder og prosjektmedarbeider fra MU

6 Hovedaktiviteter i prosjektet – fase 1 -februar 2013  Oppstart og kontinuerlig kontakt med styringsgruppa  Intervjukartlegging (grupper og individuelt)  Gjennomgang av eksisterende data  Oppsummering og analyse  Definere områder/tema for arbeidsgrupper i fase 2  Sette sammen arbeidsgrupper  Lage mandat for hver arbeidsgruppe  Styringsgruppa beslutter

7 Hovedaktiviteter i prosjektet – fase 2 mars –juni 2013  Felles oppstartsmøte med styringsgruppa og arbeidsgruppene  Styringsgruppemøter underveis  Fellesmøter underveis  Arbeidsgruppemøter  Aktuelle undergrupper  Eventuelle befaringer i andre kommuner  Dialogmøter med brukerne  Utarbeidelse av sluttrapport  Høringsrunde  Beslutning og styringsgruppas anbefaling  Politisk behandling

8 Aktuelle tema i intervjukartleggingen Organisering Ledelse Kultur Kapasitet Kompetanse Arbeidsprosesser - måten å jobbe på Samhandling på tvers Mål og strategiarbeid Ressursutnytting og kostnad

9 Ressursramme Ønsket ramme Søkelys og energibruk på det vi ikke har Tilgjengelig ramme Mangel på søkelys og energibruk på utvikling og forbedring

10 Handlingsrom Ressursbruk 100% Omstilling - forbedring 1.år 2.år3.år4.år Handlingsrom Etter 4 år

11 Kartlegge prosesser Overordnet mål: Riktig styringsinformasjon God økonomistyring Eksempel – inngående fakturabehandling: Til hver kjerne- og støtteaktivitet – identifisere suksessfaktorer for å realisere mål Identifisere kjerne- og støtteaktiviteter Omformulering av suksessfaktorer til risikoer som grunnlag for rangering / prioritering

12 Suksessfaktor 1 – medvirkning i prosessen forankre gjennom medvirkning og bygging av tillit involvere tillitsvalgte etablere et godt klima for endring tid til egenavklaring (hver virksomhet for seg) tid til fellesavklaringer (kommunen samlet)

13 Suksessfaktor 2 – realisme i forbedringstiltak Tiltak som har: Høy effekt Stor konsekvens for ansatte Stor konsekvens for brukere Lav politisk aksept Effekt Tiltak som har: Lav effekt Stor konsekvens for ansatte Stor konsekvens for brukere Lav politisk aksept Tiltak som har: Høy effekt Liten konsekvens for ansatte Liten konsekvens for brukere Høy politisk aksept Tiltak som har: Lav effekt Lav konsekvens for ansatte Lav konsekvens for brukere Høy politisk aksept Gjennomførbarhet Fokus på forbedringer som er gjennomførbare – i minst mulig grad negative konsekvenser for ansatte og brukere – og gir effekt som realiserer organisasjonens kortsiktige og langsiktige utfordringer.

14 Grunnleggende forbedring krever Bevisst arbeid med kultur og atferd 70% Fokus på plan og strategi 30%


Laste ned ppt "Øygarden kommune Driftstilpasningsprosjekt 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google