Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Digital opplæring Samarbeidskompetanse og medbestemmelse.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Digital opplæring Samarbeidskompetanse og medbestemmelse."— Utskrift av presentasjonen:

1 Digital opplæring Samarbeidskompetanse og medbestemmelse

2 Innhold Prosjektmandat Bakgrunn Hensikt og målgruppe Mål Hovedinnhold og læringsmetoder DatoDirektoratet for forvaltning og IKT

3 Bakgrunn KMD og hovedsammenslutningene har i 2014 avsatt 35 millioner kroner til kompetanse-, medbestemmelses- og omstillingsarbeid i staten. Av dette skal 6 millioner kroner benyttes til felles digitalt opplærings- og utviklingstiltak for ledelse og tillitsvalgte innen samarbeidskompetanse og medbestemmelse, jfr. HTA 5.7. Partene har gitt Difi oppdraget med å utvikle tiltaket. DatoDirektoratet for forvaltning og IKT

4 Hensikt og målgruppe Hensikt: Hensikten med opplæringen er å bidra til å styrke virksomhetenes kompetanse og til felles opplærings- og utviklingstiltak for ledelse og tillitsvalgte, innen samarbeidskompetanse og medbestemmelse. Målgruppe: Tillitsvalgte og ledelse i statlig sektor dvs. alle ledernivåer med personalansvar uavhengig av virksomhetens størrelse. Vi forutsetter ingen erfaring med lovverket (nybegynnernivå), men skal også ivareta de mer erfarne. HR/personal inngår i målgruppen da de blir en viktig tilrettelegger og fasilitator for å implementere tiltaket i virksomhetene. DatoDirektoratet for forvaltning og IKT

5 Mål Målgruppen skal etter gjennomført tiltak: Fått styrket sin samarbeids- og medbestemmelseskompetanse. Gjennom økt kunnskap om HA, HTA og lov- og avtaler som regulerer lønns- og arbeidsvilkår i staten, begreper, roller og ansvar og bidra til realisering av virksomhetens strategier og mål. Ha økt kunnskap om prosesser og samarbeid. Være i stand til å planlegge og gjennomføre opplæringstiltaket i egen virksomhet. DatoDirektoratet for forvaltning og IKT

6 Hovedinnhold Samarbeid og medbestemmelse Hvorfor, hva, hvordan og når Roller og ansvar Bruk av HA, HTA og andre relevante lov og avtaleverk Gode eksempler Relevante utfordringer og problemstillinger innenfor temaene: Formål og intensjon med avtalene Lønnsfastsettelse,- utvikling og –forhandling Styringsrett Opphør, ordenstraff og avskjed Omstilling, nedbemanning og out-sourcing. Former for medbestemmelse Tjenestemannsloven og tilgrensing til Arbeidsmiljøloven. Verktøy, lenkesamling, sjekklister, læringsmateriale m.m. (digitale og ikke-digitale) Pedagogiske veiledere DatoDirektoratet for forvaltning og IKT

7 Læringsmetoder Opplæringstiltaket skal være et tilbud med fellestiltak som gjennomføres i samarbeid, til bare tillitsvalgte og til bare ledere i alle statlige virksomheter. Med e-læring har vi mulighet til å tilby et kompetanseutviklingstiltak til partene som er fleksibelt på tid og sted. Tilbudet vil bestå av blandede læringsformer, slik at e-kursene kan brukes i kombinasjon med andre læringsaktiviteter i virksomhetene. Tiltaket skal være variert, motiverende og aktiviserende. DatoDirektoratet for forvaltning og IKT

8


Laste ned ppt "Digital opplæring Samarbeidskompetanse og medbestemmelse."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google