Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Superbrukerforum 09.12.2010 Superbrukerrollen What’s in it for me? Status på kliniske systemer: Doculive Klinisk Arbeidsflate PasDocversjon 3.8 –endringer/nyheter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Superbrukerforum 09.12.2010 Superbrukerrollen What’s in it for me? Status på kliniske systemer: Doculive Klinisk Arbeidsflate PasDocversjon 3.8 –endringer/nyheter."— Utskrift av presentasjonen:

1 Superbrukerforum 09.12.2010 Superbrukerrollen What’s in it for me? Status på kliniske systemer: Doculive Klinisk Arbeidsflate PasDocversjon 3.8 –endringer/nyheter –videre….. Nye kortkoder Hvem/hva/hvor? melde feil og endring kursplan nivå1-prosedyrer IKT-OUS /Sykehuspartner

2 Superbruker En sekretær, sykepleier, lege eller annen sykehusansatt med særskilt kunnskap om de kliniske systemene som den aktuelle yrkesgruppe / arbeidsplass benytter seg av i det daglige.

3 Superbrukerrollen Ressursperson for egen yrkesgruppe / arbeidsplass Veilede / svare på spørsmål fra kollegaer Viktig bindeledd mellom den kliniske hverdag og IKT IKT er avhengig av tilbakemeldinger for å øke kvaliteten i de kliniske systemene Løfte og vedlikeholde enhetens IKT-kompetanse Informasjonsflyt Samarbeid med andre superbrukere Superbruker på alle enheter

4 Verktøy Tilgang til skoleversjoner i klinikken? Nettsiden på Virksomhetsportalen? Melde Servicedesk / Brukerstøtte Brukermanualer for bedre arbeidsflyt Sjekklister til nyansatte Bruke kommunikasjonsvei

5 IKT kontaktKlinikkgruppaVara Klinikk A Klinikk psykisk helse og avhengighet Torun Vedal MelhusCecilie GraverKarl-Otto Hande Klinikk B Medisinsk klinikk Jostein PettersenCathrine Næss Fiske Magnus Weiby Klinikk C Klinikk for kirurgi og nevrofag Marianne Martinussen Berit DahlstrømTherese Ruud Klinikk D Kvinne-og barneklinikken Thorbjørn HeitmannTove StenquistKathrine Haumann Klinikk E Kreft- og kirurgi klinikken Unn Christensen Gude Kathrine HaumannTove Stenquist Klinikk F Hjerte, lunge og kar klinikken Grethe Karin NedrelidTherese RuudBerit Dahlstrøm Klinikk G Klinikk for spesialisert Medisin og kirurgi Else Marit SkoliKarl-Otto HandeCecilie Graver Klinikk H Akuttklinikken Fredrik FällmannMagnus WeibyCathrine Næss Fiske Klinikk I Klinikk for diagnostikk og intervensjon Håvard RoterudCathrine Næss Fiske Magnus Weiby

6 Forutsetninger Tid / legitimitet Engasjement / interesse Delta på kurs i regi av Sykehuspartner, IKT-OUS o.a. Delta på Superbrukerforum innhold hyppighet

7 What’s in IKT for me? Oppdatert informasjon Påvirkningskraft Kontaktnett …. …

8 Status på kliniske systemer

9 Nytt i Doculive Riksen Ullev å l Merknader Vedlikehold. Erkl æ ring ved arbeidsuf ø rhet xx Rutinemessig vedlikehold av skjemaet E619Brev med to signaturerx Mulighet for to signaturer i alle brev (Kun RH) E505 Frittst å ende makuleringsrett x Egen rettighet for makulering. Denne vil kunne breddes til flere p å sykehuset SLK08 Resept/rekv. For legemiddel u/markedsf ø ringstillatelse x For Ullev å l Arbeidstilsynet - melding om sykdom/skade x For Ullev å l E593 Kontrollnotat med lenke psykiatrisk B1 og J8 x For Ullev å l E593 Resultatm å ling Psykiatrisk G4 x For Ullev å l E593 Endring Problemnotat Psykiatrisk G3 x For Ullev å l E593Koordineringsenheten x For Ullev å l E591 ESAS Skjema, ESAS uttrekk av data x For Ullev å l Nytt i journalutforsker (ikon)xx 3120 Kontrasignerende f å r ikke byttet xxRettelse av epikrisefeil 3121 Kontrasignerende f å r ikke rettet xxRettelse av epikrisefeil 4821Flere resepterx Endring i hvordan flere resepter h å ndteres I tillegg er det flere feilrettinger med i leveransen, de fleste vil ikke være relevante å informere om fordi de gjelder få brukere eller er av teknisk art. Når det gjelder en felles DL er det et forprosjekt i gang for å se på dette. Det er en kjempejobb som vil involvere store ressurser, både fra OUS og fra Sykehuspartner.

10 KA KLINISK ARBEIDSFLATE

11 5/24/09 PAS Klin.dok. RIS/ PACS LAB PAT Spes. Aker UUS Radium Riksh. DIPS Carestream Flexlab Saphire DocuLive Siemens Swisslab Blodbank, DocuLive Agfa UniLab DocuLive PAT Sectra DocuLive PAT Kliniske IKT-systemer pr. 2010 KurveMetaVision PasDocKlinisk portal DIPS PasDoc Felles PACS Sectra Pacs

12 En samlet elektronisk pasientjournal AkerUUSRHRadium DIPS (Meta-Vision) Carestream Flexlab DocuLive PAT Saphire, m.fl. PasDoc DocuLive MetaVision Siemens Swisslab DocuLive PAT Blodbank, m.fl. PiMS DocuLive MetaVision Sectra UniLab DocuLive PAT Well multimedia, Nyrebase, Albert, Vmax, m.fl IMx classic Agfa DocuLive PAT Oncentra, CytoDose, m.fl. Journalnotater Medisinsk biokjemi Immunologi Hormonlab Patologi Mikrobiologi Radiologi svarrapporter Blodbank PACS-bilder Pasientnære analyser

13 Orion Concerto

14 Hvilke endringer er planlagt til neste versjon av PasDoc?

15 Når kommer neste versjon? Versjon 3.8 er levert fra leverandøren, CSAM. Er hos Sykehuspartner til testing Produksjonsdato ikke vedtatt

16 Endringsønsker som leveres i versjon 3.8 Det blir ikke lenger mulig for henvisningsmottakene eller de som registrerer overflytting å få opp enheter som er utenfor PasDoc lokasjoner Case sensitive søk på kortkoder og navn er fjernet: ikke lenger nødvendig med stor bokstav Hastegraden som settes ved oppfølging EP i kontaktregistreringsbildet, vises i ventelisten ”Kontrolltime ikke tildelt”

17 Det blir endring av rekkefølge, antall og bredde på kolonner i ankomstoversikt, timebok og avtaleliste + utskrift på en side + økt kommentarfelt med 60% Bredden på kolonner er mulig å endre i noen lister (over) Det blir mulig å skrive ut etiketter og rapporter fra Sengepostbilde, kontaktoversikt, avtaleliste og timebok (kommer som alternativer under utskriftsknappen i knapperaden øverst i bildet) Behandlerkravmelding: Ny melding og utfasing av POLK (Helsedirektoratet innfører nytt system som gjelder for innsending av refusjonskrav for poliklinisk behandling)

18 Retting av feil i versjon 3.8 Det blir mulig å sortere stigende/synkende i ventelistekolonner, og mulig å sortere på varsel –skriver dessverre ikke ut det du sorterte på. Krav om at ressurs er obligatorisk felt ved utskriving av pasient er fjernet Det er mulig å angi alle ressurser som oppfølgingsressurs, også rom Varslingstekst rettet (men får ikke sortert etter varslingstekst)

19 Hva kommer etter 3.8? I mars 2011er det planlagt en ny versjon, 3.9 Det er planlagt nytt PAS, xPA i 2011

20 Kortkoder BPHS7: Barneavdelingen for Psykisk Helse, Sengepost 7 Løpenummer (1-9, A-Z) Type enhet (Sengepost, Poliklinikk, X=seksjon) Avdelingsnavn

21 Hvem / hva / hvor? melde feil og endring kursplan nivå1-prosedyrer IKT-OUS /Sykehuspartner


Laste ned ppt "Superbrukerforum 09.12.2010 Superbrukerrollen What’s in it for me? Status på kliniske systemer: Doculive Klinisk Arbeidsflate PasDocversjon 3.8 –endringer/nyheter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google