Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rådmann Siri Hovde Oppvekst og utdanning Grethe T. Rønning Barnehage Grunnskole/ voksenopplæring Barnevern Forebyggende tjenester Pedagogisk utviklingstjeneste.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rådmann Siri Hovde Oppvekst og utdanning Grethe T. Rønning Barnehage Grunnskole/ voksenopplæring Barnevern Forebyggende tjenester Pedagogisk utviklingstjeneste."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rådmann Siri Hovde Oppvekst og utdanning Grethe T. Rønning Barnehage Grunnskole/ voksenopplæring Barnevern Forebyggende tjenester Pedagogisk utviklingstjeneste Teknisk drift og kultur Per Ole Rønning Kultur Eiendom Forvaltning Kommunalteknisk drift Helse og rehabilitering Lasse Fure Sykehjems- tjenester Tjenester til hjemmeboende og rehabilitering Tjenester ved nedsatt funksjonsevne NAV Samfunn og utvikling Siv Mari Eilertsen Plan Prosjektkontor IT Næring, landbruk og miljø Økonomi John-Ivar Udnesseter Administrasjon og HR Erik Tangstrøm

2 Kommunalsjef Oppvekst og utdanning Barnehage Aursmoen barnehage Flatebyjordet barnehage Festningsåsen barnehage Burholtoppen barnehage Løken barnehage Setskog oppvekstsenter, barnehage Bråtebakken barnehage Grunnskole/ voksenopplæring Aursmoen skole Bjørkelangen skole Bråte skole Haneborg skole Løken/Hofmoen skole Setskog oppvekstsenter Voksenopplæringen Barnevern Forebyggende tjenester Helsestasjonen Skolehelsetjenesten Barne- og ungdomsteamet Jordmor Utekontakter/SLT Pedagogisk utviklingstjeneste Barnehagesjef

3 Kommunalsjef Helse og rehabilitering Sykehjemstjenester Sykehjemsavdeling Bjørkelangen avd.2 Skjermet enhet Bjørkelangen Sykehjemsavdeling m/trygghetsplasser Hemnes Skjermet enhet Hemnes Sykehjemsavdeling Aurskog - nord Sykehjemsavdeling Aurskog - syd Sentralkjøkken og vaskeri Tjenester til hjemmeboende og rehabilitering Hjemmetjeneste Aurskog Hjemmetjeneste Bjørkelangen Hjemmetjeneste Hemnes Omsorgsbolig Ulvehaugen Rehab-og korttidsavd. Korttidsavdeling Bjørkelangen Legevaktsentralen Fysioterapi og ergoterapi Tjenester ved nedsatt funksjonsevne Løken boveiledertjeneste Bjørkelangen boveiledertjeneste Avd.psykisk helse Linåkerveien Riserveien bolig NAV Mottaksavdeling Oppfølgingsavdeling Kommuneoverlege Helsefaglig rådgiver Tjenestekontor BPA, støttekontakt, omsorgslønn Dagsenter for eldre

4 Kommunalsjef Teknisk drift og kultur Kultur Bibliotek Kulturskolen Kulturelle skolesekken Fritid, barn og ungdom Idrett og friluftsliv Kulturvern Bygdebok Kino Eiendom Vaktmester Renhold Boligkontor Forvaltning Byggesak Geodata Spredt avløp Kommunalteknisk drift Vann Avløp Renovasjon Maskindrift/ anlegg Vei Brann- og feiervesen

5 Administrasjon og HR Erik Tangstrøm Økonomi John-Ivar Udnesseter Staber -Informasjon -Servicekontoret -HR -Lønn -Dokumentsenter -Politisk sekretariat -Budsjett/Regnskap -Skatt -Controller -Innkjøp -Eiendomsskattekontoret


Laste ned ppt "Rådmann Siri Hovde Oppvekst og utdanning Grethe T. Rønning Barnehage Grunnskole/ voksenopplæring Barnevern Forebyggende tjenester Pedagogisk utviklingstjeneste."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google