Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ringsaker kommune som lærebedrift 27.5.2014. K.sak vedtak 107/2012 punkt 23: – Antall lærlinger økes fra 32 til 34 fra 1.7.2013. Fra 2014 søkes det innarbeidet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ringsaker kommune som lærebedrift 27.5.2014. K.sak vedtak 107/2012 punkt 23: – Antall lærlinger økes fra 32 til 34 fra 1.7.2013. Fra 2014 søkes det innarbeidet."— Utskrift av presentasjonen:

1 Ringsaker kommune som lærebedrift 27.5.2014

2 K.sak vedtak 107/2012 punkt 23: – Antall lærlinger økes fra 32 til 34 fra 1.7.2013. Fra 2014 søkes det innarbeidet en økning med 2 lærlinger pr. år med en målsetting om 1 lærling pr. 1000 innbyggere innenfor helse- og omsorgsfagene K.sak-vedtak 098/2013 punkt 21: – Antall lærlinger økes fra 34 til 36 fra 1.7.2014, jf. vedtak i k. sak 107/2012 punkt 23.

3 Hvorfor vil Ringsaker kommune ha lærlinger? Sikrer rekruttering til egen virksomhet tilpasset vårt eget behov Mulighet til å være med å påvirke framtidas fagarbeidere Veiledere/kollegaer holder seg faglig oppdatert Gir bedre helhetsbilde enn skolen

4 Å ha lærling skjerper fokus på kvalitet på tjenestene - omdømme Tilgang på ny og oppdatert kunnskap Ekstra hender eller et ekstra fang Løsningsfokusert og åpne for ulike kulturer Muligheter for referanser Samfunnsansvar - bransjeansvar

5 Prosjekt for lærlinger Arbeidsmiljøprisen for Innlandet 2012

6 Rådmann Økonomiseksjonen Økonomisjef 18 årsverk Organisasjons- og administrasjonsseksjonen Organisasjonssjef 51,33 årsverk* Personal Personalsjef 8 årsverk Sekretariat Sekretariatsleder 4,13 årsverk IKT IKT-leder 8 årsverk Jus og forvaltning Kommuneadvokat 7 årsverk Planseksjonen Plansjef 8 årsverk Skole- og barnehageseksjonen Kommunalsjef 6 årsverk 8 (17) barneh. 13 (16) b-skoler 1 komb. skole 4 (5) u-skoler Voksenp. senter PPT Hagen Helse- og omsorgsseksjonen Kommunalsjef 3,8 årsverk* 4 omsorgsdistrikt Avlastning KMS Demente AO-senter Psykisk helse Helsestasjoner Barnevern Matproduksjon Kommunalsjef 1 årsverk Landbruk Kart og byggesak Teknisk drift Brann Bygg og Eiendom Renhold Kemner Sosiale tjenester Kultur og fritid Kulturskole Bibliotek Servicesenter Strategi- og utviklingsseksjonen Strategisjef 8 årsverk

7 Rekruttering av lærlinger Besøk på skolen Rekrutteringspatrulje –»Bli helsefagarbeider» Egen intervjuguide Referanser/PTF Mobilitet

8 Veiledere Avhengig av engasjerte og motiverte veiledere Oppfordrer alle veiledere til å delta på Fylkeskommunens moduler for fagopplæring Felles samlinger for veiledere 2 ganger pr. år Frikjøpsordning når det kommer nye lærlinger Avtalefestet veiledertillegg

9 Læretida Samme rettigheter og plikter som alle andre Felles oppstartsamling 4 fellessamlinger pr. år for lærlinger – Rettigheter og plikter – Kommunikasjon og samhandling – Fysisk aktivitet og livsstil – Generell hms – fagprøve Fagsamlinger for helsefag og barne- og ungdomsarbeiderfag Egen facebookside for lærlingene

10 Konkurranser «Ringsakermesterskap» for helsefagarbeiderlærlinger og barne- og ungdomsarbeiderlærlingene 3 lag i fylkesmesterskapet for Hedmark 2014

11 Utenlandsopphold Muligheter til å ta 14 uker i utlandet Full lønn i den perioden de er i utlandet

12 Fagprøve/sluttvurdering I løpet av 2 korte dager skal 4 års innsats vurderes Viktig at prøvenemnda har god kompetanse både til de krav som stilles i faget, og vurderingskompetanse Relevante oppgaver til fagprøvene

13 Å være lærebedrift Krav til systematikk Felles maler Samarbeid med skolen – muligheter for hospitering hos hverandre Prosjekt til fordypning Samarbeid med fylkeskommunen Fagprøvene - prøvenemnda


Laste ned ppt "Ringsaker kommune som lærebedrift 27.5.2014. K.sak vedtak 107/2012 punkt 23: – Antall lærlinger økes fra 32 til 34 fra 1.7.2013. Fra 2014 søkes det innarbeidet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google