Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Ringsaker kommune som lærebedrift

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Ringsaker kommune som lærebedrift"— Utskrift av presentasjonen:

1 Ringsaker kommune som lærebedrift

2 K.sak vedtak 107/2012 punkt 23: K.sak-vedtak 098/2013 punkt 21:
Antall lærlinger økes fra 32 til 34 fra Fra 2014 søkes det innarbeidet en økning med 2 lærlinger pr. år med en målsetting om 1 lærling pr innbyggere innenfor helse- og omsorgsfagene K.sak-vedtak 098/2013 punkt 21: Antall lærlinger økes fra 34 til 36 fra , jf. vedtak i k. sak 107/2012 punkt 23.

3 Hvorfor vil Ringsaker kommune ha lærlinger?
Sikrer rekruttering til egen virksomhet tilpasset vårt eget behov Mulighet til å være med å påvirke framtidas fagarbeidere Veiledere/kollegaer holder seg faglig oppdatert Gir bedre helhetsbilde enn skolen

4 Å ha lærling skjerper fokus på kvalitet på tjenestene - omdømme
Tilgang på ny og oppdatert kunnskap Ekstra hender eller et ekstra fang Løsningsfokusert og åpne for ulike kulturer Muligheter for referanser Samfunnsansvar - bransjeansvar

5 Prosjekt for lærlinger
Arbeidsmiljøprisen for Innlandet 2012

6 Organisasjons- og administrasjonsseksjonen Organisasjonssjef
Rådmann Økonomiseksjonen Økonomisjef 18 årsverk Organisasjons- og administrasjonsseksjonen Organisasjonssjef 51,33 årsverk* Personal Personalsjef 8 årsverk Sekretariat Sekretariatsleder 4,13 årsverk IKT IKT-leder Jus og forvaltning Kommuneadvokat 7 årsverk Planseksjonen Plansjef Skole- og barnehageseksjonen Kommunalsjef 6 årsverk 8 (17) barneh. 13 (16) b-skoler 1 komb. skole 4 (5) u-skoler Voksenp. senter PPT Hagen Helse- og omsorgsseksjonen 3,8 årsverk* 4 omsorgsdistrikt Avlastning KMS Demente AO-senter Psykisk helse Helsestasjoner Barnevern Matproduksjon 1 årsverk Landbruk Kart og byggesak Teknisk drift Brann Bygg og Eiendom Renhold Kemner Sosiale tjenester Kultur og fritid Kulturskole Bibliotek Servicesenter Strategi- og utviklingsseksjonen Strategisjef

7 Rekruttering av lærlinger
Besøk på skolen Rekrutteringspatrulje –»Bli helsefagarbeider» Egen intervjuguide Referanser/PTF Mobilitet

8 Veiledere Avhengig av engasjerte og motiverte veiledere
Oppfordrer alle veiledere til å delta på Fylkeskommunens moduler for fagopplæring Felles samlinger for veiledere 2 ganger pr. år Frikjøpsordning når det kommer nye lærlinger Avtalefestet veiledertillegg

9 Læretida Samme rettigheter og plikter som alle andre
Felles oppstartsamling 4 fellessamlinger pr. år for lærlinger Rettigheter og plikter Kommunikasjon og samhandling Fysisk aktivitet og livsstil Generell hms fagprøve Fagsamlinger for helsefag og barne- og ungdomsarbeiderfag Egen facebookside for lærlingene

10 Konkurranser «Ringsakermesterskap» for helsefagarbeiderlærlinger og barne- og ungdomsarbeiderlærlingene 3 lag i fylkesmesterskapet for Hedmark 2014

11 Utenlandsopphold Muligheter til å ta 14 uker i utlandet
Full lønn i den perioden de er i utlandet

12 Fagprøve/sluttvurdering
I løpet av 2 korte dager skal 4 års innsats vurderes Viktig at prøvenemnda har god kompetanse både til de krav som stilles i faget, og vurderingskompetanse Relevante oppgaver til fagprøvene

13 Å være lærebedrift Krav til systematikk Felles maler
Samarbeid med skolen – muligheter for hospitering hos hverandre Prosjekt til fordypning Samarbeid med fylkeskommunen Fagprøvene - prøvenemnda


Laste ned ppt "Ringsaker kommune som lærebedrift"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google