Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Rådmann med stab Helse/ Rehabilitering NAV Politisk Administrativ Levanger kommune – organisering fra 01.01.07 Resultatenheter Levanger Tomteselskap as.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Rådmann med stab Helse/ Rehabilitering NAV Politisk Administrativ Levanger kommune – organisering fra 01.01.07 Resultatenheter Levanger Tomteselskap as."— Utskrift av presentasjonen:

1 Rådmann med stab Helse/ Rehabilitering NAV Politisk Administrativ Levanger kommune – organisering fra 01.01.07 Resultatenheter Levanger Tomteselskap as Levanger Bolig- forvaltning KF Levanger Rådhus as Innherred Samkommune Levanger Næringsselskap as Levanger fritidspark as Interkommunale selskaper Kommunestyre Plan-og utviklingskomité Formannskap Ordfører Kontrollutvalg Driftskomité Nesheim skole Nesset US Skogn OS Ytterøy OS Ekne/Tuv OS Barn/familie Frol OS Halsan/ Momarka OS Mule/Okken- haug OS Åsen OS Staupshaugen Ytterøy OS Distrikt Nesset - Frol Distrikt sør Distrikt sentrum - Ytterøy Bygg og eiendom Brann Kommunal- teknikk Innvandrer- tjenesten Drift - anlegg Kultur Kommunalsjef oppvekst Kommunalsjef helse Kommunalsjef samfunnsutvikling

2 Delegasjon All myndighet som er gitt kommunen ligger til kommunestyret Kan delegeres til: –Andre folkevalgte organ –Rådmannen (administrasjonssjefen) Ingen enkelt-folkevalgt har instruksjonsmyndighet/bestillingsmyndighet Rådmannen har ansvar for all saksbehandling og møter i alle folkevalgte organ

3 Driftskomiteens rolle *) DK hovedoppgaver er utviklingen av innbyggernes levekår i kommunen og de forhold som påvirker disse gjennom bl.a.: Fatte vedtak om tjenestenivå og kvalitet innen et tjenesteområde hvor saken er av mer prinsipiell karakter. Avklare grenseoppgang i forhold til lov- og regelverk, retningslinjer, planer etc. på tjenesteproduksjonen. Behandle ”begrunnet” unntak fra vedtatte retningslinjer, planer etc. Påse at kvalitet og kvantitet/omfang av tjenesteproduksjonen/resultatet er som bestilt gjennom jevnlig rapportering fra rådmann/resultatenhetslederne - evaluering. Politisk ansvar for å gjennomføre nødvendige brukerundersøkelser. *)jfr reglementet for komiteen

4 Administrasjonens rolle Saksforbereder Rådgir og rettleder. Tale og forslagsrett/-plikt Fører møtebok osv Rådmannen vil normalt være representert med 2 kommunalsjefer + formannskappsekretær Trude innehar normalt rådmannsmyndigheten i DK-møtene


Laste ned ppt "Rådmann med stab Helse/ Rehabilitering NAV Politisk Administrativ Levanger kommune – organisering fra 01.01.07 Resultatenheter Levanger Tomteselskap as."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google