Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bioenergi på Kongsgården, 30. august 2011 Bioenergi - hovedtrekk og trender Odd Jarle Skjelhaugen, Senterdirektør.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bioenergi på Kongsgården, 30. august 2011 Bioenergi - hovedtrekk og trender Odd Jarle Skjelhaugen, Senterdirektør."— Utskrift av presentasjonen:

1 Bioenergi på Kongsgården, 30. august 2011 Bioenergi - hovedtrekk og trender Odd Jarle Skjelhaugen, Senterdirektør

2 Biovarme Biodrivstoff Biogass Bærekraftanalyser Universitetet for miljø- og biovitenskap Norsk institutt for skog og landskap Bioforsk Et virtuelt senter med ca 50 forskere,PhD og PostDoc

3 Hovedtrekk 1.Biogassforskning ”all time high” 2. Enzymer er framtida 3. Bærekraft blir avgjørende

4 Biogass Potensial omtrent 6 TWh per år Forskningsprosjekter i hele verdikjeden Biomasse Forbehandling Reaktorteknologi Gassforedling Biorest Samlet bærekraft FoU aktører UMB, Bioforsk, NTNU, Sintef, HiTelemark, Østfoldforskning, Sveriges landbruks- universitet og Ålborg universitet Stortingsmelding mai 2009 Klimautfordringene – Landbruket en del av løsningen

5 Hvorfor verdikjede Biogass = mye logistikk og mange eiere Sluttbruk til drivstoff, varme eller el.kraft Kamp om råstoff  suboptimalisering Virkningsgrad for hele kjeden som gjelder (klima, energi, økonomi) Biogass inngår også i CenBio

6 Krystallinsk cellulose Mer tilgjengelig cellulose Fermenterbar sukker Varme Enzymer Enzymer er framtida

7 Enzymers fortreffelighet  Naturens egen hjelper (katalysator)  Erstatter kjemiske reaksjoner  Er meget presise; ingen bi-produkter  Ingen forurensende kjemikalier  Lite energibehov  Kan katalysere prosesser som vi ikke har kjemisk teknologi til Svært nyttig enzym funnet (UMB-forskere, Science 2010) Stor betydning for biodrivstoff fra cellulose

8 CEN (Europas sertifiseringsorgan): kriterier for bærekraftig bioenergi Hele verdikjeder med definerte systemgrenser Biodiversitet Miljøhensyn Bruk av land, direkte og indirekte Regnskap for CO 2 og andre drivhusgasser Koblet til EUs Direktiv for fornybar energi Kommer i 2014 Jo høyere virkningsgrader jo bedre bærekraft Bærekraft blir avgjørende

9

10 Beslutningsmodell for skog og klima Prosjekt fra 2011: ”Decision support models for increased harvest and climate-motivated forest policies, ClimPol”. Utvikle nasjonale modeller for karbonkretsløp og scenarier for karbon-binding under forskjellige høsteregimer og tidsløp (20 år og 100+ år). Lag: Skog og landskap, UMB, UiO, Cicero, NTNU, METLA, Virginia State University

11 Skogøkologi ved uttak av greiner og topper til bioenergi 20 prosent av treets biomasse og potensiale på 5-6 TWh per år 1/3 igjen på feltet, barnåler N-rike C-lager i jord og vegetasjon Biomangfold i vegetasjon og soppsamfunn Sertifiseringsordninger for bærekraftig produsert biomasse

12 www.bioenergiforskning.no Takk for oppmerksomheten


Laste ned ppt "Bioenergi på Kongsgården, 30. august 2011 Bioenergi - hovedtrekk og trender Odd Jarle Skjelhaugen, Senterdirektør."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google