Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norsk senter for bioenergiforskning Forskningssenter for fornybar energi Kompetansebehov og utdanning Direktør Arne Bardalen, Norsk institutt for skog.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norsk senter for bioenergiforskning Forskningssenter for fornybar energi Kompetansebehov og utdanning Direktør Arne Bardalen, Norsk institutt for skog."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norsk senter for bioenergiforskning Forskningssenter for fornybar energi Kompetansebehov og utdanning Direktør Arne Bardalen, Norsk institutt for skog og landskap

2 Norsk senter for bioenergiforskning >Norsk senter for bioenergiforskning er et forpliktende samarbeid der eierne samordner sitt forskningsarbeid innen bioenergi mellom: >Universitetet for miljø- og biovitenskap, >Norsk institutt for skog og landskap >Bioforsk >Avtalen gjelder i første omgang i fem år og kan forlenges. Samarbeidet skal evalueres etter to års drift. >Senteret er lokalisert til Campus Ås, men inkluderer også forskningsaktiviteter andre steder i landet. >Eierne skal opptre samlet som et konsortium utad, og de har et felles ansvar for at senteret skal nå målene.

3 Visjon Bioenergisenteret skal bli det foretrukne norske FoU- miljøet innen fornybar energi basert på biomasse. Senteret skal bli en etterspurt internasjonal samarbeidspartner.

4 Målet med Bioenergisenteret er å 1. utvikle ny kunnskap og teknologi gjennom forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer og med næringslivet 2. bidra til bærekraftig bruk av energi basert på biomasse 3. være en ressurs for forskningsbasert undervisning og formidling av kunnskap 4. bidra til innovasjon og verdiskaping i næringslivet

5 Senterets satsingsområder >Biovarme >Biogass >Biodrivstoff >Bærekraftanalyser >Utdanning

6 Kompetanse >Arealressurskartlegging, produksjonspotensial >Kartlegging av biomasse, ressursstatistikk >Naturforvaltning, biologisk mangfold, bevaringsbiologi >Biomasseproduksjon >Karbonbinding >Miljøkjemi >Livsløps- og bærekraftsanalyser >Ressursøkonomi >Energimarked >Bioteknologi >Prosessteknologi >Enzymteknologi >Algedyrking

7 Folk og penger >Eierne legger inn ressurser til drift av senteret og til nye stillinger (2 professor, 3 post.doc, 3-4 PhD) >Forskerne ved eiernes avdelinger og institutter legger inn deler av sin tid og sine prosjekter. >Næringslivet har lagt inn 5 professor II- stillinger for en periode på 4 år! (Hafslund energi og Akershus energi)

8 Utdanning >Master (sivilingeniør) i miljøfysikk og fornybar energi >Bachelor i fornybar energi >PhD (Forskerskole under planlegging) >Videreutdanning Bioenergi

9 Strategiske samarbeidspartnere >NTNU Institutt for energi- og prosessteknikk >Sintef energiforskning AS >University of Minnesota, USA >US Forest Products Lab, Madison, USA >International Energy Agency, Frankrike >Sveriges lantbruksuniversitet >Universitetet i Lund, Sverige >Skogforsk, Sverige >VTT Finlands tekniske forskningsinstitutt >Finnish Forest Research Institute >European Forest Institute, Finland >German Federal Forest Research Institute >Andre nasjonale, innlandet m fl

10 FME, bakgrunn – status - prosess

11 FME, forskningssenter for fornybar energi >Klimaforliket våren 2008 >RNB, budsjettvedtak 50 mill til FME 08 >Statsbud 2009 og flg, 100 mill til 5-7 FME, periode 5+3 år >Utlysing i juni >Fase 1 søknadsfrist 3. sept >17 av 28 søknader invitert til å levere fullstendig søknad innen 3. desember >Vår søknad er med…., men….

12 Bioenergy Innovation Centre >Thematic areas: >WP 1: Sustainable biomass supply >WP 2: Enzymatic and termochemical conversion >WP 3: Biogas technology >WP 4: (Bioheat and biopower technology) >WP 5: Sustainability analysis >WP 6: PhD School

13 Bioenergy Innovation Centre >Nasjonale forskningspartnere >Norsk senter for bioenergiforskning (3) >NTNU >HIG, HIHM >(SINTEF) >17 bedriftspartnere >12-15 internasjonale forskningspartnere

14 3 Bio-søknader er med videre >PFI: Biofuels Innovation Centre (miljøvennlig transport) >Sintef: Centre for Innovations in Bioenergy (CO2-nøytral oppvarming) >UMB mfl: Bioenergy Innovation Centre (CO2-nøytral oppvarming) Utlysing fase 2 pr 10. oktober Er det sannsynlig at mer enn en av de 5-7 FME’ene blir innen bioenergi ? Neppe!!

15 Hovedutfordringer i fase 2 >For dårlig score på evalueringene >Søknaden må styrkes på alle punkter >Særlig energiomforming, både forskningskompetanse og næringsaktører >Strategiske valg må gjøres for å posisjonere og styrke bioenergi i konkurranse med andre tema og sterke konsortier >Mulig samordning med de to andre bioenergi- FME’en

16 Prosess nå: >Samtaler med Sintef og PFI pågår nå >”Vår” FME må samordnes med SINTEF, ellers taper begge – garantert – vi går for felles søknad i fase 2 >Må få på plass en avklaring og ”rammeavtale” med Sintef raskt >Deretter samtaler med forskningsaktørene i innlandet om hvordan disse kan knyttes opp i søknaden >Biofuel og PFI, ikke like klart om det blir integrering, kan inngå som WP i fellessøknad, evt hvis den ikke når opp alene også fremmes som KMB

17 Kompetansebygging - utdanning Norsk senter for bioenergiforskning

18 Forskerskole >Del av FME, alternativt i regi av Norsk senter for bioenergiforskning i samarbeid med NTNU, dersom vi ikke får FME

19 Videreutdanning Bioenergi >Målgruppe saksbehandlere og andre som er involvert i beslutningsprosesser – ikke bedriftsrettet >Februar-April 2009 >2+3+2 dager, hvorav en utenfor Ås >5 studiepoeng >Et samarbeid mellom UMB og Skog og landskap, adm ansvarlig SEVU

20 BACHELOR FORNYBAR ENERGI Ellen Soldal

21 BACHELOR FORNYBAR ENERGI >Kandidatene skal: >Ha bred kunnskap om planlegging, produksjon og foredling av bioenergiressurser. >Ha kunnskap om areal-, miljøforvaltning og konfliktforebygging knyttet til arealbaserte energiressurser. >Kunne anvende kunnskaper fra områder som miljø og naturforvaltning, økonomi, arelplanlegging og rettslære. >Forstå verdikjeder og planleggingsprosesser knyttet til arealbaserte energiressurser. >Tverrfaglig problemløsing knyttet til foredling av fornybare energiressurser.

22 SENTRALE FAGOMRÅDER >Energi: >Energi, miljø og naturressurser >Energisystemer og teknologi >bioenergi >Økonomi: >Samfunnsøkonomi >Foretaksøkonomi >Miljø- og ressursøkonomi >Økologi/miljø: >Økologi >Skogforvaltning >Plantefysiologi >Vern og forvaltning av norsk natur

23 SENTRALE FAGOMRÅDER >Jus: >Juridisk metode og norsk rettssytem >Regulerings- og miljørett >Arealplanlegging: >Introduksjon til arealplanlegging >Kommunal planlegging >Generelle emner: >Ex.phil >Realfag (matematikk, fysikk, kjemi) >Valgfrihet: 50 studiepoeng

24 STUDENTER >Poenggrense: 52,6 >21 studenter; 9 jenter og 12 gutter. Studieplass er Søker e 1. priTilbud1. Pri per studieplass 2054190414,5

25 Nye Campus Ås - ressurser: Volum og kompetanse (kilde NFR/NIFU/STEP/WWW) InstitusjonInntekter% internasjTotal ÅVForskerÅV Akvaforsk101,810,08540 Matforsk141,214,014362 Bioforsk362,52,0393239 Skog og landskap 172,02,220263 VI276,11,4325136 Sum I1053,61148540 UMB721,9940495 NVH337,9447197 Sum II2113,425351232


Laste ned ppt "Norsk senter for bioenergiforskning Forskningssenter for fornybar energi Kompetansebehov og utdanning Direktør Arne Bardalen, Norsk institutt for skog."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google