Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Grunnlovsjubileet 2014 Anbudskonferanse 27. januar 2011.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Grunnlovsjubileet 2014 Anbudskonferanse 27. januar 2011."— Utskrift av presentasjonen:

1 Grunnlovsjubileet 2014 Anbudskonferanse 27. januar 2011

2 Agenda  Informasjon om anskaffelsen  Orientering om Grunnlovsjubileet 2014  Mottatte spørsmål  Andre spørsmål

3 Informasjon om anskaffelsen Fase I  Anskaffelsen gjennomføres som en konkurranse med forhandling i to faser  Fase I er en kvalifiseringsfase. Målet med denne er å finne 3 til 5 tilbydere som vil motta selve konkurransegrunnlaget.  Fase II er selve konkurransen hvor det skal lages logo/logoforslag, priser og rammer for videre arbeid skal oppgis osv. Jobb ifm denne delen av konkurransen kan godtgjøres med opp til kroner 30 000,- (mot at Stortinget kan ta med seg innsendt materiale i videre arbeid f.eks som input til brainstorm)

4 Informasjon om anskaffelsen Fase I  Fase I  Vil bli plukket ut på bakgrunn av kvalifikasjonskrav opplistet i pkt 4:  Skatteattest og merverdiattest som ikke er eldre en 6 mnd. Merk det er to attester (Se neste foil) – Bestått/ikke bestått  HMS egenerklæring (signert også av representant for ansatte) – Bestått/ikke bestått  Egenerklæring om vandel – Bestått/ikke bestått  Egenerklæring om lønns- og arbeidsvilkår – Bestått/ikke bestått  Miljøpolicy – Bestått/ikke bestått om nødvendig basert på skjønn

5 Informasjon om anskaffelsen Fase I

6  Fase I (forts.)  Kredittvurdering – Bestått/ikke bestått om nødvendig baser på skjønn. Om det ikke er vedlagt noe dokumentasjon her vil tilbyder bli sjekket opp mot www.forvalt.no www.forvalt.no

7 Informasjon om anskaffelsen Fase I  De øvrige kriteriene vil bli vurdert på en 1 til 10 skala hvor 10 er beste karakter. Evaluering vil bli foretatt av representanter for Stortingets administrasjon  Erfaring og kompetanse innen grafisk design  Beskrivelse av de 3 mest relevante oppdragene de siste 3 år (inkludert verdi, produkt, tid og mottakers navn).  Relevant arbeidsstokk  Gjennomsnittlig arbeidsstyrke og kompetansesammensetning de siste 3 år + CV for tilbudt personell  Verktøy, metoder, arbeidsform og annet som vil bli benyttet for å løse oppdraget  Beskrivelse av hvordan dette oppdraget er tenkt løst.

8 Informasjon om anskaffelsen Fase I  Det vil bli laget en rangering av alle tilbydere som har bestått de ”innledende” kvalifikasjonskravene. Denne rangeringen vil basere seg på de skjønnsmessige kravene (foil over).  Best konkurranseprinsippet vil bli benyttet for å fastsette hvor mange (3 til 5) som blir med videre. Vi ønsker en sammensetning av ulike leverandører (f.eks erfaringer, størrelse, geografisk tilhørighet, hvordan oppdraget er tenkt løst og lignende som framkommer i besvarelsen).

9 Informasjon om anskaffelsen Fase II  De 3 til 5 leverandører som blir plukket ut etter kvalifikasjonsfasen vil bli invitert til å inngi tilbud. Disse vil motta et konkurransegrunnlag  Konkurransegrunnlaget beskriver ytterligere hvordan tilbud skal settes opp  Mottatte tilbud vil bli evaluert ut fra:  Kvalitet 60%  Pris 40%

10 Grunnlovsjubileet 2014

11 Mål for jubileet  Tidenes bredeste feiring av 17. mai  Engasjement og deltagelse i demokratiske prosesser  Debatt og refleksjon om folkestyrets vilkår og utfordringer  Ny kunnskap gjennom forskning  Økt kunnskap om begivenhetene i 1814 og dagens styringsform Foto: Touristphoto

12 Målgrupper  Hele befolkningen  Barn og unge er definert som den prioriterte målgruppen  Jubileet skal ha et flerkulturelt perspektiv

13 Noen prinsipper - føringer  Debatt om demokratiets utfordringer  Folkestyret bærende tema  Verdier det liberale demokratiet bygger på  Minoriteters rolle, vilkår og status

14 Noen prinsipper og føringer  Hovedfortelling med utgangspunkt i historiske merkedager i 1814  Jubileet skal kombinere det nasjonale og lokale, sterk lokal forankring  Noen sentrale rammer, stimulere mangfold Foto: Marius Hauge, Barneombudet

15 Merkedagene 1814  Fredsavtalen i Kiel 14. januar  Eidsvoll 28. – 30. januar  Eidsvoll, Notabelmøtet 16. februar  Kirkeeden 25. februar  Eidsvoll, 10. og 11. april  Eidsvoll 16. – 20 mai  Spydeberg, 9. august  Moss, fredsavtalen 14. august  Oslo 7. oktober, Stortinget samles  Bygdø 20. oktober, Christian Fredrik forlater Bygø/Norge  Revidert grunnlov, 4. november

16 Mandatet for Hovedkomiteen  Utarbeide en programerklæring (måldokument) med hovedprinsipper og bærende elementer for jubileet.  Initiere og koordinere offisielle tiltak, prosjekter og arrangementer på nasjonalt plan, som kan skape oppmerksomhet og engasjement om jubileet fram mot 2014.  Søke bredest mulig kontakt og koordinering med andre tiltak, prosjekter og arrangementer, nasjonalt og internasjonalt, som er relevante for feiringen av jubileet.

17 Organisering  Hovedkomiteen utarbeider offisielt program og ivaretar noen fellestiltak  Sektorprinsippet  Offentlig finansiering skal ivaretas gjennom de ordinære budsjettprosesser  Kulturdepartementet vil koordinere regjeringens arbeid med grunnlovsjubileet  Sekretariat etablert juni 2010  Faglig dialog og nettverk  Stortinget har ansvaret for sine egne tiltak

18 Hovedkomiteen  Komiteen ledes av stortingspresident Dag Terje Andersen  Komiteen har 26 medlemmer  Innenfor komiteen er det valgt et arbeidsutvalg bestående av 8 medlemmer  Komiteens sekretariat: prosjektleder Dag N. Kristoffersen

19 Fellestiltak  Utvikle det offisielle programmet og hovedelementer ved jubileet  Webside og formidlingstiltak  Jubileumslogo/grafisk design  Eventuelle nasjonale prosjekter  Koordinering og samarbeid med tiltak og prosjekter som er relevante for jubileet

20 Websidens innhold  Nyheter om jubileet  Forskning - formidling  Kalender - arrangementer  Historikk  Bibliografi  Blogg - debatt - kronikker  Taleservice  Nettutstillinger  Medieklipp  Lenker  Dokumentasjon og arkiv  Nye sosiale medier

21 Bruk av design/logo  Det offisielle programmet - 17. mai 2014 - Jubileumsåret  Arrangementer lokalt og regionalt  Kulturarrangementer  Nasjonale prosjekter  Publikasjoner  Bannere - boards  Gaver  Websiden  Ulike medier

22 Våre fremste symboler  Stortinget – stortingsbygningen  Eidsvollsbygningen  Grunnloven  Flagget  Riksvåpenet

23 Flere større satsinger  Eidsvollbygningen – 310 mill. kr  Forskning – ramme på 40 mill. kroner  2013-komiteen – under planlegging  Hovedkomiteen – under planlegging  Stortinget – under planlegging  Regionale og lokale prosjekter  Film-/TV-projekter  Kulturinstitusjonenes planer  Relaterte prosjekter - Museumsprosjektet i Bergen - Kongeveien - Filefjell

24 Noen lenker  www.stortinget.no www.stortinget.no  www.eidsvoll1814.no www.eidsvoll1814.no  www.moss2014.no www.moss2014.no  www.bogstad.no www.bogstad.no  www.jernverket.no www.jernverket.no  www.forskningsradet.no/grunnlov www.forskningsradet.no/grunnlov  www.hf.uio.no/iakh/forskning/prosjekter/1814- prosjektet/index.html www.hf.uio.no/iakh/forskning/prosjekter/1814- prosjektet/index.html  www.jus.uio.no/forskning/omrader/rettshistori e/prosjekter/forfatnings-folkerettshistoriske- 2014/index.html www.jus.uio.no/forskning/omrader/rettshistori e/prosjekter/forfatnings-folkerettshistoriske- 2014/index.html

25 Mottatte spørsmål  Spørsmål: Det siste avsnittet i punkt 1.2 Avsnittet beskriver to hoveddeler. Sammen men Del a framstår Del b litt uklar for oss. ’Opsjon på profilprogram for grunnlovsjubileet 2014 (innenfor rammeavtalen’). Skal ’Opsjon på profilprogram’ forståes som: opsjon på bruken av profilpogrammet, eller opsjon på å få laget et program av elementene beskrevet i Del a? Kan en tilbyder utvikle enkeltelementer men ikke nødvendigvis programmet som regulerer bruken av disse?  Svar: Med opsjon forstås at avtalepartneren kan få opsjon på å utarbeide et profilprogram av elementene beskrevet i del a

26 Mottatte spørsmål  Spørsmål: Fjerde avsnitt i punkt 1.3. Også her kan teksten forstås på to måter. Det springende punktet er hvorvidt oppdragsgiver kan ’gjenbruke’ deler av en løsning utviklet av en leverandør i en annen løsning der en annen leverandør har ansvaret. Svar: Stortinget kan ta med seg innsendt materiale i videre arbeid f.eks som input til brainstorm

27 Stortinget ser fram til å motta kvalifikasjonssøknader til Grunnlovsjubileum 2014 – grafisk bistand og profilprogram innenfor fristen 10. februar 2011 klokken 12.00

28 Annen informasjon  Hefte som ble delt ut (samme info som på www.stortinget.no) – kan sendes ut på forespørsel www.stortinget.no  Logo/profilprogram vil ikke bli brukt kommersielt (logo vil ikke dukke opp på for eksempel Grandiosa pakken)  Bruk av nasjonale symboler, eventuelle føringer vil bli avklart i Fase II  Logo/profil kan benyttes av andre ifm Grunnlovsjubileet 2014


Laste ned ppt "Grunnlovsjubileet 2014 Anbudskonferanse 27. januar 2011."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google