Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Økt læringstrykk gjennom praksisnærhet, fleksibilitet og kvalitet Team BA idrett.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Økt læringstrykk gjennom praksisnærhet, fleksibilitet og kvalitet Team BA idrett."— Utskrift av presentasjonen:

1 Økt læringstrykk gjennom praksisnærhet, fleksibilitet og kvalitet Team BA idrett

2 Kvalitetskonferansen 14. april 2016 Trenerløypa og etablering av samarbeid mellom særforbund og Høgskolen i Hedmark 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Deltagelse i utviklingen av trenerløypa - Kontaktet av NGF - Trenerløypa - Idretten og akademia - Dialogmøte med - Søknad til HFK i - Fase 1 - Eksamen T2 - Bachelor i idrett med spes. i - Samarbeid - Ny studieplan for BIT med særforbund forbindelse med Forprosjekt - Evaluering trenerrollen HIHM & NGF - Terningen Arena på TA YOG- satsingen (golf, ski, - Ny T2 (apr.- sept.) - Oppstart med - Dialog med flere innebandy, - Videreføring av samarbeid golfstudenter særforbund håndball, (flere moduler, forskning, - Etablert gruppe som svømming) - HH medlem av ICCE skulle utvikle nett- - Pilot på T2 - Møte med gen.sekr. på og samlingsbasert (aug.- febr.) Ullevål trenerutdanning - Utdanningskvalitetsprisen (NSF, NGF, NBF, til fagmiljøet NHF, Skiforbundet) - Innvilget såkornmidler

3 Fleksible studieprogram tilpasset ulike målgrupper gir mulighet for livslang læring. Studiene er forskningsbaserte, gir internasjonale perspektiver og har relevante former for samarbeid med arbeids- og samfunnsliv. Det satses på å bygge en sterk FoU- kultur med forskergrupper som samarbeider regionalt, nasjonalt og internasjonalt med å utvikle ny kunnskap med relevans for høgskolens utdanningsprogram, stadig oftere i samarbeid med studenter og arbeids- og samfunnsliv. Høgskolen i Hedmark skal bidra til samfunnsutvikling, utvikle rollen som kompetansedrivkraft i Hedmark og Innlandet og være nav i faglige nettverk som knytter regionen til nasjonale og internasjonale kunnskapsmiljøer Kvalitetskonferansen 14. april 2016

4 Institutt for idrett og kroppsøving skal… bidra til livslang bevegelsesglede gjennom idrett, kroppsøving og fysisk aktivitet tilby en spennende og samfunnsorientert studieportefølje ha forsknings- og utviklingsarbeid relatert til våre studier og samfunnets behov samarbeide tett med lokale-, regionale- og nasjonale aktører Kvalitetskonferansen 14. april 2016

5 Undervisningskvalitet VI jobber hardt for å synliggjøre sammenhengen mellom teori og praksis, at det er to sider av «samme sak» VI har det anvendte perspektivet som en ledestjerne  Læring skjer best ‒ når studenten er aktiv ‒ når VI har fokus på kontekst/nytte Læring er noe som skjer hos den lærende – VI har ansvar for å legge til rette for at læring skjer!  VI bruker fleksibilitet som et verktøy for å øke læringstrykket Såkornmidlene gir OSS mulighet til å produsere mer læringsmateriale/konkreter slik at VI kan vektlegge refleksjon både når vi er sammen, og når studenten er ute på feltet.

6 Hva nå? Vi ønsker fremover å;  Filme i praksisfeltet for å «fange» gode eksempler som kan tas med inn i studentenes læringssituasjonen ‒ her kan studentene filme seg selv også, og få tilbakemelding fra hverandre og oss  Jobbe mer aktivt med å lage korte temabaserte nettforelesninger (flipped classroom)  Go Animate http://goanimate.com/videomakerhttp://goanimate.com/videomaker  Gi enda mer l i v til teoriene som tas opp igjennom å presentere videocaser (generelle og spesifikke / ferdig produserte og egenproduserte av studenten)  Bruke video enda mer i tilbakemeldinger til studentene

7 Vårt MOTTO – VI er i utvikling!


Laste ned ppt "Økt læringstrykk gjennom praksisnærhet, fleksibilitet og kvalitet Team BA idrett."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google