Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kvalitativ usikkerhetsidentifikasjon og analyse Idedugnad (workshop)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kvalitativ usikkerhetsidentifikasjon og analyse Idedugnad (workshop)"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kvalitativ usikkerhetsidentifikasjon og analyse Idedugnad (workshop)

2 Formål Brainstorming / idedugnad rettet mot kvalitative usikkerheter med hovedfokus på: Prosjektgjennomføring Teknologikvalifisering Forutsetninger Usikkerhetsanalysen skal ivareta: 1.Identifisering av kvalitative usikkerheter 2Prioritering av usikkerheter 3 Identifisering av 'risk and opportunities’ (nedside/oppside) 4Identifisering av konsekvens/sannsynlighet/styrbarhet og kunnskap Erfaringer: Sikrer en felles forståelse og forankring av hvilke utfordringer prosjektet står overfor og hvilke aksjoner som må iverksettes for å redusere usikkerhetene. Sikrer forankring i beslutningsplaner/aksjonsplaner Sikre identifikasjon av viktige forutsetninger Sikrer kvalifisering/verifisering av robusthet i beslutningsunderlag Danner basis for etablering av usikkerhetsregister og forvaltning av usikkerhet. Ivareta erfaringsoverføring fra gjennomførte og pågående prosjekter Kvalitativ usikkerhetsanalyse Idedugnad

3 Introduksjon: Work shopen gjennomføres med 2 fasilitatorer, en som leder seansen og en som 'logger' alle identifikasjoner direkte på PC med 'kanon' (interaktivt) Basisen for work shopen er all tilgjengelig informasjon. Hoved fokus: Hovedfokus er alle usikkerheter, det være seg oppside eller nedside som har påvirkning på en vellykket utvikling og gjennomføring av prosjektet Sekundær fokus: Sekundærfokus er rettet mot usikkerheter relatert til teknologikvalifiseringen og prosjektforutsetninger som er tatt men ikke bekreftet. (dvs som kan ha et annet utfallrom enn det som er forutsatt) Gjennomføring: 1.Identifisering vertikal (fagdisipliner/funksjoner) Hver deltager identifiserer usikkerhetselementer innen sitt ansvars område og/eller kunnskapsfelt. 2.Identifisering horisontalt (helheten) Alle deltagere vurdere og indentifiserer usikkerhets elementer med fokus på totalitet (helheten) 3.Prioritisering ('Top ten'/verstingene) Gruppen vurderer og identifiserer de mest kritiske (verstingene) med hensyn på 'hovedfokus' 4.Kategorisering Gruppen katogoriserer 'verstingene' mht. konsekvens, sannsynlighet, kunnskap og styrbarhet. Vurdering av eventuelle oppsider, ansvar osv tas til slutt. Kvalitativ usikkerhetsanalyse Idedugnad

4 Program 0830 - 0915Introduksjon Prosjekt status Work shop prosedyre 0915 - 1130Identifikasjon 1130 - 1200 Lunsj 1200 - 1400Identifikasjon og prioritering 1400 - 1600Kategorisering Kvalitativ usikkerhetsanalyse Idedugnad

5 Sluttproduktene fra work shopen er:  Beskrivelse av 'scope', prosedyre og deltagere  Rapport inneholdende: 'Top ten' prioriterte usikkerheter med kategorisering, dvs. konsekvens, sansynlighet/kritikalitet, styrbarhet og kunnskap.  Evt oppdatert aksjonsplan/beslutningsplan  Sluttrapport vil bli sendt ut ca. 3 dager etter seansen Kvalitativ usikkerhetsanalyse Idedugnad

6 Bearbeiding av sluttprodukt: Resultatet fra work shopen må bearbeides av prosjektet i etterkant. Assistanse fra fagleder innen usikkerhetsstyring kan forespørres. Identifiserte kritiske aktiviteter og usikkerheter må gjennomgås og legges inn i aksjons/beslutningsplaner og usikkerhetsregister. Identifisering av usikkerheter som må linkes (avhengigheter) tas ved innlegging I usikkerhetsregister. Oppretting av dublisering og fjerning av "ikke kritiske" aktiviteter inngår som en del av denne øvelsen.  Eierskap til sluttprodukt må etableres hos delprosjektleder I Statoil og hos kontraktør, videre bearbeiding ligger hos PS leder/usikkerhetsansvarlig i prosjektet. Kvalitativ usikkerhetsanalyse Idedugnad


Laste ned ppt "Kvalitativ usikkerhetsidentifikasjon og analyse Idedugnad (workshop)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google