Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Muligheter og utfordringer med Operativ leder i klubb.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Muligheter og utfordringer med Operativ leder i klubb."— Utskrift av presentasjonen:

1 Muligheter og utfordringer med Operativ leder i klubb

2 Hvorfor strukturendring LT jobbet med –Forskrift om godkjennelse av fritidsorganisasjoner (BSL A / BSL D 4-1) –Formål Formålet med forskriften er å godkjenne fritidsorganisasjoner innen luftsport og annen, ikke ervervsmessig luftfart til å utføre og stå ansvarlig for definerte oppgaver (egne aktiviteter).

3 Definisjoner Fritidsorganisasjon. Med fritidsorganisasjon menes i denne forskrift klubber og forbund som har til formål å forestå eller drive luftsport og/eller annen, ikke ervervsmessig luftfart eller luftfartsrelatert virksomhet. Organisasjonen ivaretar sine deltageres / medlemmers interesser overfor myndigheter og andre aktører som deltar i, eller har innflytelse på norsk og internasjonal luftfart. Klubb En klubb er en sammenslutning av utøvere og/eller andre interesserte med det formål å drive luftsport og/eller annen, ikke ervervsmessig luftfart eller annen luftfartsrelatert virksomhet. Forbund Et forbund er en sammenslutning av klubber med felles styrende organer og en felles administrasjon.

4 Godkjenningens omfang, utstedelse, fornyelse og opphør Rettigheter for innehaver av godkjenning Fritidsorganisasjoner kan gis rett til å: A.forestå utstedelse, utvidelse og fornyelse av personlige bevis og lisenser for utøvere B.forestå utstedelse, utvidelse og fornyelse av luftdyktighetsdokumentasjon for luftfartøy og utstyr C.gjennomføre spesifiserte aktiviteter, tiltak og arrangementer innen luftsport og annen, ikke ervervsmessig luftfart. D.Omfanget av rettighetene beskrives i godkjenningen til en enkelte organisasjon.

5 Søknad om godkjenning eller utvidelse av denne. Godkjenning av fritidsorganisasjoner utstedes av Luftfartstilsynet etter søknad. Søknad om slik godkjenning skal inneholde: –søknad på fastsatt skjema. –at fritidsorganisasjonen har en struktur som kan ivareta de oppgaver som pålegges det etter denne forskrift (Vedlegg 1, pkt. 1) –at alle ansvarsfunksjoner er bemannet med kvalifisert personell (Vedlegg 1, pkt. 2) –at det er etablert tilfredsstillende prosedyrer for virksomhetens drift (Vedlegg 1, pkt. 3) –at det er etablert et tilfredsstillende system for intern kvalitetssikring (Vedlegg 1, pkt. 4) –at behovet for fasiliteter og hjelpemidler er tilfredsstillende dekket (Vedlegg 1, pkt. 5) –at det finnes en fullstendig beskrivelse av den virksomhet som planlegges gjennomført (Vedlegg 1, pkt. 6).

6 Krav til godkjenning Organisasjon Personell Prosedyrer Osv, osv

7 Utkastet forkastet! Problematisering på flere nivåer Møtet i desember 2003 Øyvind Ek klargjorde i sin innledning at BSL D 4-1 (forskrift om godkjenning av fritidsorganisasjoner) legges død, mens ideen i dette videreføres. Sitat fra notat etter møte P.A Skogstad

8 Kursendring Forlater ”Driftstillatelse under systemtilsyn” NLF ønsker å ta ansvar for egnene aktiviteter (delegeres ansvar til og føre tilsyn med…) –Som en mulighet og som en utfordring ved flytting av LT til Bodø. Utviklingsprosjekt med LT (PAL) føres tilbake til tilsynsmodell. –Inspeksjon i henhold til forskrifter NLF og i sin tur S/NLF står friere i sin struktur og organisasjon. –Hva er best for oss ut fra et sikkerhetsmessig, operativt og administrativ synsvinkel.


Laste ned ppt "Muligheter og utfordringer med Operativ leder i klubb."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google