Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

2014 Studiebarometeret Studiebarometeret 2014 - Høgskolen i Sør-Trøndelag I denne rapporten er spørsmål om tidsbruk (studieinnsats) ekskludert. Vi henviser.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "2014 Studiebarometeret Studiebarometeret 2014 - Høgskolen i Sør-Trøndelag I denne rapporten er spørsmål om tidsbruk (studieinnsats) ekskludert. Vi henviser."— Utskrift av presentasjonen:

1 2014 Studiebarometeret Studiebarometeret 2014 - Høgskolen i Sør-Trøndelag I denne rapporten er spørsmål om tidsbruk (studieinnsats) ekskludert. Vi henviser til annet materiell som er sendt til institusjonene og rapport(er) på http://www.nokut.no/studiebarometeret/analyser

2

3 Ikke viktig Svært viktig 12345Gjenn omsnit t Svare nde Ikke svar Stand ardavv ik Selve byen/stedet4%2%15%36%42%4,1126061,01 Nærhet til hjemstedet29%17%18%16%20%2,8126061,5 Lærestedets faglige omdømme4%8%31%40%17%3,6126240,99 Det sosiale miljøet på lærestedet7%10%28%34%22%3,51254121,14 Utdanningen finnes bare få / ingen andre steder 38%21%25%10%6%2,21255111,23 Faglig interesse1%2%11%38%49%4,3126150,79 Det var lettere å komme inn på enn alternativene 50%20%18%10%3%2126151,15 Forventet arbeid etter studiet3%4%17%37%39%4126061,01 Forventet lønn etter studiet8%11%33%31%18%3,4125971,13 Totalt3,3126601,11

4

5 Ikke tilfreds Svært tilfreds 12345Vet ikke Gjenn omsni tt Svare nde Ikke svar Stand ardav vik Faglærernes evne til å gjøre undervisningen engasjerende 4%14%43%33%6%1%3,2125970,9 Faglærernes evne til å gjøre vanskelig stoff forståelig 4%14%45%32%5%1%3,2125880,87 Hvordan undervisningen dekker studieprogrammets lærestoff (pensum) 2%10%32%43%11%2%3,5125880,89 Faglærernes tilbakemeldinger på ditt arbeid (om de er konstruktive) 8%19%33%28%9%3%3,1125791,08 Den individuelle oppfølgingen fra faglærerne 14%27%33%17%6%3%2,71256101,1 Totalt3,2125970,97

6

7 Ikke tilfreds Svært tilfreds 12345Vet ikke Gjenn omsni tt Svare nde Ikke svar Stand ardav vik Det sosiale miljøet blant studentene på studieprogrammet 1%5%19%38%35%2%41250160,93 Det faglige miljøet blant studentene på studieprogrammet 1%5%23%46%23%2%3,91247190,88 Lokaler for undervisning og øvrig studiearbeid 17%24%27%21%10%1%2,81249171,22 Utstyr og hjelpemidler i undervisningen6%16%33%32%11%3%3,31249171,05 Bibliotek og bibliotekstjenester3%6%24%34%17%15%3,71245211,01 IKT-tjenester (f.eks. læringsplattformer, programvare og pc-tilgang) 5%13%29%34%14%5%3,41248181,06 Totalt3,51251151,02

8

9 Ikke tilfreds Svært tilfreds 12345Vet ikke Gjenn omsni tt Svare nde Ikke svar Stand ardav vik Studentenes mulighet for å påvirke innhold og opplegg i studieprogrammet 7%17%40%22%5%10%31244220,97 Hvordan kritikk og synspunkter fra studentene blir fulgt opp 9%16%33%27%6%9%31243231,06 Det lokale studentdemokratiet (f.eks. tillitsvalgte og studentorganisasjon) 1%5%24%37%15%18%3,71245210,88 Totalt3,31245210,97

10

11 I liten grad I stor grad 12345Vet ikke Gjenn omsni tt Svare nde Ikke svar Stand ardav vik Er engasjerende2%5%26%49%19%0%3,81241250,87 Er faglig utfordrende1%3%12%48%37%0%4,21242240,79 Består av emner som henger godt sammen 2%4%22%47%25%0%3,91242240,88 Totalt3,91242240,85

12

13 Ikke tilfreds Svært tilfreds 12345Vet ikke / Ikke relev ant Gjenn omsni tt Svare nde Ikke svar Stand ardav vik Hvordan høyskolen/universitetet forberedte deg på praksisopplæringen 6%14%33%35%10%3%3,3646161,03 Kommunikasjonen mellom praksissted og høyskole/universitet 10%20%31%29%6%5%3645171,09 Tilbakemeldingene underveis i praksis3%11%27%37%18%5%3,6645171 De faglige utfordringene i praksisopplæringen 3%4%21%41%26%5%3,9645170,96 Teoriopplæringens relevans for praksisutøvelse 2%11%30%39%13%5%3,5644180,94 Hvordan erfaring fra praksis brukes som grunnlag for diskusjon/refleksjon i undervisningen 3%7%33%36%14%7%3,6646160,94 Praksisopplæringen generelt3%4%19%43%26%5%3,9645170,96 Totalt3,5647150,99

14

15 I liten grad I stor grad 12345Vet ikke Gjenn omsni tt Svare nde Ikke svar Stand ardav vik Er relevant for aktuelle yrkesområder0%2%8%35%54%1%4,41234320,73 Gir gode jobbmuligheter0%3%12%35%48%2%4,31235310,82 Gir kunnskap som er viktig i arbeidslivet1%2%11%37%47%2%4,31234320,81 Gir ferdigheter som er viktige i arbeidslivet 1%2%13%37%45%2%4,21235310,84 Totalt4,31236300,8

16

17 I liten grad I stor grad 12345Vet ikke Gjenn omsni tt Svare nde Ikke svar Stand ardav vik Handlet om sentrale deler av lærestoffet (pensum) 1%3%18%51%27%1%41229370,79 Krevde forståelse og resonnement0%1%13%50%35%1%4,21229370,73 Oppfordret til refleksjon og kritisk tenkning 1%5%22%43%26%2%3,91228380,91 Krevde at du tenkte kreativt/nytt5%15%35%34%11%2%3,31226401 Oppfordret til å bruke kunnskap fra flere emner for å løse oppgaver 5%10%31%35%17%2%3,51229371,06 Totalt3,81229370,9

18

19 Ikke tilfreds Svært tilfreds 12345Vet ikke / Ikke relev ant Gjenn omsni tt Svare nde Ikke svar Stand ardav vik Teoretisk kunnskap1%5%33%48%11%1%3,61219470,8 Kunnskap om vitenskapelig arbeidsmetode og forskning 4%17%39%26%6%9%3,11218480,93 Egen erfaring med forsknings- og utviklingsarbeid 8%21%37%17%3%15%2,81214520,97 Yrkes- og fagspesifikke ferdigheter3%9%31%40%13%4%3,51210560,93 Evne til refleksjon og kritisk tenking1%7%33%42%14%2%3,61218480,86 Samarbeidsevne1%3%17%49%28%1%41219470,82 Evne til å jobbe selvstendig1%5%19%46%27%1%3,91221450,89 Muntlig kommunikasjonsevne2%9%26%43%16%3%3,61219470,95 Skriftlig kommunikasjonsevne1%5%27%50%15%2%3,71220460,8 Evne til å tenke nytt2%11%39%36%9%3%3,41219470,88 Totalt3,61222440,88

20

21 Kun å stå Noe over ståkar akter På gjenno msnitt et Noe over gjenno msnitt et Godt over gjenno msnitt et Gjenn omsnit t Svare nde Ikke svar Stand ardavv ik Hvilket mål har du til dine karakterer?1%2%18%51%28%410721940,81 Totalt410721940,81

22

23 Ikke enig Helt enig 12345Vet ikke Gjenn omsni tt Svare nde Ikke svar Stand ardav vik Jeg er motivert for studieinnsats1%6%21%42%29%0%3,91217490,94 Studieprogrammet bidrar til min motivasjon for studieinnsats 7%15%33%34%11%1%3,31213531,05 Jeg benytter meg av de organiserte læringsaktivitetene som tilbys 6%15%28%30%17%6%3,41216501,12 Jeg møter godt forberedt til undervisningen 5%19%41%27%7%0%3,11216500,97 Jeg opplever at min studieinnsats er høy3%11%34%35%16%0%3,51214520,99 Jeg opplever det som krevende å nå mine karaktermål 2%9%21%37%31%0%3,91218481,02 Totalt3,51218481,02

24

25 Ikke enig Helt enig 12345Vet ikke Gjenn omsni tt Svare nde Ikke svar Stand ardav vik Jeg går på det studieprogrammet jeg helst vil gå på 2%3%11%30%52%3%4,31218480,92 Jeg er, alt i alt, fornøyd med studieprogrammet jeg går på 3%6%18%44%29%0%3,91217490,98 Totalt4,11218480,95

26

27 Ikke enig Helt enig 12345Vet ikke Gjenn omsni tt Svare nde Ikke svar Stand ardav vik Informerer godt om mulighetene for utveksling til utlandet 22%20%19% 10% 2,71217491,33 Legger godt til rette for utveksling til utlandet 15%12%18%17%9%29%2,91217491,33 Totalt2,81218481,33

28

29 I liten grad I stor grad 12345Aldri / Vet ikke Gjenn omsni tt Svare nde Ikke svar Stand ardav vik Forelesning1% 6%16%75%0%4,61211550,74 Seminar29%24%18%10%5%14%2,31214521,2 Gruppe uten lærer15%22%25%21%13%4%2,91210561,27 Skriftlig arbeid til innlevering3%8%19%33%37%0%3,91214521,06 Prosjektarbeid9%19%31%23%14%4%3,11211551,17 Feltarbeid / egen datainnhenting25%23%21%13%5%14%2,41214521,21 Laboratorieøving35%10%12%10%12%21%2,41213531,52 Annen praktisk øving18%15%22%19%12%15%2,91207591,33 Case16%15%24%22%10%12%2,91213531,28 Simulering/rollespill39%14%11%8%5%24%21211551,26 Praksisperioder23%5%12%18%22%20%3,11215511,58 Digitale arbeidsformer12%15%28%20%13%12%3,11215511,24 Totalt31215511,24

30

31 I liten grad I stor grad 12345Bruke s ikke Gjenn omsni tt Svare nde Ikke svar Stand ardav vik Forelesning2%5%21%38%33%0%41210560,98 Seminar19%12%17%16%7%29%2,71205611,33 Gruppe uten lærer9%12%26%29%16%9%3,31210561,19 Skriftlig arbeid til innlevering2%6%21%41%30%0%3,91210560,95 Prosjektarbeid7%9%26%31%19%9%3,51209571,14 Feltarbeid / egen datainnhenting13%11%22%16%9%29%31206601,27 Laboratorieøving16%7%12%15%13%37%31208581,48 Annen praktisk øving10%6%19%21%20%25%3,51204621,31 Case8%9%21%27%15%20%3,41207591,21 Simulering/rollespill24%10%12%8%6%39%2,41206601,39 Praksisperioder10%2%8%13%38%30%41207591,42 Digitale arbeidsformer9%10%33%20%10%18%3,21207591,13 Totalt3,31212541,23


Laste ned ppt "2014 Studiebarometeret Studiebarometeret 2014 - Høgskolen i Sør-Trøndelag I denne rapporten er spørsmål om tidsbruk (studieinnsats) ekskludert. Vi henviser."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google