Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Synliggjøring og kvalitetssikring av UH-bibliotekene i ny mål-struktur og ved budsjett-rapportering til departementet Stabsdirektør Hans Martin Fagerli,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Synliggjøring og kvalitetssikring av UH-bibliotekene i ny mål-struktur og ved budsjett-rapportering til departementet Stabsdirektør Hans Martin Fagerli,"— Utskrift av presentasjonen:

1 Synliggjøring og kvalitetssikring av UH-bibliotekene i ny mål-struktur og ved budsjett-rapportering til departementet Stabsdirektør Hans Martin Fagerli, Høgskolen i Oslo NORDINFOLIT-seminar ved HiO 6.4.2006

2 1. Universiteter og høyskoler skal tilby utdanning av høy internasjonal kvalitet a. De statlige høyskolene med profesjonsutdanning skal sikre studietilbudet på lavere grads nivå i samsvar med regionale behov b. Høyskolene skal sørge for at flere studenter gjennomfører studiene på normert tid c.Høyskolene skal samarbeide internasjonalt om utdanning

3 1. Universiteter og høyskoler skal tilby utdanning av høy internasjonal kvalitet d.Høyskolene skal sikre det fysiske og psykiske læringsmiljøet og legge til rette for at funksjonshemmede kan studere ved institusjonen e.Institusjonene skal utvikle gode ordninger for godkjenning og innpassing av utdanning fra utlandet, og de skal arbeide for å oppnå ECTS-sertifisering og sertifisering av ordningen med vitnemål (Diploma Supplement Label)

4 1.Universiteter og høyskoler skal tilby utdanning av høy internasjonal kvalitet f.Høyskolene skal bruke det internasjonale kunnskapstilfanget i utformingen av studietilbudene Parameter: Søk i og nedlasting av artikler fra lisensierte databaser

5 2. Universiteter og høyskoler skal oppnå resultater av høy internasjonal kvalitet i forskning og i faglig- og kunstnerisk utviklingsarbeid g.De statlige høyskolene med profesjonsutdanning skal medvirke til profesjonsrettet forskning, utviklingsarbeid, kompetanseutvikling og nyskapende virksomhet i regionene

6 2. Universiteter og høyskoler skal oppnå resultater av høy internasjonal kvalitet i forskning og i faglig- og kunstnerisk utviklingsarbeid h.Høyskolene skal bruke det internasjonale kunnskapstilfanget i forskningen og utviklingsarbeidet Parameter: Omfanget av fjernlån i relasjon til universitetene og de øvrige høgskolene

7 2. Universiteter og høyskoler skal oppnå resultater av høy internasjonal kvalitet i forskning og i faglig- og kunstnerisk utviklingsarbeid i.Høyskolene skal styrke faglig ledelse og legge til rette for at profesjonsrettet forskning og utviklingsarbeid eller kunstnerisk utviklingsarbeid blir organisert i gode fagmiljøer j.Høyskolene skal samarbeide internasjonalt om profesjonsrettet og kunstnerisk forskning og utviklingsarbeid

8 2. Universiteter og høyskoler skal oppnå resultater av høy internasjonal kvalitet i forskning og i faglig- og kunstnerisk utviklingsarbeid k.Høyskolene skal utlyse stillinger i EUs forskermobilitetsportal. Dette gjelder også stipendiat- og postdocstillinger

9 3.Universiteter og høyskoler skal være læresteder og forskningsinstitusjoner med integritet og evne til å møte behovene i samfunnet l.De statlige høyskolene med profesjonsutdanning skal samarbeide med regionalt arbeidsliv om å utvikle utdanningstilbud i samsvar med regionale kompetansebehov m.De statlige høyskolene med profesjonsutdanning skal samarbeide med regionale virksomheter om innovasjon, FoU og utviklingsarbeid

10 3.Universiteter og høyskoler skal være læresteder og forskningsinstitusjoner med integritet og evne til å møte behovene i samfunnet n.De statlige høyskolene med profesjonsutdanning skal samarbeide med regionalt arbeidsliv om å utvikle utdanningstilbud i samsvar med regionale kompetansebehov o.Høyskolene skal formidle resultatene av forskning og utviklingsarbeid til allmennheten og ulike interessegrupper

11 3.Universiteter og høyskoler skal være læresteder og forskningsinstitusjoner med integritet og evne til å møte behovene i samfunnet p.De statlige høyskolene skal gjennom tiltak i studentrekrutteringen medvirke til mindre kjønnsdelt arbeidsliv q.Høyskolene skal øke rekrutteringen av studenter med minoritetsspråklig bakgrunn

12 4.Universiteter og høyskoler skal ha personal- og økonomiforvaltning som sikrer effektiv utnyttelse av ressursene r.De statlige høyskolene skal gjennom personalpolitikk medvirke til mindre kjønnsdelt arbeidsliv s.Høyskolene må videreutvikle budsjett- og økonomi- systemene og sørge for nødvendig opplæring av personalet t.Høyskolene må ha økonomiforvaltning som tar hensyn til de strategiske prioriteringene ved institusjonene og fremtidige økonomiske bindinger

13 4.Universiteter og høyskoler skal ha personal- og økonomiforvaltning som sikrer effektiv utnyttelse av ressursene u.Høyskolene må videreutvikle budsjett- og økonomisystemene og sørge for nødvendig opplæring av personalet v.Høyskolene må ha økonomiforvaltning som tar hensyn til de strategiske prioriteringene ved institusjonene og fremtidige økonomiske bindinger

14 Utfordring 1: Hvordan finne gode egendefinerte mål som er dekket av målstrukturen?

15 Utfordring 2: Hvordan finne parametere som gir tilfredsstillende indikasjon på måloppnåelse?

16 Utfordring 3: Hvordan finne parametere som er enkle å måle og samtidig bestandige over tid?


Laste ned ppt "Synliggjøring og kvalitetssikring av UH-bibliotekene i ny mål-struktur og ved budsjett-rapportering til departementet Stabsdirektør Hans Martin Fagerli,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google