Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Praksis i ingeniørutdanningen, NRT 25.- 26. okt 2007 NITOs syn på praksis Bjørn Olsen, fagsjef Pål Espen Bondestad, leder NITO Studentene.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Praksis i ingeniørutdanningen, NRT 25.- 26. okt 2007 NITOs syn på praksis Bjørn Olsen, fagsjef Pål Espen Bondestad, leder NITO Studentene."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Praksis i ingeniørutdanningen, NRT 25.- 26. okt 2007 NITOs syn på praksis Bjørn Olsen, fagsjef Pål Espen Bondestad, leder NITO Studentene

2 2 Praksis i ingeniørutdanningen, NRT 25.- 26. okt 2007 Ingeniørmangel Påpekt av NITO i mange år Erkjent i flere miljøer Faktum Markedet viser sannheten medieoppslag – sterk påvirkning

3 3 Praksis i ingeniørutdanningen, NRT 25.- 26. okt 2007 Vervearbeid Tatt rolle gjennom mange år rådgivere – landskurs for rådgivere Teknologi i skolen Telt (Teknoteltet) Norway Cup => ØKT SØKNING

4 4 Praksis i ingeniørutdanningen, NRT 25.- 26. okt 2007 KVALITET OG MOTIVASJON Ingeniørutdanning på internasjonalt nivå NOKUT => ok Gjennomføringsprosent 25 – 60 matte tilknytning til næringslivet rette for meg? studieprogresjon/fagsammensetning praksis

5 5 Praksis i ingeniørutdanningen, NRT 25.- 26. okt 2007 Eksempler som indikerer motivasjon/praksis: Y-vei Sandwich – Vestfold PIL-skolen (industri-skolen) Fagarbeider + 2 år - høgskoleingeniør Høgskolen på Gjøvik Laboratoriearbeid viktig, men observasjonspraksis

6 6 Praksis i ingeniørutdanningen, NRT 25.- 26. okt 2007 BIOINGENIØRSTUDIET – FORSKRIFT TIL RAMMEPLAN 180 studiepoeng 60 studiepoeng praksisstudier og ferdighetstrening herav 20 studiepoeng ekstern praksis i medisinske laboratorier Institusjonens styre ansvarlig PRAKSIS INN I RAMMEPLANEN NØDVENDIG ?

7 7 Praksis i ingeniørutdanningen, NRT 25.- 26. okt 2007 Typer praksis -Observasjonspraksis Ikke krav til aktiv deltakelse Første år, 1-2 uker -Arbeidspraksis Aktiv deltakelse Andre år, 2-3 uker Tredje år, minimum 4 uker

8 8 Praksis i ingeniørutdanningen, NRT 25.- 26. okt 2007 Ansvar -Aktuell utdanningsinstitusjon skal ha det overordnede ansvar Relevans Rammeplan -Praksisveileder fra utdanningsinstitusjonen -Veileder fra bedriften

9 9 Praksis i ingeniørutdanningen, NRT 25.- 26. okt 2007 Utbytte for student -Bedre forståelse for faget, ”knagger” å henge teoretisk stoff på -Utvikling av yrkesidentitet -Nettverksbyggende -Personlig utvikling -Motivasjon til å fortsette

10 10 Praksis i ingeniørutdanningen, NRT 25.- 26. okt 2007 Utbytte for bedrift -Får motivert arbeidskraft -Markedsføring ovenfor potensielle jobbsøkere -Tilgang til ny kunnskap og nye vinklinger på problemstillinger -Unik mulighet til å holde ansatte oppdatert innen sitt fagfelt

11 11 Praksis i ingeniørutdanningen, NRT 25.- 26. okt 2007 Utbytte for studiested -Bedre samarbeid med næringslivet -Innspill på om utdanning har samfunnsmessig relevans -Flere motiverte studenter, som gir høyere gjennomstrømning

12 12 Praksis i ingeniørutdanningen, NRT 25.- 26. okt 2007 Utbytte for samfunnet - Nyutdannede med bredere og relevant erfaringsgrunnlag -Praksis er motiverende, noe som medfører lavere frafall -Gir en bedre sammenkopling mellom utdanning og arbeidsliv -Kan hjelpe til å imøtekomme samfunnets økende behov for kompetent arbeidskraft

13 13 Praksis i ingeniørutdanningen, NRT 25.- 26. okt 2007 Gjennomføring av praksis -Obligatorisk og fordelt over hele studieløpet -Skal være veiledet, og ha et omfang på minimum8 uker (300 timer) -Økende krav til selvstendighet, aktiv deltaking og faglig innhold -Benytte ulike arbeidsmetoder, og lære å jobbe mer individuelt og selvstendig -Binde sammen tilegnet teori og praksis

14 14 Praksis i ingeniørutdanningen, NRT 25.- 26. okt 2007 Gjennomføring forts. -Viktig med praksis allerede første år - Frafall størst på første år - Motivasjonsfaktor - Yrkesidentitet - Observasjonspraksis best egnet - 1-2 uker

15 15 Praksis i ingeniørutdanningen, NRT 25.- 26. okt 2007 Vurdering av praksis -Målet er at studenten skal utvikle evnen til å planlegge, gjennomføre, vurdere og kritisk analysere opplæringen -Deltakelse med forberedelse, gjennomføring og etterarbeid bør være obligatoriske krav i opplæringen -Vurderes etter bestått/ikke bestått

16 16 Praksis i ingeniørutdanningen, NRT 25.- 26. okt 2007 Vurdering av praksis forts. -Veileder ved studiestedet har ansvar for vurdering ved drøfting og i nært samarbeid med veilederne på praksisplassen -Dokumenteres gjennom rapport, loggbok -Hver praksisperiode kan gjennomføres inntil 3 ganger. Ved tvil om studenten består skal dette informeres om i avtalt tid før endelig vurdering, slik at studenten har mulighet for forbedring

17 17 Praksis i ingeniørutdanningen, NRT 25.- 26. okt 2007 Vurdering av praksis forts. -Krav til praksisveileder Praksisveileder i bedriften bør ha gjennomgått kurs i veiledning

18 18 Praksis i ingeniørutdanningen, NRT 25.- 26. okt 2007 Økonomi -Praksis en økonomisk utfordring både for skolen og studenten -Utdanningsinstitusjonene skal legge til rette for best mulig praksis -Studentene skal ikke ha ekstra økonomisk belastning som følge av praksis, og arbeidsmateriell skal være dekket -Det aktuelle departement skal bevilge ingeniør- og teknologutdanningen ekstra midler for utgifter ved innføring av praksis

19 19 Praksis i ingeniørutdanningen, NRT 25.- 26. okt 2007 Økonomi forts. -Lønn - Praksis bør være ulønnet - Dersom praksis gjennomføres om sommeren skal praksisen være lønnet - Alternativ til lønn kan være sommerstipend fra Statens lånekasse for utdanning

20 20 Praksis i ingeniørutdanningen, NRT 25.- 26. okt 2007 Tidsplan og gjennomføring -Praksis i fullt omfang bør inn i utdanningene så fort som mulig -Utdanningsinstitusjonene må - Innlede samarbeid med det lokale næringsliv - Kartlegge hvilke virksomheter som egner seg og hvor mange praksisplasser de kan ta i mot

21 21 Praksis i ingeniørutdanningen, NRT 25.- 26. okt 2007 Spørsmål?


Laste ned ppt "1 Praksis i ingeniørutdanningen, NRT 25.- 26. okt 2007 NITOs syn på praksis Bjørn Olsen, fagsjef Pål Espen Bondestad, leder NITO Studentene."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google