Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Barnevernledelse i motvind og medvind MIDTRE NAMDAL SAMKOMMUNE BARNEVERN BARNEVERNLEDER KIRSTI MYRVANG.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Barnevernledelse i motvind og medvind MIDTRE NAMDAL SAMKOMMUNE BARNEVERN BARNEVERNLEDER KIRSTI MYRVANG."— Utskrift av presentasjonen:

1 Barnevernledelse i motvind og medvind MIDTRE NAMDAL SAMKOMMUNE BARNEVERN BARNEVERNLEDER KIRSTI MYRVANG

2 Midtre Namdal samkommune (MNS) Interkommunalt barnevernsamarbeid siden 2004. MNS er vertskommune for barneverntjenesten. Samlet 20 004 innbyggere Namsos13 010 Overhalla 3 636 Namdalseid 1 622 Fosnes 633 + Flatanger 1 103

3

4

5

6

7

8 Omdømme (11 100 + 8 000 26. mai 2016) - når rederiet har koblet seg fra - når skipper og styrmann ikke har utført oppgaver ifht rolle og ansvar - når mannskapet får skjørbuk, sjøsyke og det som verre er - når ballasten blir for liten, og i tillegg forskyver seg om bord - når båten krenger og får slagside - når båten rett og slett er ute av kurs OG NÅR SJØFORKLARINGEN FØRER TIL KRITISK SØKELYS FRA MEDIA OG ANDRE. ( Ill. foto.: landligge) NÅR DET ER FARE FOR AT LASTEN LIDER - DET STÅR OM BARNAS SIKKERHET.

9

10

11

12 Barnevernet i Namdalen «glemte» 53 barn

13 Hva bidrar til å bli sjødyktig igjen?  Opprettet jurist-, kontorsjef-, nestleder- og psykologstilling i 2014  Tydeligere eierskap (administrativ og politisk ledelse mere påkoblet)  Lederskifter. Ny barnevernleder oktober 2014. MÅL:  1.Få på plass bemanning 2.Tydelig struktur og organisering 3.Utvikle faglighet, øke forsvarlighet Status mai 2016:  Mål 1: Alle stillinger besatt (minus nestleder)  - 5 nye faste saksbehandlerstillinger fra 1.1.2016. 1,3 mltd stilling med ½-årsvirkning fra 1.juli 2016  - Betydelig nedgang i sykefravær  Mål 2: Fast møtestruktur, klare roller og oppgaver for alle,  Mål 3: Tre team fra 1.11.2014. Økt fokus på ledelse av teamene.  Faste møter; teammøter/avdelingsmøter/ledelsesmøter/drøftingsmøter.  Mål 3: -Sikkerhetsrapport utarbeidet vår 2015, kompetanseheving satt i system, spesialisering på oppgaver, fokus på kvalitet i faglige vurdering i all dokumentasjon…….

14 Utvikling antall stillinger

15 Utvikling i sykefravær % år for år. 2016 ÅRSAK TIL BEDRING 201020112012201320142015 Jan 2016 Feb 2016 Mars 2016 -Økt grunnbemanning -Bevisst holdning hos alle ansatte -Egenmeldinger foran sykemeld. -Utvikling av tjenesten -Tydelige rammer, retning og struktur -Vi ser hverandre 12,610,714,59,114,6 (35 %) 11,35,64,43,6

16 Utvikling fristbrudd undersøkelser

17 Utvikling antall meldinger/undersøkelser

18 Utvikling antall barn med sak i nemnd/rett

19 Barn med tiltak utenfor opprinnelig hjem

20 Oppfyller ikke krav til oppfølging i fosterhjem

21 Barn med vedtak om hjelpetiltak

22 Lar det seg gjøre å seile i motvind? «Det går ikke an å seile rett opp mot vinden. Når man kommer inn i ”vindøyet”, begynner seilene å blafre, og båten mister fremdriften. Men som alle seilere vet, går det greit å krysse opp mot vinden. Den optimale vinkelen er 30–45 grader på vindretningen, eller slik at båten ligger i en posisjon som gjør at seilene ikke blafrer. Da vil båten bevege seg fremover fordi vinden virker på seilet med en kraft som både har en sideveis og en foroverrettet påvirkning i forhold til båtens retning. Den største påvirkningen skjer sideveis, men den nøytraliseres delvis av kraften i vannet, som påvirker båtens kjøl. Derfor flytter ikke båten seg altfor mye til siden. Så lenge den foroverrettede kraften kan klare å overvinne motstanden som vannet yter, beveger båten seg fremover, og ved å svinge seilet og endre retningen ofte, går båten mot vinden.» Illustrert vitenskap, nr 4/2007


Laste ned ppt "Barnevernledelse i motvind og medvind MIDTRE NAMDAL SAMKOMMUNE BARNEVERN BARNEVERNLEDER KIRSTI MYRVANG."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google