Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Offentlige anskaffelser – lærlingklausul Kristiansand, 8. oktober 2014 -Sturle Hamre, Innkjøpsrådgiver VAF-

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Offentlige anskaffelser – lærlingklausul Kristiansand, 8. oktober 2014 -Sturle Hamre, Innkjøpsrådgiver VAF-"— Utskrift av presentasjonen:

1 Offentlige anskaffelser – lærlingklausul Kristiansand, 8. oktober 2014 -Sturle Hamre, Innkjøpsrådgiver VAF-

2 Hvorfor har vi et regelverk? Formål: – Økt verdiskapning gjennom effektiv ressursbruk Hvordan sørge for samfunnstjenlige anskaffelser? I.Forretningsmessighet og likebehandling II.Skape tillit gjennom høy integritet – Det økonomisk mest fordelaktige tilbudet velges (riktig sammensetning mellom kvalitet og pris)

3 Samfunnsoppdrag for VAF «Vest-Agder fylkeskommunes samfunnsoppdrag er å utvikle landsdelen slik at den blir attraktiv for bosetting og næringsutvikling for nåværende og fremtidige generasjoner» (årsmelding VAF 2012)

4 Status Lærlinger lærlingplasser

5 Tiltak ved Innkjøp VAF 2014 «Alle virksomheter som utfører arbeid i anleggsperioden skal være tilknyttet offentlig godkjent lærlingordning og jevnlig ta inn lærlinger (dersom slik ordning er etablert for vedkommende fagområde). Alternativt kan tilbyder forplikte seg til å ta inn lærling innen 12 mnd. etter kontraktsstart». «O PPDRAGSGIVER HAR TILGANG TIL Å SJEKKE DETTE ( LÆRLINGORDNING ) SELV OG DOKUMENTASJON ER DERFOR IKKE NØDVENDIG FOR NORSKE AKTØRER ». Oktober 2014 – Utlysing rammeavtale maler og gulvlegger. Juridisk gråsone mtp. likebehandling Norge - EØS

6 Lærlingklausul Regjeringen har vedtatt å innføre et lovkrav om lærlinger på kontrakter i enkelte bransjer (jf. regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet) I påvente av lovendringen foreslo departementet en innskjerping av dagens § 3- 11 (3)

7 FOA § 3-11.Bruk av kontraktsstandarder og spesielle kontraktsvilkår (3) For arbeid som skal utføres i Norge, kan oppdragsgiver sette som betingelse for gjennomføring av kontrakten at leverandøren skal være tilknyttet en offentlig godkjent lærlingordning. Oppdragsgiver skal da også kreve at det benyttes lærlinger på den konkrete kontrakten. Slike betingelser kan likevel kun settes dersom det er et klart definert behov for lærlingplasser i den aktuelle bransje Skjerpet krav fra 1.juli 2015

8 Endring fra 1.juli 2015 FOA §3-11 (3) 1: Adgang til å stille krav om at tilbydere skal være tilknyttet en offentlig godkjent lærlingeordning. 2: Gitt at krav til lærlingeordning stilles, MÅ det videre kreves at det vil bli benyttet lærlinger til utførelse av arbeidet 3:Dersom krav 1 og 2 stilles, skal dette ikke lenger begrenses til kun å gjelde for norske leverandører 4: Lærlingklausul kan kun benyttes dersom det eksisterer et definert behov for lærlinger i den aktuelle bransjen

9 Oppsummering Samfunnsoppdrag +Formål med regelverket (…samfunnstjenlige anskaffelser) +Status: Lærlinger > lærlingplasser (2015) =Lærlingklausul – Bruk den!

10 Takk for meg! Sturle Hamre Tlf. 99296413 sth@vaf.no


Laste ned ppt "Offentlige anskaffelser – lærlingklausul Kristiansand, 8. oktober 2014 -Sturle Hamre, Innkjøpsrådgiver VAF-"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google