Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Urininkontinens hos gamle Wenche Frogn Sellæg Geriater Namdal sykehus.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Urininkontinens hos gamle Wenche Frogn Sellæg Geriater Namdal sykehus."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Urininkontinens hos gamle Wenche Frogn Sellæg Geriater Namdal sykehus

3 ICS - definisjon av inkontinens u ” Inkontinens er en tilstand med ufrivillig urinavgang som er et sosialt eller hygienisk problem og som er objektivt påvisbart”

4 Epidemiologi u 48 epidemiologiske studier publisert i tids- rommet 1945-95 omfatter 24.500 kvinner 44 er prevalensundersøkelser 33 baserer seg på spørreskjema/intervju u Prevalensen synker ved kliniske undersøkelser u Prevalensen synker ved spørsmål om tilstanden oppfattes som et problem eller ikke u Prevalensen stiger med alderen ?

5 Hvor hyppig er urininkontinens hos gamle ? u 12 prevalensstudier av kvinner 60+ spredning fra 4,5 - 44% Hellstrøm et al. 974 hjemmeboende 85+ 43,5 % (Gøteborg. Bleietest. Age & ageing 1990) Mohid et al. 2801 hjemmeboende gamle m/hjelpetiltak 22% (Canada. ICS -definisjon. Can Med Assoc J 1988.) u 4 prevalensstudier hos institusjonsbeboere spredning fra 22% - 90% Hansen et al. 278 kvinner 58,5% (Danske sykehjem. Klinisk us. Ugeskr.Læger 1990).. Hampel et al -metaanalyse av 48 studier fra 1954 - 1995. ( European Urology july 1997 )

6 Underdiagnostiseres urininkontinens hos gamle? u Sentralsykehus i Norge: 1067 pasienter over 75 år utskrevet fra med.avd. 1996: ingen hoveddiagnose - en bidiagnose u En-dags prevalensundersøkelse ved RIT: 45 % av pasientene hadde urinveisproblemer

7 Hvorfor søker ikke kvinner hjelp for inkontinens ? u Inkontinens er normalt for alderen u Det lar seg ikke behandle u Kvier seg for å ta det opp med legen u Problemet er egentlig ikke så stort u Prøver å bøte på det på egen hånd u Behandlingen er for dyr u Tror ikke legen kan noe om det ( Hampel et al - metaanalyse - European Urology - july 1997 )

8 Forandringer i nedre urinveier hos gamle. (Prof. Malone Lee - 2500 urodyn.us.) u Redusert blærekapasitet u Svekket detrusormuskel u Dårligere flow u Ufullstendig tømming u Hyppig detrusorinstabilitet u Kvinner : Redusert sensorisk funksjon, avbrutte kontraksjoner, lavtrykksurethra

9 Utredning av inkontinens u Sykehistorie u Medikamentanamnese u Klinisk undersøkelse (nevrologisk us.) (gynekologisk u.) u Stresstest u Miksjonsliste u Måling av resturin u Urinprøve u Blodprøver u Enkelt flowmetri u Urodynamisk undersøkelse

10

11 Typer av inkontinens u Stressinkontinens : - genuin stressinkontinens - lavtrykksurethra u Urgeinkontinens - lokal tilstand i urinblæren - skade/sykdom i ryggmargen - skade/sykdom sentralt for pons u Overløpsinkontinens -overstrukket blære / blæreparese

12 Typer av inkontinens forts…….. u Blandingsinkontinens u Iatrogen inkontinens u Funksjonell inkontinens u ” Psykisk inkontinens”

13

14

15 Behandling av stressinkontinens u Gode tømningsvaner u Unngå obstipasjon u Motivasjon u Østriol

16 Østriol hos postmenopausale kvinner u Østriol gir subjektiv bedring ved inkontinens u Østriol gir subjektiv bedring ved genuin stressinkontinens u Østriol øker maksimalt lukningstrykk i urethra u Østriol har ikke signifikant effekt på lekkasjen målt med objektive metoder ( Fault et al - meta-analyse - Obst. Gynecology 1994 )

17 Behandling av stressinkontinens u Gode tømningsvaner u Unngå obstipasjon u Motivasjon u Østriol u Trening av bekken - bunnmuskelaturen u Blæretrening

18 Referanser : u Tidsskr Nor Lægeforen nr.18, 1997 (2623-6) Kari Bø : Fysioterapi i behandling av urininkontinens hos eldre kvinner u Tidsskr Nor Lægeforen nr.27, 1991 (3298-9) Hunskår, Vanvik, Eriksen : Blæretrening ved urininkontinens hos kvinner

19 Behandling av stressinkontinens u Gode tømningsvaner u Behandle obstipasjon u Motivasjon u Østriol u Trening av bekken- bunnmuskelaturen u Blæretrening u Vaginal koner ? u Elektrostimulering ? u Periurethral injeksjon u Operasjon u Medikamenter u Hjelpemidler

20 Urge inkontinens - årsaker u I urinblæren - detrusorinstabilitet infeksjon, sten, tumor infravesikal obstruksjon idiopatisk u Medulla - hyperrefleksi MS, ALS infeksjon, skade, operasjon u Sentralt betinget - hyperrefleksi hjerneslag tumor, infeksjon Parkinson

21

22

23

24 Behandling av urgeinkontinens u Behandle grunnlidelsen u Forsiktig med kaffe, te, alkohol u Lite drikke på kveldstid u Unngå obstipasjon u Motivasjon u Østriol u Trening av bekken - bunnmuskelaturen u Blæretrening u Elektrostimulering u Medikamenter e mepron bromid (Cetiprin - tolterodin ( Detrusitol ) - oxybutinin ( Reg.fritak) - imipramin ( Tofranil ) ?

25 Overløpsinkontinens u Overstrukket blære: - nedsatt sensorisk funksjon (eks. diabetes) - blæreparese (nevrologisk sykdom; MS…) - postoperativt - etter rectum/underlivsoperasjoner/stråling - demens - infravesikal obstruksjon - dårlige vaner

26 Behandling av overløpsinkontinens u Forsøke å tømme urinblæren regelmessig u RIK u Fjerne obstruksjon - medikamentelt/operativt

27 Årlige utgifter i forbindelse med inkontinens ( Sverige ) u Langtidspleie 1 milliard u Bleier 660 millioner u Medisiner 64 millioner u Kirurgi 59 millioner u Elektrostimulering 5, 3 millioner

28 1st International Consultation on incontinens - Monaco June28 - July1, 1998 World Health Organisation International Continence Society International Consultation on urologic diseases

29 Og det var alt om……. urininkontinens hos gamle Wenche Frogn Sellæg Geriater Namdal sykehus


Laste ned ppt "Urininkontinens hos gamle Wenche Frogn Sellæg Geriater Namdal sykehus."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google