Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Urininkontinens hos barn Ulf Wike Ljungblad og Askild Elvestad Barnesenteret SiV Tønsberg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Urininkontinens hos barn Ulf Wike Ljungblad og Askild Elvestad Barnesenteret SiV Tønsberg."— Utskrift av presentasjonen:

1 Urininkontinens hos barn Ulf Wike Ljungblad og Askild Elvestad Barnesenteret SiV Tønsberg

2 Terminologi • Kun våt om natten = Enurese (75%) • Kun våt om dagen = Daginkontinens (10%) – Ustabil blære – Utsatte miksjoner/ ”infrequent voiders” – Blære-sfinkter dyssynergi – Psykogen dagenurese – Latterinkontinens/ Giggle inkontinens – Uretravaginal refluks • Våt natt og dag = Kombinert (10-25%)

3 Normal utvikling av blærekontroll • 0-1årAutomatisk refleksmiksjon. • 1årBevissthet om at miksjonen har skjedd/ kjenner ubehag av våte bleier. • 2årKan utsette miksjonen en kort stund. • 3-4årFlertallet holder seg tørre dag og natt. • 4årKan starte miksjonen uten full blære. Kan knipe av urinstrålen. • 5-6år80-90% holder seg tørre dag og natt.

4 Hvordan tisser barn? • Friske skolebarn tisser 4-7ggr. pr. døgn. • Morgenurinen størst volum. • Friske barn kjenner vannlatningstrang og tømmer blæren i en porsjon uten resturin – sammenhengende stråle. • Bruker ikke brukpress og bruker kort tid. • Ikke nocturi. • Blærekapasitet: (30ml x alder) + 30ml – Eks:6-åring: (30x6) +30= 210ml

5 Overaktiv blære (7% av 5-åringer) • Lagringsforstyrrelse – Strekkreseptorer i blæren gir beskjed om behov for tømming før maksimalt blærevolum er nådd, og hemmingen fra cortex cerebri er ”for sent ute” til å stoppe den plutselige tissetrangen • Plutselig tissetrang (urge) og gjentatt skvetting samt pollakisuri (ofte >7ggr./ døgn) • Normal flowmetri

6 Utsatt miksjon (infrequent voiders) • Lagringsforstyrrelse – Stor blære: ”Overflow incontinens” –renner over – Sjeldent utv. til stor slapp blære –”Lazy bladder” • Utsetter miksjonen og holder igjen. 2-3 miksjoner daglig, lite tissetrang, våte uten å legge merke til det og uten tissetrang • Resturin og evt. ureterohydronefrose • Flowmetri: Maks- og middel flow subnormal eller lav. Kurven normal eller avflatet.

7 Blæretømningsforstyrrelser • Detrusorkontraksjonen ledsages ikke av fullstendig og vedvarende sfinkteråpning. • Svak og uregelmessig urinstråle og inkomplett tømming. Bruk av bukpress. • Oftest sekundært til ustabil blære eller utsatte miksjoner. • Flowmetri: Fraksjonert eller staccato mønster

8 Differensialdiagnoser • Obstipasjon • Diabetes mellitus, diabetes insipidus og kronisk nyresvikt (hvis polyuri) • Infravesikal obstruksjon hos gutter (urethraklaffer) • Nevrogen blære (MMC, spinale- eller sacrale misdannelser, CP) • Medfødte utviklingsanomalier: Epispadi, ektopisk ureter hos jenter

9 Enurese • 15% av 5-åringer, 2,5% av 10-åringer – Def.: Minst to ufrivillige vannlatinger under søvn per måned for femåringer eller minst én slik hendelse per måned for seksåringer og eldre barn • Monosymptomatisk nattenurese (primær) – Urinveispatologi (eller søvnforstyrrelser) ingen årsaksfaktor – Normal blærefunksjon (evt. redusert kapasitet) – Sterk fam. disposisjon (krom. 13;2 ”enuresefoci”) -Nattlig polyuri • Mangler den fysiologiske vasopressinstigningen under søvn; betydelig bedre beh.resultat med Minirin® på ”genetisk enurese”.

10 Enurese • Sekundær enurese – Symptomet har oppstått etter en tørr periode (over 6 mnd) • Lokal betennelse, cystitt, uretritt • Diabetes insipidus, diabetes mellitus, nyresvikt • Kombinert – Ca. en tredjedel av barn med enuresis nocturi har en blæredysfunksjon.

11 Utredning • Anamnes – Familieanamnese – Primær eller sekundær? – Skvetting på dagtid? – Svært sjeldne miksjoner? – Kraftig stråle? – Imperiøs vannlatningstrang (urge) som evt. gir skvetting hvis barnet ikke klarer å holde igjen? Forsøkes å hindres ved å for eksempel krysse bena? – Mengde urin? – Urinveisinfeksjoner (alder ved første, antall)? – Obstipasjon og evt. encoprese? – ”Ikke tid til å gå på do?”

12 Utredning • Undersøkelser • Rutineundersøkelse av abdomen med tanke på differensialdiagnoser • Inspeksjon av genitalia externa • Rektal eksplorasjon utføres hvis barnet kan være obstipert eller utvidet nevrologisk utredning er indisert (analrefleks/ bulbo cavernosus-refleks) • Inspeksjon av nedre del av ryggen • Dype senereflekser iunderekstremiteter, Babinski, benmotorik • Urinundersøkelse » Urin mikro, stiks og evt. dyrkning

13 Utredning • Undersøkelser at vurdere • Miksjonslister-bevisstgjøre vaner • Resturinmåling • Flowmetri • Ultralyd urinveier • Urin osmolalitet

14 Behandling ved kombinert dag og nattinkontinens • Obstipasjon? Behandle først • Regelmessig tissing – Knytt til de daglige aktiveteter for å huske på – Jobbe mot å tisse med 3 h intervall • Ta seg tid på do • Sitte bekvæmt • Få tømt blæren – Dobbeltissing • Tisse før og etter måltid

15 Behandling • Isolert nattlig enurese uten andre symptomer (Ikke resturin, normalt miksjonsmønster dagtid) – Informasjon – er det indikasjon for behandling? – Alarmapparat • Betinget læring, økning i blærekapasitet • Effekt hos 60-70%, 40% blir varig tørre • Minst 6 uker, hvis bedring inntil 16uker. Brukes til 14 påfølgende tørre netter. Start på nytt ved residiv – Minirin

16 Behandling • Demopressin (Minirin®) • Desmopressin er en syntetisk strukturanalog argininvasopressin (ADH); forlenget virketid samt fullstendig mangel på pressoreffekt ved klinisk dosering – Økt vannreabsorbsjon i nyrene • Best effekt ved nattlig polyuri, respons hos 60-70% initialt • Langtidsbehandling tolereres godt • Langtidsbehandling >1 år øker varig effekt, men behandlingen er ikke helbredende • Smeltetabletter


Laste ned ppt "Urininkontinens hos barn Ulf Wike Ljungblad og Askild Elvestad Barnesenteret SiV Tønsberg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google