Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

A. Nyrnes 16.10.20121 RISIKOFAKTORER FOR ATRIEFLIMMER.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "A. Nyrnes 16.10.20121 RISIKOFAKTORER FOR ATRIEFLIMMER."— Utskrift av presentasjonen:

1 A. Nyrnes 16.10.20121 RISIKOFAKTORER FOR ATRIEFLIMMER

2 A. Nyrnes 16.10.20122 Data fra Tromsø- undersøkelsen

3 A. Nyrnes 16.10.20123 Hvorfor se på dette? Første store prospektive studie i en generell norsk befolkning Tromsø-undersøkelsen 1994/95 Hvor hyppig er AF hos oss? Hvilke risikofaktorer?

4 A. Nyrnes 16.10.20124 AF, økt morbiditet og mortalitet Palpitasjoner Angina Fatigue Hjertesvikt ↑ x 3 Hjerneslag ↑ x 4-5 (-7?) Mortalitet ↑ 50 % ( ♂ ) - 90 % ( ♀ ) Kognitiv funksjon ↓

5 A. Nyrnes 16.10.20125 AF, risikofaktorer Alder Kjønn Hypertensjon Hjertesykdom Overvekt Røyking? Alkohol? Diabetes Fysisk aktivitet? ↓? ↑? Inflammasjon Kosthold? Gener

6 A. Nyrnes 16.10.20126

7 7

8 8 Befolkningsundersøkelser Hva kan vi finne ut? Tverrsnittsstudier: – Prevalens – Kan ikke avdekke årsaksforhold Prospektive studier: – Sammenheng/assosiasjon mellom eksposisjon/risikofaktorer og framtidig sykdom – Kan ikke avdekke årsaksforhold

9 A. Nyrnes 16.10.20129 Tromsø-undersøkelsen Totalt 40 051 personer, 1235 i alle 6 us. Spørreskjema (sykd., sympt., levevaner etc.), høyde, vekt, BT, lipider Andre blodprøver, EKG (fra T3) Ekko, UL halskar&aorta, BMD, urin-us. (fra T4) Spirometri, visus, kognisjon (fra T5) Retinafoto, smertefølelse (T6)

10 A. Nyrnes 16.10.201210

11 A. Nyrnes 16.10.201211

12 A. Nyrnes 16.10.201212 Tromsø-undersøkelsen 1994/95 Møtt til undersøkelse: 27 158 (77 % av inviterte) AF-gruppa: 22 815 Alder: 25-96 år 11 års oppfølging, endepunkter komplett t.o.m. 31.12.2007

13 A. Nyrnes 16.10.201213

14 A. Nyrnes 16.10.201214 Registrert ved start (1994): BT, puls, høyde, vekt Hjerteinfarkt, angina, diabetes, BT-med., fys.akt., røyking, alkohol, kaffe Kolesterol (total), HDL Hjertebank

15 A. Nyrnes 16.10.201215 Identifisering av endepunkter (AF) Kobling av Tromsø 4-deltakere til sykehusets diagnoseregister og Dødsårsaksregisteret Søk på arytmi-koder (ICD 9 + ICD 10) Gjennomgang av journaler til pas. med kardiovaskulær eller cerebrovaskulær sykdom (men uten arytmidiagn.) Alle endepunkter validert Alle AF dokumentert på EKG

16 A. Nyrnes 16.10.201216 Funn AF: 361 kvinner (3,0 %) + 461 (4,2 %) menn Incidensrate (pr. 1000 personår), gj.sn. 46 år: – Kvinner 2,71 – Menn 3,87 Framingham+CHS: < 64 år: – kvinner 1,9 – menn 3,1

17 A. Nyrnes 16.10.201217 Lone AF Kun 16 kvinner og 33 menn Def.: Ikke hjertesykdom, hypertensjon eller diabetes Alder < 65 år (opplysn. om evt. lungesykd. ikke tilgjengelig)

18 A. Nyrnes 16.10.201218 Lone AF, forts. LAF: 67 % menn (samsvarer med andre) 4,4 % av kvinner med AF og 7,2 % av menn med AF (ref. 2-30 %) Høye, men ikke slanke Yngre enn andre AF-pas. (48 vs. 65 år v/diag.) Fysisk aktivitet? – for små tall!

19 A. Nyrnes 16.10.201219

20 A. Nyrnes 16.10.201220 Hva er palpitasjoner? (1) hjertebank, følelse av sine egne hjerteslag, særlig når hjertet slår fort eller når det slår uregelmessig som ved ekstrasystoli eller atrieflimmer. (Store norske leksikon) hjertebank a sensory symptom, an unpleasant awareness of forceful, rapid or irregular beating of the heart (UpToDate)

21 A. Nyrnes 16.10.201221 Hva er palpitasjoner? (2) European Heart Rhythm Association 2011: ”Little is known about the events responsible for heartbeat sensation, the afferent sensory pathways that are involved, or the higher- order cognitive processing that filters, modulates, and amplifies these stimuli and brings some to conscious attention.”

22 A. Nyrnes 16.10.201222 Hva er palpitasjoner? (3) Episoder med AF? Annen type arytmi? Økt sensibilitet/redusert toleranse for impulser fra hjertet? Økt oppmerksomhet hos pas. med hjertesykdom? ??? Men: Dårlig samsvar mellom opplevd hjertebank og aktuell arytmi

23 A. Nyrnes 16.10.201223 Oppsummering AF er trolig enda hyppigere enn vi har trodd De fleste med AF har tilleggssykd./tilstander Risikofaktorer kan være modifiserbare Hjertebank er (oftest) ufarlig, men kan være et signal

24 A. Nyrnes 16.10.201224

25 A. Nyrnes 16.10.201225 Epilog Statistics: The only science that enables different experts using the same figures to draw different conclusions. Statistics: The only science that enables different experts using the same figures to draw different conclusions. Evan Esar (1899 - 1995), Esar's Comic Dictionary Evan Esar

26 A. Nyrnes 16.10.201226


Laste ned ppt "A. Nyrnes 16.10.20121 RISIKOFAKTORER FOR ATRIEFLIMMER."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google