Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

A. Nyrnes 16.10.20121 RISIKOFAKTORER FOR ATRIEFLIMMER.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "A. Nyrnes 16.10.20121 RISIKOFAKTORER FOR ATRIEFLIMMER."— Utskrift av presentasjonen:

1 A. Nyrnes RISIKOFAKTORER FOR ATRIEFLIMMER

2 A. Nyrnes Data fra Tromsø- undersøkelsen

3 A. Nyrnes Hvorfor se på dette? Første store prospektive studie i en generell norsk befolkning Tromsø-undersøkelsen 1994/95 Hvor hyppig er AF hos oss? Hvilke risikofaktorer?

4 A. Nyrnes AF, økt morbiditet og mortalitet Palpitasjoner Angina Fatigue Hjertesvikt ↑ x 3 Hjerneslag ↑ x 4-5 (-7?) Mortalitet ↑ 50 % ( ♂ ) - 90 % ( ♀ ) Kognitiv funksjon ↓

5 A. Nyrnes AF, risikofaktorer Alder Kjønn Hypertensjon Hjertesykdom Overvekt Røyking? Alkohol? Diabetes Fysisk aktivitet? ↓? ↑? Inflammasjon Kosthold? Gener

6 A. Nyrnes

7 7

8 8 Befolkningsundersøkelser Hva kan vi finne ut? Tverrsnittsstudier: – Prevalens – Kan ikke avdekke årsaksforhold Prospektive studier: – Sammenheng/assosiasjon mellom eksposisjon/risikofaktorer og framtidig sykdom – Kan ikke avdekke årsaksforhold

9 A. Nyrnes Tromsø-undersøkelsen Totalt personer, 1235 i alle 6 us. Spørreskjema (sykd., sympt., levevaner etc.), høyde, vekt, BT, lipider Andre blodprøver, EKG (fra T3) Ekko, UL halskar&aorta, BMD, urin-us. (fra T4) Spirometri, visus, kognisjon (fra T5) Retinafoto, smertefølelse (T6)

10 A. Nyrnes

11 A. Nyrnes

12 A. Nyrnes Tromsø-undersøkelsen 1994/95 Møtt til undersøkelse: (77 % av inviterte) AF-gruppa: Alder: år 11 års oppfølging, endepunkter komplett t.o.m

13 A. Nyrnes

14 A. Nyrnes Registrert ved start (1994): BT, puls, høyde, vekt Hjerteinfarkt, angina, diabetes, BT-med., fys.akt., røyking, alkohol, kaffe Kolesterol (total), HDL Hjertebank

15 A. Nyrnes Identifisering av endepunkter (AF) Kobling av Tromsø 4-deltakere til sykehusets diagnoseregister og Dødsårsaksregisteret Søk på arytmi-koder (ICD 9 + ICD 10) Gjennomgang av journaler til pas. med kardiovaskulær eller cerebrovaskulær sykdom (men uten arytmidiagn.) Alle endepunkter validert Alle AF dokumentert på EKG

16 A. Nyrnes Funn AF: 361 kvinner (3,0 %) (4,2 %) menn Incidensrate (pr personår), gj.sn. 46 år: – Kvinner 2,71 – Menn 3,87 Framingham+CHS: < 64 år: – kvinner 1,9 – menn 3,1

17 A. Nyrnes Lone AF Kun 16 kvinner og 33 menn Def.: Ikke hjertesykdom, hypertensjon eller diabetes Alder < 65 år (opplysn. om evt. lungesykd. ikke tilgjengelig)

18 A. Nyrnes Lone AF, forts. LAF: 67 % menn (samsvarer med andre) 4,4 % av kvinner med AF og 7,2 % av menn med AF (ref %) Høye, men ikke slanke Yngre enn andre AF-pas. (48 vs. 65 år v/diag.) Fysisk aktivitet? – for små tall!

19 A. Nyrnes

20 A. Nyrnes Hva er palpitasjoner? (1) hjertebank, følelse av sine egne hjerteslag, særlig når hjertet slår fort eller når det slår uregelmessig som ved ekstrasystoli eller atrieflimmer. (Store norske leksikon) hjertebank a sensory symptom, an unpleasant awareness of forceful, rapid or irregular beating of the heart (UpToDate)

21 A. Nyrnes Hva er palpitasjoner? (2) European Heart Rhythm Association 2011: ”Little is known about the events responsible for heartbeat sensation, the afferent sensory pathways that are involved, or the higher- order cognitive processing that filters, modulates, and amplifies these stimuli and brings some to conscious attention.”

22 A. Nyrnes Hva er palpitasjoner? (3) Episoder med AF? Annen type arytmi? Økt sensibilitet/redusert toleranse for impulser fra hjertet? Økt oppmerksomhet hos pas. med hjertesykdom? ??? Men: Dårlig samsvar mellom opplevd hjertebank og aktuell arytmi

23 A. Nyrnes Oppsummering AF er trolig enda hyppigere enn vi har trodd De fleste med AF har tilleggssykd./tilstander Risikofaktorer kan være modifiserbare Hjertebank er (oftest) ufarlig, men kan være et signal

24 A. Nyrnes

25 A. Nyrnes Epilog Statistics: The only science that enables different experts using the same figures to draw different conclusions. Statistics: The only science that enables different experts using the same figures to draw different conclusions. Evan Esar ( ), Esar's Comic Dictionary Evan Esar

26 A. Nyrnes


Laste ned ppt "A. Nyrnes 16.10.20121 RISIKOFAKTORER FOR ATRIEFLIMMER."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google