Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vi strekker oss!. Kleppe SFO Ca 150 barn 4 avdelingar 15 i personalet Praksis og lærebedrift. Base 1 (Snoopy)Base 2 (Tigergutt)Base 3 og 4Anna personal:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vi strekker oss!. Kleppe SFO Ca 150 barn 4 avdelingar 15 i personalet Praksis og lærebedrift. Base 1 (Snoopy)Base 2 (Tigergutt)Base 3 og 4Anna personal:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Vi strekker oss!

2 Kleppe SFO Ca 150 barn 4 avdelingar 15 i personalet Praksis og lærebedrift. Base 1 (Snoopy)Base 2 (Tigergutt)Base 3 og 4Anna personal: Anne Cathrine (a.l)Karin (avd.leiar)Anita (avd.leiar 3 tr)SFO Leiar: CristinaAmy ChristinMia (avd.leiar 4 tr)Lasse LeneBisratAgushKjøkken ansvar: RenataLeana (Lærling)BeritMonika Eleni

3 Visjon og strategi Visjon: Kleppe SFO skal vere som eit tre - med samlande røter, - ein stamme som held, - greiner som strekker seg - og med fargerike blad og blomar. Fokusområda i Klepp Kommune er: Leik Omsorg og sosial trening Kunst og kultur Friluftsliv og fysisk aktivitet

4 Utdrag frå strategidokumentet ”Ein stamme som held” 2)Halde- Omsorg og sosial trening 1)Alle barn på kleppe SFO skal oppleve tryggleik og at dei er sett av dei vaksne. a.Alle borna skal kryssast inn og bli sagt ”hei” til når dei kjem på SFO og kryssast ut, og bli sagt ”Ha det” til når dei går. Helst med namn. b.Alle tilsette skal lære seg alle namna på borna på avdelinga dei arbeider på og aktivt bruke namna i samtalane med borna. c.Alle born skal ha ein vaksen primærkontakt som i særleg grad har ansvar for å sjå at barnet har det bra og som saman med SFO-leiar har ansvar for kommunikasjon med foreldra.

5 Brukarundersøkinga Brukarundersøkinga er litt forelda. Vi er stolte av trivselsundersøkingen på 1 trinn i 2014 der 93 % trives godt eller svært godt og ingen misstrives. Men vi vil bli ennå betre!

6 Tilbod om SFO i Klepp kommune Oppstart før (sommarSFO) eller ved skulestart. Kvar dag til kl. 16.30 (inklusive skulefrie dagar) Kan velga Full plass (2730kr) eller 60% plass(1660kr), 3 dagar i veka ( inklusive skulefrie dagar) Matpengar 210 for full plass og 130 for 60 % plass. Morgontilbod (07.00-skulestart) 350 kr pr mnd. Blir elevar henta for seint blir foresatte ilagt ei bot på kr. 200,-

7 Oppseiing Skulefritidsordninga har ein månads oppseiingstid. Det gjeld og for endringar i opphaldstida. Oppseiinga gjeld frå den 1. i kvar månad. Plassen kan ikkje seiast opp etter 1.april. Ved oppseiing etter 1.april må det betalast ut skuleåret. 1.april er fristen for å gje melding om at ein ikkje skal ha SFO- plass neste skuleår. Oppseiing av plassen må vera skriftleg. (e-post er godt nok). - § 5 i Vedtekter for SFO i Klepp Kommune

8 Dagsrytme Morgon-SFO Skule SFO Måltid 14.00 Fri leik, aktivitetar og grupper Utetid Stenger 16.30 HUGS å sjå på månedsplan.

9

10 Kva gjer borna i SFO? Leik og fellesskap med andre barn Fri leik Vaksenstyrte aktivitetar Gruppe-aktivitetar tysdag og fredag Tur Måltid Alle får mat, drikke og frukt kvar dag Opptatt av sunt kosthald Måltidet – fellesskap, ro og sosial trening

11

12 Eksempel på Organiserte aktivitetar 4.trinn 4.klasseklubb og miljøgruppe. 3 og 4.trinn Symjing, pantomime, sløyd, gym, forming. 2.trinn Gym, forming, teikning, maling, tur. 1.trinn Gym, forming, stasjonar, tur, Fokus på fri leik og sosial kompetanse. Alle baser har temaveker.

13 Henting og heimsending Droppsone 07.45 – 14.15. Stor bussplass ved riksvegen og stor parkeringsplass ved Kleppe U-skule. De som følgjer elevane kan nytta parkeringsplass ved Markå barnehage. Bruk snuplassen for avlevering/henting (Ikkje 07.45 – 14.15). Det er forbode å kjøra inn på skuleområdet utan særskild tillating. Kom inn for å henta. Ikkje ring frå bilen. Det er fint om borna venner seg til å sjølve gå til ein tilsett for å kryssa seg ut. Beskjedar om endringar m.m: Ring/mail SFO-leiar før SFO-tida eller bruk telefonnummeret til avdelinga i SFO tida. Eventuelt send SMS på SFO sine mobiltlf. Dei som går heim sjølve: Heile og halve timar.

14 Ferie-SFO Påmelding Faste dagar for dei med 60% Åpent 08.00-16.30 Frå 07.00 for dei med morgontilbod ellers i året. Programmet blir presentert etter påmeldingsfristen.

15 Praktisk info Telefonnummer: Snoopy51 78 93 91 / 404 35 499 Tigergutt 51 78 93 84 / 908 21 157 Petter Sprett51 78 93 38 / 908 70 893 Dei utrulege51 78 93 46 / 909 53 269 SFO-leiar (før 13.00)51 78 93 08 Info på nettsidene www.minskole.no/kleppewww.minskole.no/kleppe

16 NB! Gje alltid beskjed til eit personal når de henter dykkar håpefulle. Alle baser er på base 1 i feriar. Hugs å gi oss beskjed, personalet kan ikkje ringe føresette for å bekrefta elevane sine påstander. Er eleven moden nok, benytt heller avtale 2. Elevar som ikkje nyttar morgonSFO, må ikkje gå inn i garderobane før 08.05. heller ikkje i følge med føresette. Hugs alltid skift og gode klede til allslags vær. Meld de på nyheitsbrev på heimesida Vi treng eit godt samarbete med føresette!

17 Nyttig å vite: Kvar elev har ein Primærkontakt. Alle vaksne skal passe på alle elevar, men primærkontakten fyller ditt barn opp litt ekstra og er ein god person å snakke med. Avd.leiarane har ikkje primæransvar da dei har oversikt over alle elevar på sin base. Foreldresamtalar har vi i oktober og november. Det kjem informasjon på heimesida. Vi kallar ikkje inn, føresette tar sjølve kontakt

18 Innspel frå føresette:


Laste ned ppt "Vi strekker oss!. Kleppe SFO Ca 150 barn 4 avdelingar 15 i personalet Praksis og lærebedrift. Base 1 (Snoopy)Base 2 (Tigergutt)Base 3 og 4Anna personal:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google