Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fag og bøker Norsk Matematikk Lekser. Å lese saman med barnet Kvifor…

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fag og bøker Norsk Matematikk Lekser. Å lese saman med barnet Kvifor…"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fag og bøker Norsk Matematikk Lekser

2 Å lese saman med barnet Kvifor…

3 Å lesa leksa saman Heilords-metoden (ordbilete) TOG ELEFANT MOBIL DINOSAUR Lyderingsmetoden i-s s-o-l

4 Kva vil det seia «å lesa»? Å lydera (lesa) utan pause mellom lydane i ordet At ordet gir meining for barnet

5 Korleis lesa leksa saman Sett av tid Hugs leseretning, frå venstre til høgre Bruk peikefinger under ordet I starten må de lesa saman med barnet, etter kvart oppfordra barnet til å lesa sjølv. Det er «ikkje lov» å ha stopp mellom bokstavlydane, -hjelp barnet med å halde på bokstavlyden. Det er «ikkje lov» fyrst å lydera eit ord - og så gjenta ordet. Å lesa ordet to gonger kan føra til feil leseteknikk, og verta ein feil barnet tek med seg vidare. Les sakte og med lav stemme saman med barnet om barnet blir freista til å lesa ordet inni seg fyrst eller gjenta ordet høgt, tenk flyt.

6 Når de les saman, fokuser på innhald La barnet lesa teksten høgt! Barna lærer ved repetert lesing, les gjerne teksten tre gonger Hald fokus på innhaldet! Stopp opp og undra deg saman med barnet. Kva las dykk? Ikkje rett ordfeil medan barnet les. Stopp opp og sjå på enkeltord når barnet tar ein kort pause. Les opp igjen setningar eller avsnitt til det blir riktig! Ros sjølvkorrigering!!! Det betyr at eleven har fokus på innhaldet. Tenk også på vekas bokstav, ser de han i teksten, - finn bokstaven, les ord, er bokstaven fyrst, inni eller sist? Ser de stor/liten bokstav?

7 Det viktigaste av alt!!! Lesing skal vere moro! Barnet må «sjå» nytteverdien Men blir det å lesa leksa ein kamp Tenk over…  Når les de på dagen?  Kan barnet få eit val på tidspunkt? (medbesteming er alltid fint)  Gjer avtalar, og ver konsekvent  Stopp medan leiken er god, fem minutter er betre enn ingenting!  Den viktigaste leksa

8 Trivsel - Godt læringsmiljø - Framsnakke

9 ABC – alle får vere med - Hjelp barnet ditt til å lage lekeavtaler på kryss og tvers av trinnet - Inkluderrande bursdagspolitikk - Snakk positivt om andre born og deira foreldre -Tenk deg om før du kritiserer folk i media /TV føre borna

10 -Oppmuntre barnet ditt til å ta den svake / utsattes sitt parti. -Vær open for at ditt barn også kan være ein mobbar. Søk hjelp i staden for å gå i forsvar.

11 Sykle til skulen? Bruk fornuft


Laste ned ppt "Fag og bøker Norsk Matematikk Lekser. Å lese saman med barnet Kvifor…"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google