Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

 Fra 1. august starter vi innskolering av de nye barna på SFO.  Alle vil få mail om oppstart på SFO.  Der er to valg av SFO plass.  Dersom barnet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: " Fra 1. august starter vi innskolering av de nye barna på SFO.  Alle vil få mail om oppstart på SFO.  Der er to valg av SFO plass.  Dersom barnet."— Utskrift av presentasjonen:

1

2  Fra 1. august starter vi innskolering av de nye barna på SFO.  Alle vil få mail om oppstart på SFO.  Der er to valg av SFO plass.  Dersom barnet ønsker plass på Natur-SFO. Sendere dere mail til leder på SFO.

3  : er det morgen-SFO. Serverer havregrøt mellom kl og Fra kl går alle barna ut og er ute til skolen begynner.  13.25: åpner vi igjen vår SFO.  – er det mat.  – har vi organiserte aktiviteter.  er det frilek.  stenger vår SFO.

4  Må fylles ut og leveres når barnet begynner. Kan også levere det før barnet begynner.  Viktig at barnet har et fast tidspunkt for når de skal hjem. Og et fast sted hvor de skal gå. Dette for å trygge barnet.  Når barnet skal begynne å gå hjem selv. Er det viktig at dere fyller ut et endringsskjema. Dette finner dere på hjemmesiden vår.

5 DET VIKTIGE SAMARBEIDET  Personalet går inn i 1.klasse og krysser inn elevene, og får den nødvendige informasjonen av lærerne.  SFO-leder inngår i lederteamet ved skolen, og deltar på alle ledermøter for å få kontinuitet mellom skole og SFO.

6 DET VIKTIGE SAMARBEIDET Bogafjell SFO og foresatte:  Vi legger vekt på at foresatte skal møtes på en god og positiv måte.  Foreldremøte på våren sammen med skolen for årets 1.trinn.  Foreldremøte på høsten.  Tilbud om samtaler ved behov.  Tilbud om kjøp av enkelte dager for barn som ikke går i 100 %.

7 DET VIKTIGE SAMARBEIDET  Gir tilbakemeldinger om hvordan barna har det på SFO, og tar kontakt med foresatte dersom det har skjedd noe som uroer dem eller barna.  Følger opp beskjeder og sender barna hjem som avtalt. Vær derfor nøye med utfylling av avtaleskjemaet så blir det lettere for SFO å sende barna hjem i rett tid.  Er lojal overfor foresatte. Alle som jobber på SFO har skrevet under på taushetsplikt.

8 DET VIKTIGE SAMARBEIDET  Vi oppdatert hjemmeside, der foresatte kan finne bl.a. nyheter fra basene, månedsplaner, bilder, vedtekter og søknadsskjema. Sender også felles mail til foreldrene med informasjon.  Foreldrene kan forvente av personalet:  Ta deres barn på alvor, viser interesse, forståelse og omsorg.  Ha tilsyn med barna og griper raskt inn ved mobbing, og farlig eller voldsom lek.

9 DET VIKTIGE SAMARBEIDET SFO forventer av de foresatte:  At dere snakker positivt om SFO hjemme, noe som bidrar til å øke banas trivsel og trygghet på SFO.  Melder fra til personalet når de leverer og henter bana.  Sier ifra dersom det skjer noe spesielt i familien eller hjemme som kan påvirke barnet.  Gi beskjed dersom barnet ikke kommer på SFO.

10 DET VIKTIGE SAMARBEIDET  Overholder frister til påmelding for feriene på SFO.  Er lojal overfor personalet på SFO.  Er det noe dere ikke er fornøyd med, be om en samtale med personalet uten barnet tilstede. Eller ta kontakt med SFO-leder.  Sørger for at barna har det de trenger av klær på SFO.

11 Bogafjell skole sin hjemmeside er  Der finner du månedsplan for aktivitetene til hver base.  Endring på SFO plassen og oppsigelse av SFO plassen.  Avtaleskjema og endringsskjema.

12  SFO har tre planleggingsdager i året.  Skoleåret 2016/ 17 er det 17. august,  18. november og 12.juni.  Informasjon om når SFO er stengt står på hjemmesiden vår.

13  Alle som ønsker skolemelk fra høsten av. Må inn på og registrere seg.www.skolemelk.no


Laste ned ppt " Fra 1. august starter vi innskolering av de nye barna på SFO.  Alle vil få mail om oppstart på SFO.  Der er to valg av SFO plass.  Dersom barnet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google