Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Velkommen til foreldremøte 6.klasse. Klassestørrelse  6.klasse: 18 elevar  7.klasse: 7 elevar.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Velkommen til foreldremøte 6.klasse. Klassestørrelse  6.klasse: 18 elevar  7.klasse: 7 elevar."— Utskrift av presentasjonen:

1 Velkommen til foreldremøte 6.klasse

2 Klassestørrelse  6.klasse: 18 elevar  7.klasse: 7 elevar

3 Nye elevar  Mohamed Al-Mansoori, begynte i august.  Polsk gut, begynner 1.oktober.

4 Vaksne på 6.trinn  Ann Helen Tveit: Norsk, matematikk, engelsk, KRLE, naturfag, samfunnsfag.  Gudrun Bertelsen: Mat og helse  Jorun Svindland Øglænd: Musikk  Liv Janne Biland: Kunst og handverk  Trond Olaf Rønning: Kunst og handverk, gym.

5 Organisering 6.klasse: Norsk, matte og engelsk, mat og helse. 6.-7.klasse: Samfunnsfag, naturfag, KRLE, Gym, ein norsktime. 5.-7.klasse: Kunst og handverk. Mat og helse: Halv gruppe, 9 stk, motsatt gruppe har 1 t norsk og 1 t engelsk. Kunst og handverk: 3 klasser slått saman, og delt i to grupper.

6 Arbeidsforhold  Arbeidsro  Arbeidslyd  Sit ein og ein no.  Bytar plassar etter haustferien, ein og ein, eller to og to.

7 Leksehjelp  5.-7.klasse har no rett på leksehjelp, dersom det ynskjer det.  Leksehjelpa er tysdagar kl. 12.45-13.45

8 Bokslukarprisen  Går over 10 veker.  25 000 elevar er med.  Plukka ut 10 av dei beste norske barnebøkene som er skrivne siste året.  Les/lyttar til eit tekstutdrag i veka.  Aktivitetar: skrive vidare, teikningar  Vurdering  Avstemming.  Eiga nettside: www.bokslukerprisen.nowww.bokslukerprisen.no

9 Valet 2015  Ulike parti og partileiarar  Stat, fylke og kommune  Tenk om skulen din vart nedlagt…  Budsjett og prioritering  Kommunesamanslåing eller ikkje  Gratis skulemat  Søndagsopne butikkar  Arbeidsledighet  Valkampen i media, pressa sin rolle i demokratiet  Val i klassen og i vallokalet

10 Avis i skulen  Veke 44  Elevane får kvar si avis kvar dag.  Ser på nyheiter, annonser, lesarinnlegg, teikneseriar, reklame  Korleis er ein artikkel bygd opp: Overskrift, ingress, byline,  mellomtitlar, bilettekst, brødtekst.

11 Forventningar til foreldra Elevane skal møte utkvilte og klar til læring kvar morgon. Elevane må få nok søvn, og ete frukost. Elevane må ha med niste. Leksene skal gjerast til avtalt tid. (Gje melding dersom det er grunnar til at leksa ikkje kan gjerast). De skal lese over tilbakemeldingane, som eg gjev i H-bøkene. Elevane skal ha med klede som passar til været, og utstyr til gymtimane. Dersom elevar ikkje skal dusje, gjer avtale, eller send melding. Fråvær må no varslast om morgonen. (Som i jobbsituasjon). Avtal vennebesøk etter skulen på førehand. Ta kontakt med meg, dersom det er noko de ynskjer å diskutere.

12 Forventningar til meg sjølv.  Eg er alltid presis.  Eg stiller til timane med ein plan for undervisninga.  Eg prøvar å sjå den enkelte elev, og legge til rette for læring for alle.  Leksene skal vere relevante i forhold til det vi arbeider med.  Eg stiller krav til elevane, fordi dei skal verte flinkare.  Eg er opptatt av å hjelpe elevane med deira ulike behov, både fagleg og sosialt.  Eg er tilgjengeleg, dersom de ynsker å snakke om noko, utanom foreldremøta og utviklingssamtalane.

13 Årshjul

14 Val  Val av klasskontakt og FAU-representant


Laste ned ppt "Velkommen til foreldremøte 6.klasse. Klassestørrelse  6.klasse: 18 elevar  7.klasse: 7 elevar."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google