Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gaupne barnehage Me vil. Me kan.. Kvardagen vår Me leikarMe er ute Me er samanMe er inne Me lesMe er på tur Me øver oss på å kle på ossMe syng Me forheld.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gaupne barnehage Me vil. Me kan.. Kvardagen vår Me leikarMe er ute Me er samanMe er inne Me lesMe er på tur Me øver oss på å kle på ossMe syng Me forheld."— Utskrift av presentasjonen:

1 Gaupne barnehage Me vil. Me kan.

2 Kvardagen vår Me leikarMe er ute Me er samanMe er inne Me lesMe er på tur Me øver oss på å kle på ossMe syng Me forheld oss til andreMe tek vare på kvarandre Me smiler og lerMe får sitte i fanget Me gretMe utviklar oss Me vil. Me kan.

3 Årsplanen vår Arbeidsdokumentet vårt. Skal godkjennast av SU. Seier kva me driv med i Gaupne barnehage. Utifrå den har me ein utviklingsplan. Som sikrar oss at me jobbar med satsingsområda. Kommunale satsingsområder: Fysisk aktivitet, språkutvikling og psykisk helse Vårt satsingsområde: Friluftsliv “Kule krabater”

4 LEIK http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Femaringar-larer-best-gjennom-leik-96480b.html Stortingsmelding 19: lite fokus på leik. Men me veit betre :) Barnehagendagen: Lat meg leika

5 Kva er viktig for oss å vite? Korleis er dagen til barnet ditt? Har det sove godt? Ete godt? Er det nokon i familien som har dysleksi? Det er ofte arveleg, og det vil vera viktig for oss og skulen at ein oppdagar det så tidleg som mogeleg. Meld i frå dersom barnet ikkje kjem i barnehagen! Kva meinar du om oss. Sei det til oss! :)

6 Brukarundersøking Våren 2016 Rundt 30% svarprosent. Veldig dårleg. Dykkar mogelegheit til å påverke barnehagen!!! Kommentarar frå undersøkinga vil me ta tak i.

7 Kommentarar:  Opningstider  Engasjerte personale  Betre plass i grovgarderobe  Meir fokus på fysisk aktivitet- Utegruppe ynskjeleg  Flott med fokus på fysisk aktivitet, men ikkje så mykje  Kjempefornøgd med dei tilsette  Borna har det godt her  Betre tryggleik i akebakken  Betre sanding  Bhg kan bli betre på å informere om kva “mitt” barn har gjort i dag  Steinbordet ute er utrygt

8 Fleire kommentarar:  Aldersgruppene er altfor spreidde  Ynskjer meir oppdatering på heimesida  Fint med facebookside  Liten informasjon om dei grunnleggande tinga i bhg og saknar omvisning  Tilbod om foreldresamtalar kvart halvår..  Hovudfokuset til barnehagen bør vera å gjera borna trygge på seg sjølve, styrka sjølvtilliten og læra empati, ikkje at dei alltid må bli betre.  Flinke folk som får god kontakt med borna og gjer dei trygge. Dette skapar stor trivsel.

9 kven er me? Kva gjer me? Endring i personalgruppa, for utvikling Presentasjon av personalet Tenk dykk om når de “hjelper” barnet: https://www.youtube.com/watch?v=0Vpy3UFcldk Klubben Vedtektsendringar kjem i år. Spørsmål til plenum, eller på din base

10 HUGS Hugs at du lèt skikkeleg att grinda både når du går inn og ut av barnehagen! Hugs at barnet skal lære seg å gå GJENNOM grinda, sjølv om det klarar å klatre over… Borna våre ligg og søv under halvtaket opp mot vegen. Det er difor VIKTIG at de sløkkjer bilen når de er inne og hentar/leverar.

11


Laste ned ppt "Gaupne barnehage Me vil. Me kan.. Kvardagen vår Me leikarMe er ute Me er samanMe er inne Me lesMe er på tur Me øver oss på å kle på ossMe syng Me forheld."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google