Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

OLWEUS ARBEID Indre Hafslo oppvekstsenter. Kva er mobbing? Tenk/diskuter.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "OLWEUS ARBEID Indre Hafslo oppvekstsenter. Kva er mobbing? Tenk/diskuter."— Utskrift av presentasjonen:

1 OLWEUS ARBEID Indre Hafslo oppvekstsenter

2 Kva er mobbing? Tenk/diskuter

3 Kva er mobbing?

4 Kva er mobbing? Gjentekne negative eller ”vondsinna” åtferd frå eit eller fleire barn retta mot eit anna barn som har vanskeleg med å forsvare seg. http://www.vg.no/spesial/2014/odin/

5 Tre hovedkriterier: Negativ/”vondsinna” åtferd Gjenteken over tid Ubalanse i faktisk eller opplevd styrketilhøve.

6 Djupedalsutvalget: Sette opp viktige hovudpunkt som må vere tilstades for at elevar skal ha det trygt på skulen: 1)Foreldre og elevar skal vere kjent med Opplæringslova 2)Me som vaksne må vise nulltoleranse mot mobbing

7 Haldningsskapande arbeid Olweusarbeidet er eit haldningsskapande arbeid. Heim og skule har eit felles ansvar for å gi elevane gode haldningar.

8 ROS! Elevane skal ha ros for positiv åtferd.

9 Hovudmål med tiltaksprogrammet Redusera eksisterande mobbeproblem Betre kameratrelasjonane i skulen Førebyggje mobbeproblem.

10 Varme og engasjement frå vaksne Faste grenser mot uakseptabel åtferd. Konsekvent bruk av ikkje-fysiske, ikkje fiendtlege sanksjonar ved regelbrot Vaksne fungerar som autoritetar på skulen – og i klassen.

11 Tiltak på skulenivå Spørjeundersøking Pedagogiske samtalegrupper Betre inspeksjonssystem Foreldremøte Årshjul – systematisk arbeid

12 Tiltak på klassenivå Klassereglar/skulereglar Stopp-regelen Klassemøte Klasseforeldremøte Foreldre/elevsamtalar

13 Tiltak på individnivå Alvorlege samtalar med den som mobbar og den som blir mobba. Samtale med foreldre til innblanda elevar.

14 Opplæringslova §9a-3 Handlar om det psykososiale miljøet. §9a-4 Vi skal driva systematisk arbeid for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken til elevane

15 Djupedalsutvalget 3) Foreldre og elevar må involverast og involvere seg i Olweus-arbeidet.

16 Samarbeid heim/skule Det er heilt nødvendig med eit godt samarbeid heim/skule for å motarbeide mobbing på skulen. Skulen kan ikkje arbeide med tiltak mot mobbing åleine. Foreldre er svært viktige i det førebyggjande arbeidet. http://www.sognavis.no/sogndal/nyhe nde/varsku-om-mobbing/s/5-48- 33742http://www.sognavis.no/sogndal/nyhe nde/varsku-om-mobbing/s/5-48- 33742

17 Handlingsplan for Indre Hafslo skule. Indre Hafslo skule har utarbeida ein eigen handlingsplan som viser kva vi skal gjere dersom det oppstår eit mobbeproblem. Denne ligg på heimesida vår: http://luster.custompublish.com/framside. 256480.nn.html http://luster.custompublish.com/framside. 256480.nn.html

18 Skulereglar Vi skal ikkje mobbe andre. Vi skal prøve å hjelpe elevar som blir mobba. Vi skal også vere saman med elevar som lett blir åleine. Viss vi veit at nokon blir mobba, skal vi fortelje det til kontaktlærar og dei heime

19 Sanksjonar ved brot på skulereglane. Eleven får ei munnleg åtvaring frå rektor Eleven må ringje heim og seie at ein ikkje kan innordne seg skulen sine reglar Eleven får brev med heim. Brevet skal underskrivast av føresette og sendast attende til skulen. Brevet blir arkivert på skulen.

20 Djupedalsutvalget 4) Tydeleg ansvarleg-gjering og systematisk arbeid

21 http://mmm.udir.no/


Laste ned ppt "OLWEUS ARBEID Indre Hafslo oppvekstsenter. Kva er mobbing? Tenk/diskuter."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google