Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Hvorfor FAU? Presentasjonene er lastet ned april 2016 fra fau html Opplæringsloven §

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Hvorfor FAU? Presentasjonene er lastet ned april 2016 fra fau html Opplæringsloven §"— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Hvorfor FAU? Presentasjonene er lastet ned april 2016 fra http://www.fug.no/foreldreraadets-arbeidsutvalg- fau.4639106-144621.html Opplæringsloven § 11-4 FAU skal være et bindeledd mellom foreldrene og skolen FAU skal være et forum for erfaringsutveksling

2 Presentasjon Presentasjonene er lastet ned april 2016 fra http://www.fug.no/foreldreraadets-arbeidsutvalg-fau.4639106- 144621.html 2

3 3 FAU skal Sikre reell medvirkning fra foreldrene Fremme foreldrenes fellesinteresser Medvirke til at foreldre deltar aktivt i arbeidet med et godt skolemiljø

4 4 FAU skal Bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole Legge til rette for positiv utvikling hos elevene Skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet

5 5 FAU skal Samarbeide med andre FAUer Sørge for at foreldre får kunnskap om hva de kan bidra med i barns læring

6 6 Hvordan? Gjennom god dialog og jevnlige møter med skolens ledelse Gjennom god dialog og jevnlig informasjon til alle foreldrene ved skolen

7 7 Spørsmål til diskusjon i grupper Har vi en organisering av samarbeidet på vår skole som involverer alle foreldre? Hvordan fungerer informasjonsflyten mellom FAU og skolen/ skolen og FAU/foreldrene? Hva fungerer bra, hva kan bli bedre?

8 8 Oppsummering av gruppediskusjon Hva er bra?Hvorfor? Hva kan bli bedre?Hvordan?

9 9 Hva kan vi jobbe med i FAU? FAU bør ha en sentral rolle i skolens forebyggende prosjekter Kvalitetsutvikling i skolen Legge til rette for foreldreengasjement

10 10 Hva kan vi jobbe med i FAU? Bidra i utarbeidelse av skolens plan for hjem-skole- samarbeid, årsplan,virksomhetsplan, plan mot mobbing Skolering av foreldrekontakter i samarbeid med skolen Bidra til et positivt sosialt miljø på skolen

11 11 Spørsmål til diskusjon i grupper Hva forventer jeg som FAU-representant av skolen? Hva kan skolen forvente av meg?


Laste ned ppt "1 Hvorfor FAU? Presentasjonene er lastet ned april 2016 fra fau html Opplæringsloven §"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google