Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE FOR 1. TRINN 2015/2016 Visjon Vi skal vera ein lærerik og engasjerande skule.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE FOR 1. TRINN 2015/2016 Visjon Vi skal vera ein lærerik og engasjerande skule."— Utskrift av presentasjonen:

1 VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE FOR 1. TRINN 2015/2016 Visjon Vi skal vera ein lærerik og engasjerande skule

2 Denne økta Velkommen til Varhaug skule Velkommen til Varhaug skule Mobbing Mobbing Satsingsområder Satsingsområder Lesing og matematikk Lesing og matematikk Forventningar og tips Forventningar og tips Klassekontaktar + FAU Klassekontaktar + FAU Fyrste skuledag Fyrste skuledag Praktisk informasjon Praktisk informasjon Evaluering skuleklubben og overgangssamtalar på kontaktgruppene Evaluering skuleklubben og overgangssamtalar på kontaktgruppene

3 God start Dei første åra betyr mykje!

4 Dannelse Mandatet vårt Gi elevene grunnlag for å gjøre gode valg til beste for seg selv og andre – både når det gjelder arbeid, medborgerskap og privatliv Kunnskapsløftet

5

6 Skuleklar? Professor og forskar Megan McClelland frå Oregon State University, sjølvregulering er "individets evne til å ha kontroll over tankar, kjensler og åtferd, det vil si individets evne til å ta i bruk kognitive evner som oppmerksomhet, arbeidsminne, og hemming av impulsive handlingar". sjølvregulering er "individets evne til å ha kontroll over tankar, kjensler og åtferd, det vil si individets evne til å ta i bruk kognitive evner som oppmerksomhet, arbeidsminne, og hemming av impulsive handlingar". sjølvregulering påverkar læring og utvikling på kort og lang sikt sjølvregulering påverkar læring og utvikling på kort og lang sikt sosiale risikofaktorar kan bidra til lågare sjølvregulering hos barn sosiale risikofaktorar kan bidra til lågare sjølvregulering hos barn gode sjølvreguleringsevner hos barna kan beskytta dei mot låge prestasjonar i skulen gode sjølvreguleringsevner hos barna kan beskytta dei mot låge prestasjonar i skulen

7 Sosial kompetanse 1.trinn Eg kan: takka takka snakka – ikkje slå snakka – ikkje slå venta på tur venta på tur ha fin bordskikk ha fin bordskikk spørja ein annan kva han eller ho vil leika med spørja ein annan kva han eller ho vil leika med klassereglane klassereglane

8 Satsingsområder Lesing Lesing Skriving Skriving

9 Lesedugleik Vi jobbar med lesing! Lesedugleik er todelt: Språklig kompetanse Språklig kompetanse Avkoding Avkoding

10 Språkleg kompetanse Har eit godt ordforråd Har eit godt ordforråd Kan omgrep slik at innhaldet i teksten gjer meining Kan omgrep slik at innhaldet i teksten gjer meining Kan gjenfortelja ein lest tekst Kan gjenfortelja ein lest tekst Kan finna svar på spørsmål frå tekst Kan finna svar på spørsmål frå tekst Vi opplever at mange barn manglar ordforståing (omgrep). Dette hemmar lesing – forståing. Snakk med barnet, les for barnet!

11 Avkoding Eleven kan kobla bokstavteikn og lyd Eleven kan kobla bokstavteikn og lyd Kan trekkja saman lydane til ord Kan trekkja saman lydane til ord Kjenna ordbilete Kjenna ordbilete Kan lesa setningar - gjerne også med flyt Kan lesa setningar - gjerne også med flyt Mange barn kan mange bokstavar, ver medvitne om kva lyd bokstaven har.

12 Matematikk talsymbol og mengde talsymbol og mengde - telja fram og baklengs mekanisk - telja opp ved å ta en og en - kjenna igjen tal, sortera i mengder og talfesta mengder - kjenna tala på ein terning - ein meir enn…. - ein mindre enn…

13 posisjonssystemet: einar og tiar posisjonssystemet: einar og tiar - telja konkretar, veksla til tiarar addera addera - spela med to terningar, konkretar - strategiar: telja på fingrar, nytta tallinja.. automatisera Trening av omgrep: Trening av omgrep: plassering: føre, bak, mellom, fyrst, sist storleik: låg, høg, kort, lang, stor, større, like antal: fleire, færre, like mange

14 Geometri: Geometri: - Farge, form, lengde, tyngde - Mønster, spegling og symmetri - Nytta omgrepa kvadrat, rektangel, trekant og sirkel Måling: Måling:Pengar - Kjenna 1kr, 5kr, 10kr, 20kr, 50kr og 100kr - Telja pengar - Veksla, handla i butikk/leika butikk

15 Snakka om tala. Kva er fem? Snakka om tala. Kva er fem? 5 = 2 + 3 5 = 2 + 3 5 = 1 + 4 5 = 1 + 4 5 = 2 + 2 + 1 5 = 2 + 2 + 1 5 = 1 + 3 + 1 5 = 1 + 3 + 1 Korleis kan vi dela opp og setja saman tal? Korleis tenkte du? Det er viktig at barnet forstår! Læra gode strategiar.

16 Finmotorikk: Pinsettgrep Pinsettgrep Blyantgrep Blyantgrep Sirkelbevegelsar med handledd og fingrar Sirkelbevegelsar med handledd og fingrar Klyppa Klyppa Bretta ark Bretta ark Glidelås Glidelås Knappar Knappar Sko Sko

17 Forventningar foreldre? Klede etter vér Klede etter vér Mat frukost, skulemat på turar Mat frukost, skulemat på turar Vener: Vener: hjelpa kvarandre å byggja positive og velfungerande barn hjelpa kvarandre å byggja positive og velfungerande barn ha opne heimar ha opne heimar møt venane til barna dine møt venane til barna dine vert kjende med andre foreldre/føresette vert kjende med andre foreldre/føresette avtal grenser/reglar avtal grenser/reglar Foreldre er barn sin viktigaste ressurs! Foreldre er barn sin viktigaste ressurs!

18 Oppfølging - rettleiing Kva kan foreldre gjera? vær interessert i skulen - vekeplan, heimeside vær interessert i skulen - vekeplan, heimeside snakk med eleven om læringsmåla snakk med eleven om læringsmåla sjå etter læring og ros barnet når det når måla sjå etter læring og ros barnet når det når måla les for barnet - ha bøker klar les for barnet - ha bøker klar vis at du les sjølv vis at du les sjølv omtal skulen positivt omtal skulen positivt ta opp ting direkte med lærar/leiing ta opp ting direkte med lærar/leiing møt opp på foreldremøter og samtalar møt opp på foreldremøter og samtalar Vis ditt barn at skulen er viktig for deg! Vis ditt barn at skulen er viktig for deg!

19 Tips for å betra : Merksemda: lesa, spela, pusla lesa, spela, pusla Arbeidsminnet: memory, handleliste i hovudet, songtekstar, regler memory, handleliste i hovudet, songtekstar, regler Hemming av impulsivitet: vær sjølv rolig! Godt førebilete vær sjølv rolig! Godt førebilete avtal alternativ til ukontrollert åtferd avtal alternativ til ukontrollert åtferd tel til 10, tenk på noko gildt, pust djupt.. snakk om tankar, kjensler og åtferd i ”fredstid” snakk om tankar, kjensler og åtferd i ”fredstid”

20 Fyrste skuledag Oppmøte Oppmøte Fotografering Fotografering Taushetsplikt Taushetsplikt Lekser Lekser Praktisk informasjon Praktisk informasjon Fråvær i skule og SFO Fråvær i skule og SFO Fråvær over ein dag Fråvær over ein dag Kva tenkjer foreldra om selskap? Kva tenkjer foreldra om selskap?

21 www.ha.kommune.no/var post.varhaug.skule@ha.kommune.no 51791700

22 Evaluera skuleklubb og overgangssamtalar Kva har vore positivt med skuleklubben? Kva har vore positivt med skuleklubben? Kva kan verta betre? Kva kan verta betre? Kva har vore positivt med overgangssamtalane? Kva har vore positivt med overgangssamtalane? Kva kan verta betre? Kva kan verta betre?


Laste ned ppt "VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE FOR 1. TRINN 2015/2016 Visjon Vi skal vera ein lærerik og engasjerande skule."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google