Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vel møtt!.  155 elevar dette skuleåret, 81 elevar på småtrinnet og 74 elevar på mellomtrinnet  Rundt 18% framandspråklige  Fleirkulturell skule  17.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vel møtt!.  155 elevar dette skuleåret, 81 elevar på småtrinnet og 74 elevar på mellomtrinnet  Rundt 18% framandspråklige  Fleirkulturell skule  17."— Utskrift av presentasjonen:

1 Vel møtt!

2  155 elevar dette skuleåret, 81 elevar på småtrinnet og 74 elevar på mellomtrinnet  Rundt 18% framandspråklige  Fleirkulturell skule  17 lærarar og 6 miljøarbeidarar

3  Bruk p-plass ved idrettshallen eller banen  Kan køyre opp til container før halv ni  Me oppfordrar elevar som har trygg skuleveg og kort nok avstand om å gå til skulen  Refleksvest er nødvendig i haustmørket, men gjerne elles i året og!  TA OMSYN!

4  Elevane skal vise busskortet på bussen  Dersom dei mister kortet må dette meldast frå om og dei får nytt mot eit gebyr på 50 kr  Reglar på bussen- alle skal bruke belte, det er strengare reglar for bussane enn før

5 Husk å merke klede, ha kontrollen på kor ting er Kom innom og få hjelp til å leita dersom de saknar noko.

6  Gi beskjed ved fråvær eller ved anna viktig info. Ta kontakt med kontaktlærar eller ring 40439180 (kontor på ungdomsskulen).  Skulen vil gjerne ha melding på SMS eller telefon seinast 08.45, slik at lærar får tatt imot beskjed før undervisninga startar.  Me ønskjer at foreldre/føresette kjem og hentar elevar som skal til tannlege og liknande på skulen.

7  Kontaktlærar kan gi ein dag fri frå skulen-ved lenger planlagt fråvær må ein sende søknad til rektor i god tid. Søknadsskjema ligg på Hjelmeland kommune sine heimesider.  https://www.hjelmeland.kommune.no/Selvbetjening/GodkjennPersonvern.aspx?MId1=925&returnurl=%252fSelvbetjening%252fskjema.aspx%253fskjemaid%253d225%252 6MId1%253d925 https://www.hjelmeland.kommune.no/Selvbetjening/GodkjennPersonvern.aspx?MId1=925&returnurl=%252fSelvbetjening%252fskjema.aspx%253fskjemaid%253d225%252 6MId1%253d925 Aktivitetar som er utøving av religiøse handlingar som gudstenestar, påske- og pinsevandring, kan ein melde frå til skulen om at born ikkje skal delta i. Då skal skulen leggje til rette for eit anna opplegg på skulen for desse.

8  PPT (pedagogisk-psykologisk teneste) hjelper oss med tips og råd om enkeltelevar og klassar der det er behov  Tilrår ressursar til elevar med ekstra behov  Helsesyster har eigen time på skulen kvar måndag etter lunsj- «Open dør»  Kan lage avtalar utanom dersom de ønskjer det  Det skal vere lett å ta kontakt!  Tlfnr: Ingvild Egeland: 40439075, Marta Ommundsen: 40439076 (psykisk helse)

9  Har ein eigen psykososial plan - skriftlig plan over trivselstiltak og opplegg som skal styrke trivselen og det psykososiale miljøet blant elevane  Skulereglar  Friminuttsreglar  Felles ordensreglar  Filmsnuttar om trivsel og foreldresamarbeid på UDIR

10  Det skal skrivast enkeltvedtak ved mobbing, ved rett på spesialundervisning og særskilt norsk  Dokumentasjon  Det er mulig å klage på slike enkeltvedtak  Skal vere oversiktlig og forståelig

11 Ny layout på nettstaden Min skole i år. Adresse: Minskole.no/hjelmeland Her finn du og tlf.nr til dei tilsette ved skulen og link til søknadsskjema om skulefri

12  Leksehjelp kvar tysdag frå 12.15-13.15.  Elevane får ein liten luftepause før leksehjelpa startar opp.  Viktig at de foreldre gjer leseleksa saman med borna dykkar heime sjølv om dei går på leksehjelp.  Sjekk at leksene er gjort

13  KLASSELEIING  VURDERING FOR LÆRING  med vekt på framovermelding, undervegsvurdering og halvårsvurdering.  I dette arbeidet er me særleg opptatt av å lage tydelege mål for elevane slik at dei veit kva dei skal lære.

14  Foreldrearbeidsutvalet tar opp viktige saker som angår skulen og elevane og gir oss tilbakemelding på kva me kan gjera betre.  1-.4.klasse 2 representantar: Bjarte Sørensen og Jorunn Foss  5.-7.klasse 1 representant: Elise Unander Mjølhus


Laste ned ppt "Vel møtt!.  155 elevar dette skuleåret, 81 elevar på småtrinnet og 74 elevar på mellomtrinnet  Rundt 18% framandspråklige  Fleirkulturell skule  17."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google