Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hva er Akasia? Akasia er en virksomhet under Bergen kirkelige fellesråd som ivaretar en del av områdene som i henhold til Kirkelov og Gravferdslov er.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hva er Akasia? Akasia er en virksomhet under Bergen kirkelige fellesråd som ivaretar en del av områdene som i henhold til Kirkelov og Gravferdslov er."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Hva er Akasia? Akasia er en virksomhet under Bergen kirkelige fellesråd som ivaretar en del av områdene som i henhold til Kirkelov og Gravferdslov er lagt til fellesrådet. Akasia ble opprettet 1. november 2012 og ledes av et eget utvalg (Forvaltningsutvalget).

3 Bergen kirkelige fellesråd (BKF) BKF er et selvstendig offentlig organ på lik linje med kommune og stat. Fellesrådet er øverste myndighet. Ansvarsområder – Ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene – Utarbeide mål og planer for kirkelig virksomhet i kommunen – Fremme samarbeid mellom menighetsrådene – Ivareta soknenes interesser ifht. kommunen – Anskaffelse og drift av menighetskontorer – Tros- og livssynsopplæring – Forvaltning av økonomiske midler – Forvaltning, eierskap, drift og vedlikehold av kirker, og gravplasser – Gravplassmyndighet/-forvalter i kommunen BKF har ca 130 ansatte (eksl. Akasia).

4 Begrunnelse for Akasia Bergen kirkelige fellesråds begrunnelse for opprettelsen av Akasia er tredelt: rydde plass for en klarere kirkelig profil i BKF med fokus på arbeidet i menighetene profesjonell ivaretakelse av områdene som er lagt til Akasia generere ekstra inntekter til BKF

5 Vår forretningsidé Barnehageaktør og -utvikler Eiendomsforvalter og -utvikler, primært av kirkebygg og gravplasser Gravplassforvalter i Bergen Regnskapskontor

6 Visjonen vår - verdier for generasjoner

7 Vår h ovedstrategi Akasia ivaretar viktige samfunnsoppgaver og bringer kulturarven videre, gjennom komplette og profesjonelle fagmiljø med fokus på kvalitet og service

8 Våre verdier ansvarlig lærende nyskapende åpen

9 Noen fakta 550 ansatte egne ansatte på de fleste fagområder Samlet budsjett på over kr 550 millioner Bygningsmasse ca 90 000 kvadratmeter Anleggene over 750 dekar med grøntarealer og annet uteareal

10 Noen fakta 34 kirker 20 er fredet eller verneverdige 18 barnehager og to under oppføring 1 400 barn pr februar 2014 27 gravplasser med ca 100 000 graver 2000-2200 gravlegginger (70 % urnenedsettelser) 5 kapell i Bergen - ca 850 gravferder ca 1700 kremasjoner, (22 % fra andre kommuner) Akasia har sitt hovedkontor i Bergen

11 Noen fakta Akasia leverer også en rekke tjenester til andre fellesråd, kommuner og private: – Rådgivning og analyser bygg og anlegg – Regulering, prosjektering og prosjektledelse – Renhold, trepleie, gartnertjenester, bygg- og landskapsdrift – Murer-, tømrer-, snekker-, elektro- og anleggstjenester – Regnskaps- og lønnsføring inkludert rådgivning – Rådgivning offentlige anskaffelser Kundene våre er hovedsakelig i Bergen og på Vestlandet, men også i resten av landet

12 Organisering Barnehage – 345 ansatte – 18 barnehager og to under oppføring Eiendom – 150 ansatte – Eiendomsforvaltning – Bygg Renhold & kantine, Byggdrift, Elektro, teknikk & VA, Murer & maler, Tømrer & snekker – Landskap Landskapsdrift, Anlegg, Gartner – Utbygging Prosjektering, Prosjektledelse Gravplass – 20 ansatte – Gravplassmyndighet, Gravferd Regnskap – 9 ansatte Økonomi, IKT og administrasjon HR

13 Organisasjonsstruktur

14 Kirker, barnehager og andre bygg Avtalen omfatter alle kirkene og noen menighetskontorer – 34+ Alle barnehagene unntatt Sola og Valen – totalt – 15 Alle gravplassene i Bergen kommune - 27

15 Fraksjoner Restavfall Papp/papir Plast Sten, grus, sand Trevirke Organisk avfall (grøntavfall) Smittefarlig avfall Kvikksølvholdig avfall og spillvæske Kullfilter fra renseanlegget til kremasjonsovnen


Laste ned ppt "Hva er Akasia? Akasia er en virksomhet under Bergen kirkelige fellesråd som ivaretar en del av områdene som i henhold til Kirkelov og Gravferdslov er."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google