Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon av fjernvarmeprosjekter

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Presentasjon av fjernvarmeprosjekter"— Utskrift av presentasjonen:

1 Presentasjon av fjernvarmeprosjekter
Steinar Asbjørnsen Trondheim Energi Fjernvarme

2 STATKRAFT HAR EN AMBISJON OM VEKST INNENFOR FJERNVARME
Etablerte områder Utvide distribusjonsnett og øke varmeproduksjon ettersom nye kunder knyttes til Nye områder i Norge Delta i fjernvarmeutbygging i samarbeid med lokale aktører over hele landet Internasjonalt Utvikle Statkrafts fjernvarmevirksomhet i utlandet Etablert virksomhet* Konsesjon mottatt* Konsesjon søkt alene eller i samarbeid * * Inkludert Skagerak Varme

3 FJERNVARME I SVERIGE GJENNOM BYTTEHANDEL MED E.ON
Overtok 5 anlegg 31/12-08 Primært bioenergi (>90%) 18 ansatte overført, 7 nyrekrutteringer Sum fjernvarme ~ 330 GWh Kungsbacka GWh Alingsås* GWh Trosa/Vagnhärad GWh Åmål GWh Alingsås Trosa Kungsbacka * Bare varmeproduksjon

4 ORGANISERING AV FJERNVARMEVIRKSOMHETEN
Konsernsjef Brd Mikkelsen FJERNVARME I STATKRAFT リkonomi og Finans Eli Skrvset KHMS (KVALITET, HELSE, MILJØ OG SIKKERHET) ADMINISTRATIV STAB FORRETNINGS- UTVIKLING PLAN OG UTBYGGING PROSJ. LEDELSE SVERIGE NORGE DRIFT OG VEDLIKEHOLD DRIFT Alingsås Kungsbacka Åmål Trosa / Vagnhärad TEKNISK PLANL. VARMESALG SVERIGE MARKED ENERGIKJØP NORDEN SENTRAL- BORD VARMESALG MARKEDS- FØRING KUNDESERVICE STATKRAFT Fellesfunksjoner: Eks: regnskap, lønn, HR, Kommunikasjon VEDLIKE- HOLD 105 4 4 4 72 10 11 En felles organisasjon i Norge og Sverige Omfattende erfaring og sterk faglig kompetanse Tilrettelagt for læring på tvers av land/anlegg Antall medarbeidere n

5 TROSA OG VAGNHÄRAD – DAGENS ANLEGG
Trosa Effekt värme Effekt kyla Effekt el Biopanna 1 3 MW Biopanna 2 3 MW Rökgaskondensor 1 0,75 MW Rökgaskondensor 2 0,75 MW Oljepanna 5,5 MW ___ Totalt Trosa: 13 MW 0 MW 0 MW Vagnhärad Biopanna 1,5 MW Oljepanna 5 MW Solfångare 0,18 MW ___ Totalt Vagnhärad: 6,68 MW 0 MW 0 MW ______________________________________________________ TOT Trosa/Vagnhärad: 19,68 MW 0 MW 0 MW Energileveranser på ca 34 GWh/år, ytterligere vekstpotensiale Eksisterende anlegg er svært nedslitt Behov for nytt bioanlegg og effektreserve Bygger overføringsledning mellom Trosa og Vagnhärad sid 5

6 Planlagt ny varmesentral i Trosa
Biokjel 10 MW (+5 MW) Oljereserve 10 MW (+10 MW) Overførings- ledning Ca 6,5 km, DN 200

7 FJERNVARME I HARSTAD Konsesjonssøknad Prosjekt i rute Fremdrift
33 GWh varme levert pr. år basert på biobrensel 100 Mkr i investeringer Reduksjon av tonn CO2 per år Prosjekt i rute Kontakt med kommune og potensielle kunder Design varmesentral og prosjektering distribusjonsnett Nær valg av tomt Fremdrift Ambisjon om investeringsbeslutning 3. kvartal 2009 Ambisjon om å levere varme i 2010 Utfordringer Anke fra Norsk Teknologi Intensjonsavtaler med største kunder Tilknytningsplikt: nødvendighet og utfordring (forslag om 500 m2 som grense) Konkurranse om flisleveranser


Laste ned ppt "Presentasjon av fjernvarmeprosjekter"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google