Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Resultater fra spørreundersøkelse Norske landskapsarkitekters forening januar 2012 Klikk F5 for en oppsummering på 10 lysbilder (Utdypende lysbilder er.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Resultater fra spørreundersøkelse Norske landskapsarkitekters forening januar 2012 Klikk F5 for en oppsummering på 10 lysbilder (Utdypende lysbilder er."— Utskrift av presentasjonen:

1 Resultater fra spørreundersøkelse Norske landskapsarkitekters forening januar 2012 Klikk F5 for en oppsummering på 10 lysbilder (Utdypende lysbilder er skjult i presentasjonen) bkumme@gmail.com

2 Svarandel 309 medlemmer har svart. 74 startet å svare, men avbrøt underveis. Totalt ble det sendt ut mail til 620 adresser. Det gir en svarprosent på nesten 50%.

3 Forklaring De fleste spørsmålene i undersøkelsen er formulert som påstander der man fikk følgende valg: På en skala fra 1 til 6, der 1 er helt uenig og 6 er helt enig, ber vi deg vurdere følgende påstander Det er 7 hovedgrupper av spørsmål. Nedenfor gjengis snittskår på svarene på samme skala. Dersom alle er Helt enig blir snittet 6 Dersom alle er Helt uenig blir snittet 1 Midtpunktet på skalaen er 3,5. Det betyr at dersom man ser på alle svar fra 1-3 som uenig, og alle fra 4-6 som enig betyr en skår over 3,5 at flertallet er enig i påstanden. Fordelingen av svar på hvert enkelt påstand framgår av mellomliggende lysbilder (skjult i presentasjonsvisning).

4 1. Ditt syn på tidsskriftene som inngår i dagens kollektive løsning NLAs tidsskriftavtale med NAL gir medlemmene to obligatoriske tidsskrifter knyttet til medlemskapet, Arkitektur N (800 kr/år) og Arkitektnytt (600 kr/år). Her kommer noen utsagn om dagens tidsskriftordning.

5 Det er viktig at landskapsarkitektur er synlig på linje med de andre arkitekturprofesjonene

6 Det er viktig at jeg får tidsskriftene til min adresse slik at jeg kan lese dem når det passer

7 Tidsskriftsamarbeid mellom arkitektfagene er viktig

8 Jeg leser i (nesten) hver utgave av Arkitektnytt

9 Jeg leser i (nesten) hver utgave av Arkitektur N

10 Stoffet i Arkitektnytt er interessant

11 Stoffet i Arkitektur N er interessant

12 2. Ditt syn på videre tidsskriftsamarbeid. Her kommer noen utsagn om framtidig tidsskriftordning.

13 Jeg liker dagens ordning med obligatorisk abonnement på Arkitektur N og Arkitektnytt knyttet til medlemsskapet

14 Jeg har tilgang til tidsskriftene på jobben i dag

15 Jeg har ikke tid til å lese tidsskrifter

16 Stofftilfanget interesser meg

17 Det er nok med ett obligatorisk tidsskrift knyttet til medlemskapet

18 Jeg vurderer å melde meg ut av NLA fordi kontingenten er for høy

19 Jeg vurderer å melde meg ut av NLA på grunn av den store papirmengden som følger av to obligatoriske tidsskrifter

20 Jeg vil selv velge hvilke tidsskrifter jeg skal abonnere på

21 Kollektivt abonnement av tidsskriftene koster for mye

22 3. Arkitektnytt og arkitekturdebatt Arkitektnytt er et meldingsblad og forum for arkitekturdebatt.

23 Papirutgaven av Arkitektnytt er viktig for arkitekturdebatten

24 Nettsiden arkitektnytt.no er best egnet til arkitekturdebatt

25 Den viktigste arkitekturdebatten foregår på andre arenaer / i andre medier

26 Et trykt tidsskrift er viktig som kanal for meldinger, nyheter og annonser

27 E-post og nettsider kan erstatte papirutgaven av Arkitektnytt

28 En elektronisk utgave (PDF eller eTidskrift) bør erstatte papirutgave av Arkitektnytt

29 4. Arkitektur N som fagtidsskrift Arkitektur N er et magasin som presenterer artikler om arkitektur, planlegging og samfunnsutvikling og presenterer prosjekter.

30 Arkitektur N er godt egnet til å vise norsk landskapsarkitektur

31 Det presenteres for lite landskapsarkitektur i Arkitektur N til å forsvare et kollektivt abonnement

32 Arkitektur N er viktig for inspirasjon og faglig oppdatering i mitt arbeid

33 Arkitektur N er viktig fordi det også gir meg faglig oppdatering innenfor de andre arkitektfagene

34 Det er viktig å ha en norsk publiseringskanal for landskapsarkitektur

35 En elektronisk utgave (PDF eller eTidsskrift) bør erstatte papirutgaven av Arkitektur N

36 5. Tidsskriftene og NLAs økonomi Medlemskontingenten i NLA er i dag 2700 – 3000 kr/år. De obligatoriske abonnementene utgjør ca 50% av kontigenten.Med dagens kontingentsatser er NLA avhengig av overskudd fra håndbok og arrangementer for å opprettholde dagens aktivitetsnivå.

37 Kontingenten bør kunne økes med inntil 500 kr

38 Kontingenten bør kunne økes med inntil 1000 kr

39 Innsparingen ved en eventuell oppsigelse av tidsskrift kan brukes til å styrke NLAs økonomi

40 6. Prioritering av videre tidsskriftsamarbeid Hvilket råd vil du gi til NLAs styre når de skal legge fram saken for årsmøtet?

41 7. Valg av tidsskrift Hvis det skal være kollektivt abonnement på ett tidsskrift, hvilket tidsskrift vil du da velge?

42 Alder

43 Landsdel

44 Kollegafellesskap Hvor mange landskapsarkitektkollegaer har du?

45 Lokalt fagmiljø


Laste ned ppt "Resultater fra spørreundersøkelse Norske landskapsarkitekters forening januar 2012 Klikk F5 for en oppsummering på 10 lysbilder (Utdypende lysbilder er."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google