Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Slekt og Data Tone Eli Moseid DIS-Norge DIS-Norge styreseminar 24. November 2006.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Slekt og Data Tone Eli Moseid DIS-Norge DIS-Norge styreseminar 24. November 2006."— Utskrift av presentasjonen:

1 Slekt og Data Tone Eli Moseid DIS-Norge DIS-Norge styreseminar 24. November 2006

2 2 Slekt og Data – quo vadis?  DIS-Norges medlemsblad siden 1990  4 nummer pr år (siden 1991)  Farget omslag siden 1997  4 farger siden 2001  Sidetall ca 44 – 60 (snitt ca 48)

3 3 Redaksjonskomiteen  Marit Bødtker  Finn Holden  Liv Marit Haakenstad  Jan M. Keus  Arnfinn Kjelland  Tone Moseid

4 4 Vedtektsfestet 2. Foreningens formål er å skape et landsomfattende forum for slekts- og personhistorie hvor databehandling og Internett brukes som hjelpemiddel, spre kunnskap om dette og for øvrig stimulere slektsforskningen i Norge. For å oppnå dette skal foreningen blant annet: …. 2.utgi et tidsskrift med minst fire nummer hvert år. Tidsskriftet har en formålsparagraf.

5 5 Medlemsblad med formålsparagraf Slekt og Data har som grunnsyn å arbeide for  å gi medlemmene gode kunnskaper om slektsforskning og bruk av IKT i slektsforskning  å være den viktigste kanalen ut til medlemmene ved siden av DISweben  å være et bindeledd mellom DISNorge og medlemmene

6 6 Målgruppe: primært medlemmene Utgiver har som redaksjonelt mål å bidra til  økt kompetanse om slektsforskning og bruk av IKT i slektsforskning  økt kunnskap om DIS-Norges aktiviteter og virksomhet  at slektsfaglig virksomhet i Norge holder et høyt faglig nivå  at medlemmene kan oppleve glede over både egen aktivitet og fellesskapet i foreningen

7 7 Innhold Innholdet skal favne artikler og annet stoff innenfor følgende områder:  slektsforskning, personalhistorie og familiehistorie  lokalhistorie og andre relevante emner som er av interesse for slektsforskning  bruk av IKT til innsamling av kildemateriale, til systematisering, gjenfinning og presentasjon, men  også til kommunikasjon mellom medlemmene, og til distribusjon og formidling av kunnskap og informasjon  Innholdet skal holde faglig god kvalitet.

8 8 Kostnadsutvikling over tid

9 9 Kostnadsutvikling 2004 - 2006 2004302.530 kr 2005339.927 kr 2006404.420 kr 37 % økning på 2 år

10 10 Budsjett og regnskap R 2004R 2005B 2006R 2006B 2007 Inntekter2 25021 42520 00020 30020 000 Utgifter302 530339 927315 000289 833315 000 Årsres.300 280318 502295 000363 562295 000

11 11 Forslag revidert budsjett 2007 R 2004R 2005B 2006R 2006B 2007 Inntekter2 25021 42520 00020 30020 000 Utgifter302 530339 927315 000289 833374 600 Årsres.300 280318 502295 000363 562354 600

12 12 Hva er kostnadsdrivende?  Porto, porto, porto  Porto øker ytterligere 3,5 % i 2007  Trykkeutgiftene økte i 2005 - 2006  Økning i antall medlemmer?  Total kostnad pr nummer: ca kr 11

13 13 Hva kan gjøres? Øke inntektene:  Flere annonser  + faste annonsører, fast inntekt  - vil kreve større sidetall?  - kan være tidkrevende  Flere abonnenter  + god inntjening (300 kr – 44 kr = 256 kr)  - kan være tidkrevende, hva med faktureringssystem?

14 14 Hva kan gjøres? Minske utgiftene:  Færre numre  - krever vedtektsendring  - merkbart dårligere tilbud til medlemmene  - mindre sjanse for annonsesalg og abonnement  Mindre farger (svart/hvitt innhold)  ? Blir det noen prisforskjell?  - dårligere tilbud til medlemmene

15 15 Hva kan gjøres? Minske utgiftene:  Redusere trykkeutgiftene: trykking i utlandet?  ? Vil kreve lenger produksjonstid  Redusere portoutgiftene: sendes fra utlandet?  ? Vil kunne bety dårligere forutsigbarhet  - krevende planlegging av omlegging?

16 16 Hva kan gjøres? Andre løsninger?  Finne sponsorer eller tilskuddsordninger?  Salg til lokallag?  Mer dugnad?  - lavere kvalitet  - lite å spare

17 17 Veien videre ---  Bladet må sikres forutsigbare rammebetingelser  Kostnadene må defineres som faste driftsutgifter  Det må gis rom for faglig utvikling av bladet  ”Digital” redaksjonskomite = holde kostnadene nede  Noe midler til kjøp av bildemateriale og artikler  Noe midler til programvareoppgradering og lignende


Laste ned ppt "Slekt og Data Tone Eli Moseid DIS-Norge DIS-Norge styreseminar 24. November 2006."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google