Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Slekt og Data Tone Eli Moseid

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Slekt og Data Tone Eli Moseid"— Utskrift av presentasjonen:

1 Slekt og Data Tone Eli Moseid
DIS-Norge DIS-Norge styreseminar 24. November 2006

2 Slekt og Data – quo vadis?
DIS-Norges medlemsblad siden 1990 4 nummer pr år (siden 1991) Farget omslag siden 1997 4 farger siden 2001 Sidetall ca 44 – 60 (snitt ca 48)

3 Redaksjonskomiteen Marit Bødtker Finn Holden Liv Marit Haakenstad
Jan M. Keus Arnfinn Kjelland Tone Moseid

4 Vedtektsfestet 2. Foreningens formål er å skape et landsomfattende forum for slekts- og personhistorie hvor databehandling og Internett brukes som hjelpemiddel, spre kunnskap om dette og for øvrig stimulere slektsforskningen i Norge. For å oppnå dette skal foreningen blant annet: …. utgi et tidsskrift med minst fire nummer hvert år. Tidsskriftet har en formålsparagraf.

5 Medlemsblad med formålsparagraf
Slekt og Data har som grunnsyn å arbeide for å gi medlemmene gode kunnskaper om slektsforskning og bruk av IKT i slektsforskning å være den viktigste kanalen ut til medlemmene ved siden av DISweben å være et bindeledd mellom DISNorge og medlemmene Slekt og Data har som grunnsyn å arbeide for - å gi medlemmene gode kunnskaper om slektsforskning og bruk av IKT i slektsforskning - å være den viktigste kanalen ut til medlemmene ved siden av DISweben å være et bindeledd mellom DISNorge og medlemmene

6 Målgruppe: primært medlemmene
Utgiver har som redaksjonelt mål å bidra til økt kompetanse om slektsforskning og bruk av IKT i slektsforskning økt kunnskap om DIS-Norges aktiviteter og virksomhet at slektsfaglig virksomhet i Norge holder et høyt faglig nivå at medlemmene kan oppleve glede over både egen aktivitet og fellesskapet i foreningen Bladets målgruppe er primært DISNorges egne medlemmer. Utgiver har som redaksjonelt mål å bidra til - økt kompetanse om slektsforskning og bruk av IKT i slektsforskning - økt kunnskap om DIS-Norges aktiviteter og virksomhet - at slektsfaglig virksomhet i Norge holder et høyt faglig nivå - at medlemmene kan oppleve glede over både egen aktivitet og fellesskapet i foreningen

7 Innhold Innholdet skal favne artikler og annet stoff innenfor følgende områder: slektsforskning, personalhistorie og familiehistorie lokalhistorie og andre relevante emner som er av interesse for slektsforskning bruk av IKT til innsamling av kildemateriale, til systematisering, gjenfinning og presentasjon, men også til kommunikasjon mellom medlemmene, og til distribusjon og formidling av kunnskap og informasjon Innholdet skal holde faglig god kvalitet. Innholdet skal favne artikler og annet stoff innenfor følgende områder: - slektsforskning, personalhistorie og familiehistorie - lokalhistorie og andre relevante emner som er av interesse for slektsforskning - bruk av IKT til innsamling av kildemateriale, til systematisering, gjenfinning og presentasjon, men også til kommunikasjon mellom medlemmene, og til distribusjon og formidling av kunnskap og informasjon - Innholdet skal holde faglig god kvalitet. Publikasjonen har som mål å drives etter ordinære og sunne forretningsmessige prinsipper. Redaktøren står fritt til, innenfor utgivers grunnsyn, å formidle redaksjonelt stoff i henhold til sin egen overbevisning. Redaktøren står selv ansvarlig for alt innhold i bladet. Bladet er redigert i henhold til fagpressens redaktørplakat og utgivers grunnsyn.

8 Kostnadsutvikling over tid
Her er alle inntekter og andre utgifter utelatt - som programvareoppgradering, kjøp av bilder etc.

9 Kostnadsutvikling 2004 - 2006 2004 302.530 kr 2005 339.927 kr 2006
37 % økning på 2 år

10 Budsjett og regnskap R 2004 R 2005 B 2006 R 2006 B 2007 Inntekter
2 250 21 425 20 000 20 300 Utgifter Årsres. Aus budsjettforslag for 2006 og 2007 var på Budsjettet ble av forrige styre redusert for alle AU’er.

11 Forslag revidert budsjett 2007
Inntekter 2 250 21 425 20 000 20 300 Utgifter Årsres. Aus budsjettforslag for 2006 og 2007 var på Budsjettet ble av forrige styre redusert for alle AU’er.

12 Hva er kostnadsdrivende?
Porto, porto, porto Porto øker ytterligere 3,5 % i 2007 Trykkeutgiftene økte i Økning i antall medlemmer? Total kostnad pr nummer: ca kr 11 Porto har økt betraktelig de siste årene, øker mer. Vi har valgt det rimeligste alternativet. Øker delvis proporsjonalt med medlemstallet. I snitt 4 kroner pr blad. Trykking Basert på ex Et nummer på 48 sider koster Pris for følgende 1000 ex: (i snitt 3 kroner pr medlem) Et nummer på 52 sider koster Pris for følgende 1000 ex: 3.500 Et nummer på 60 sider koster Pris for følgende 1000 ex: 4.000

13 Hva kan gjøres? Øke inntektene: Flere annonser
+ faste annonsører, fast inntekt - vil kreve større sidetall? - kan være tidkrevende Flere abonnenter + god inntjening (300 kr – 44 kr = 256 kr) - kan være tidkrevende, hva med faktureringssystem? Som medlem av Fagpressen kan vi

14 Hva kan gjøres? Minske utgiftene: Færre numre - krever vedtektsendring
- merkbart dårligere tilbud til medlemmene - mindre sjanse for annonsesalg og abonnement Mindre farger (svart/hvitt innhold) ? Blir det noen prisforskjell? - dårligere tilbud til medlemmene

15 Hva kan gjøres? Minske utgiftene:
Redusere trykkeutgiftene: trykking i utlandet? ? Vil kreve lenger produksjonstid Redusere portoutgiftene: sendes fra utlandet? ? Vil kunne bety dårligere forutsigbarhet - krevende planlegging av omlegging?

16 Hva kan gjøres? Andre løsninger?
Finne sponsorer eller tilskuddsordninger? Salg til lokallag? Mer dugnad? - lavere kvalitet - lite å spare

17 Veien videre --- Bladet må sikres forutsigbare rammebetingelser
Kostnadene må defineres som faste driftsutgifter Det må gis rom for faglig utvikling av bladet ”Digital” redaksjonskomite = holde kostnadene nede Noe midler til kjøp av bildemateriale og artikler Noe midler til programvareoppgradering og lignende


Laste ned ppt "Slekt og Data Tone Eli Moseid"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google