Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Økonomien i PSL Problematisk økonomi Overskuddet er redusert fra ca 700 000 kr til ca 300 000 kr på 4 år Akkurat det styret trenger ekstra som handlingsrom.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Økonomien i PSL Problematisk økonomi Overskuddet er redusert fra ca 700 000 kr til ca 300 000 kr på 4 år Akkurat det styret trenger ekstra som handlingsrom."— Utskrift av presentasjonen:

1 Økonomien i PSL Problematisk økonomi Overskuddet er redusert fra ca 700 000 kr til ca 300 000 kr på 4 år Akkurat det styret trenger ekstra som handlingsrom for ett år

2 Forklaringer Styret har hatt høyere aktivitet disse årene Styret utvidet fra 5 til 7 medlemmer Mange møter for leder særlig knyttet til IKT PSL har tjent mindre på møtene enn planlagt Særlig kostbart var 30-års jubileet

3 Fjorårets vurderinger Styret vurderte en eventuell tilleggskontingent i fjor. Ventet med dette da det kom signaler fra Dnlf om ny kontingentfordelingsmodell til foreningsleddene. Det så ut som om PSL kunne komme heldig ut av en slik endring Det gikk tvert om

4 Prosessen rundt kontingentfordeling Legeforeningen har 3 hovedakser Fylkesforeningene(lokalforeningene) Fagmedisinske foreninger(gyn, ønh, osv) Yrkesforeningene(PSL, OF, AF osv) Første kontingentfordelingsmodell til høring: Tilnærmet fullfinansiering av yrkesforeningene PSL støttet denne modellen

5 Protester Massive protester fra øvrige foreningsledd enn yrkesforeningene Særlige protester fra de fagmedisinske foreningene Ny kontingentfordelingsmodell ble utarbeidet etter respons på høringen. Landsstyret i Dnlf vedtok kontingentfordelingsmodellen mot 6 stemmer(5 fra PSL + 1 til)

6 Ny kontingentfordelingsmodell Alle foreningsledd får noe mindre overført av kontingenten enn tidligere Totalkontingent er opphevet. Det enkelte medlems kontingent til Legeforeningen er redusert I fjor ca kr 7500(?), i år rett over kr 7000 Hvert foreningsledd kan bestemme tilleggskontingent inntil 10% av moderforeningens kontingent

7 Konsekvenser for PSL PSL kommer særs uheldig ut i ny kontingentfordelingsmodell Liten forening med beskjeden medlemsvekst PSL har et relativt kostbart sekretariat PSL har et kostnadskrevende forhandlingsløp PSL har høy styreaktivitet Små foreninger har det samme styre- og forhandlingsarbeid som store foreninger.

8 Hva betyr dette? Alle er obligatorisk medlem i 3 underforeninger Jeg: Oslo legeforening Norsk psykiatrisk forening PSL

9 Hva betyr dette? I verste fall: Alle 3 legger på kontingenten maksimalt 700 kr x 3 = 2100 kr Men: Eventuell tilleggskontingent går uavkortet til underforeningen.

10 Hva gjør PSL ? Styret anbefaler følgende etter råd fra Landsrådet i går: Fastsette tilleggskontingent i år på kr 700,- Kommer opp under behandlingen av budsjettet på årsmøtet Gjelder for ett år. Ev ny tilleggskontingent neste år må vedtas på årsmøte 2012

11 Hvorfor 700 kr? Styret må ha et komfortabelt handlingsrom PSL bør alltid ha en reserve på ca 500 000 Kun ett mislykket medlemsmøte(få deltakere) er nok til å spise det meste av overskuddet Ikke mulig å treffe helt med budsjettplaner


Laste ned ppt "Økonomien i PSL Problematisk økonomi Overskuddet er redusert fra ca 700 000 kr til ca 300 000 kr på 4 år Akkurat det styret trenger ekstra som handlingsrom."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google