Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Latent hypothyreose –Med vektlegging på eldre pasienter Up To Date 2001 Merck Manual of Geriatrics 1995 Kurs i endokrinologi Haukeland sykehus 2001.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Latent hypothyreose –Med vektlegging på eldre pasienter Up To Date 2001 Merck Manual of Geriatrics 1995 Kurs i endokrinologi Haukeland sykehus 2001."— Utskrift av presentasjonen:

1 Latent hypothyreose –Med vektlegging på eldre pasienter Up To Date 2001 Merck Manual of Geriatrics 1995 Kurs i endokrinologi Haukeland sykehus 2001

2 Thyreoidea-funksjon –Normal aldring Histologi ‑ forandringer med økende alder T4 ‑ produksjon reduseres med 50% fra ung voksen alder til høy alder. Sannsynlig fysiologisk kompensasjon pga redusert vevsutnyttelse (redusert masse av muskler,hud, knokler og viscera)

3 Thyreoidea funksjon –Normal aldring II Bevart evne til å øke T4 ‑ produksjon ved TSH ‑ stimulering. T3 reduseres med 10 ‑ 15 % pga redusert metabolisme fra T4 til T3.

4 Hypothyreose –Symptomer og funn hos eldre Nok en stor imitator innen medisinen, så TSH bør tas rutinemessig ved all utredning av diffuse lidelser, særlig hos eldre. Mindre enn 33 % av eldre pas har klassiske symptomer. Plagene ligner “alders ‑ problemer” som tretthet, redusert initiativ,depresjon, myalgi, obstipasjon og tørr hud.

5 Hypothyreose –Symptomer og funn hos eldre forts. Mental konfusjon,anorexi,vekttap,fall, inkontinens, redusert mobilitet, artralgier, forhøyet CK. Kan likne polymyalgia rheumatika. Residiverende luftveisinfeksjoner! Assosiert med panikk ‑ lidelser og dårlig respons på antidepressiva ved behandling av depresjon.

6 Laboratorieprøver TSH, Fritt T4, FT4 index og Anti ‑ TPO (thyroid peroxydase) TSH er nok som screening Log ‑ lineært forhold mellom T4 og TSH, slik at små endringer i T4 gir store utslag på TSH

7 Normalverdier TSH uten alders ‑ justeringer i norsk befolkning: 0,2 ‑ 3,5 / 4,5 mIE/l Aldersjusterte verdier hos friske uten medisiner: 21 ‑ 54 år:0,4 ‑ 4,2 mIE/l 55 ‑ 87 år: 0,5 ‑ 8,9 mIE/l Hospitaliserte pasienter:0,05 ‑ 10 mIE/l Biokjemisk har ca 20 000 norske hypothyreose !

8 Laboratorieverdier forts. Ikke ta TSH og T4 ved akutt sykdom uten på klare indikasjoner. Store variasjoner. En tilsynelatende hypothyreose skal ikke behandles. I stabil fase: ta gjentatte målinger. Obs forhøyet TSH etter akutt sykdom, puls ‑ produksjon av TSH om kvelden,binyresvikt, thyreoidea ‑ resistens. Obs medikament ‑ anamnese

9 Latent hypothyreose –Definisjon TSH 5 ‑ 15 mIE/l T4 noe lavere enn pasientens baseline, men innen normalområdet Asymptomatisk pasient /lette symptomer

10 Prevalens av latent hypothyreose –Nord-Trøndelag studien Kvinner 60 ‑ 75 år 15% Menn 60 ‑ 75 år 8,2%

11 Latent hypothyreose –Mange betegnelser! SUBKLINISK hypothyreose?....ofte lette symptomer ved anamnese KOMPENSERT hypothyreose?....Ikke helt kompensert. T4 oftest under baseline MILD hypothyreose ? Akseptert benevnelse

12 Latent hypothyreose –Progresjon Anti ‑ TPO er viktig for prognosen. Så og si alle med Anti ‑ TPO går over til klinisk hypothyreose. Ved alder over 60 år vil 1/3 av alle de med latent hypothyreose utvikle full hypothyreose i løpet av 4 år.

13 Latent hypothyreose –Etiologi hos voksne/eldre Kronisk autoimmun thyreoiditt (anti ‑ TPO+) Stråling Radioiod ‑ behandling, kirurgi, medisiner Sjelden: hypothalamiske lesjoner, iod ‑ indusert hypothyreose,thyreostatika, “helsekost” Idiopatisk hypothyreose er vanligvis resultat av udiagnostisert Hashimotos thyreoiditt

14 Hashimotos thyreoiditt –Autoimmun inflammatorisk prosess i glandula thyreoidea Det finnes 4 typer antistoff Vi bruker helst Anti ‑ TPO Thyreoid peroxidase er viktig i den intracellulære thyreoidea ‑ hormon syntesen Histologi:Thyreoidea follikkel ‑ destruksjon, lymfocyttinfiltrasjon, eosinofile forandringer i cytoplasma og fibrose

15 Behandle eller ikke behandle? –To randomiserte studier i USA 1) Dobbel ‑ blind studie med pas med mild hypothyreose med og uten lette symptomer. Behandlet med Thyroxin/placebo i 1 år. TSH verdier tilstrebet i normalområdet. Behandlingsgruppen rapporterte bedring av symptomer. TSH gikk fra 10,8 til 2,6. Ingen i placebogruppen angav bedring.TSH steg fra 11,1 til 14,7

16 Behandle eller ikke behandle II –To randomiserte studier 2)Dobbel ‑ blind cross ‑ over. T4 0,15 mg/dag vs placebo. 6 mndr x 2 50% rapporterte bedring av symptomer i behandlingsperioden i forhold til placebo ‑ perioden.

17 Behandlingseffekter? Ingen effekt på s ‑ lipider eller apoproteiner ved behandling. Hjerte funksjon: liten effekt på EKG eller hvile ‑ EF, men bedret EF i forhold til placebo ved max belastning Effekter på evt neuropsykiatriske symptomer vanskelig å vurdere

18 Behandlings ‑ anbefaling ved latent hypothyreose –Up TO Date De fleste med mild hypothyreose bør behandles med Thyroxin for å hindre videre utvikling til full hypothyreose, særlig ved TSH 15 ‑ 20 mIE/l Behandling ved lavere verdier dersom: Struma (skrumper ofte ved behandling) Uspesifikke symptomer Obs compliance, coronarsyke.

19 Behandlingsanbefaling ved latent hypothyreose –Haukeland Sykehus Behandling hvis anti TPO er positiv eller TSH over 10 mIE/l Eller ved anti ‑ TPO positiv og TSH >5 IE/l For å avverge symptomer som vil komme snart! AVVENTE ved anti ‑ TPO negativ og TSH 5 ‑ 10 mIE/l

20 Behandlingsanbefaling ved Haukeland sykehus Oppstart hos voksne: 0,1 mg thyroxin daglig Eldre og hjertesyke: 0,025 mg i minst 5 uker. Deretter dobling. Evaluer etter 3 måneder TSH tilstrebes i normal ‑ området (1 ‑ 33 mIE/l), FT4 og klinikk.


Laste ned ppt "Latent hypothyreose –Med vektlegging på eldre pasienter Up To Date 2001 Merck Manual of Geriatrics 1995 Kurs i endokrinologi Haukeland sykehus 2001."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google