Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

B EDRIFTEN SOM LÆRESTED. Norsk fagopplæring – et tilbakeblikk • Tradisjoner langt tilbake • Læringloven og lærlingskolen • Lov om fagopplæring • Reform.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "B EDRIFTEN SOM LÆRESTED. Norsk fagopplæring – et tilbakeblikk • Tradisjoner langt tilbake • Læringloven og lærlingskolen • Lov om fagopplæring • Reform."— Utskrift av presentasjonen:

1 B EDRIFTEN SOM LÆRESTED

2 Norsk fagopplæring – et tilbakeblikk • Tradisjoner langt tilbake • Læringloven og lærlingskolen • Lov om fagopplæring • Reform -94 og samfunnskontrakt • Kunnskapsløftet • Fornyet samfunnskontrakt Tittel på presentasjon2

3 Kunnskapsløftet - helhet og felles mål • Utdanning i skole og bedrift har felles mål – å utdanne framtidas fagarbeidere gjennom ett opplæringsløp • Bedriftenes rolle i fag- og yrkesutdanning er forsterket gjennom Kunnskapsløftet • Grunnleggende ferdigheter og fellesfag gir grunnlag for videre utdanning og læring Tittel på presentasjon3

4 5 gode grunner til å være lærebedrift 1.En unik mulighet til å forme morgendagens fagarbeidere 2.Bidrar til utvikling og økt verdiskapning 3.Setter fokus på læring og utvikling av alle ansatte 4.Unge bidrar med oppdatert kompetanse, omstillingsevneog blikk for nye løsninger 5.Rekrutteringstiltak nr. 1 Tittel på presentasjon4

5 Hva kjennetegner en god lærebedrift? • Forankrer opplæringen i strategi og ledelse • Har gode rutiner for mottak av lærlinger • Setter av ressurser til å følge opp lærlinger • Planlegger, tilrettelegger og dokumenterer opplæringen • Sørger for god oppfølging og vurdering underveis, og har prosedyrer for problemløsning • Har et godt arbeids- og læringsmiljø • Tar instruktørrollen på alvor Tittel på presentasjon5

6 Hva skaper et godt læringsmiljø? • God planlagt mottak av nye lærlinger • Inkludering og integrering i oppgaver og arbeidsmiljø • Kjennskap til roller og funksjoner • Synliggjøring og verdsetting av lærlinger – og instruktører • God planlegging av opplæringen og medvirkning fra lærlingen • Utfordringer som stimulerer lærlingen til å strekke seg • Instruktørrollen – tålmodighet og forståelse Tittel på presentasjon6

7 KURT • Kartlegging • Utfordring • Råd • Tiltak Tittel på presentasjon7


Laste ned ppt "B EDRIFTEN SOM LÆRESTED. Norsk fagopplæring – et tilbakeblikk • Tradisjoner langt tilbake • Læringloven og lærlingskolen • Lov om fagopplæring • Reform."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google