Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sjukmelding – en del av medikaliseringen av samfunnet Rolf Rønning Forskningsrådet 270910.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sjukmelding – en del av medikaliseringen av samfunnet Rolf Rønning Forskningsrådet 270910."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sjukmelding – en del av medikaliseringen av samfunnet Rolf Rønning Forskningsrådet 270910

2 www.hil.no Utgangspunkt: Sjukdom – og sjukefravær har mange årsaker. Her skal vi se på en faktor, eller et sett av faktorer, som er lite framme i debatten. Kanskje fordi de ikke kan analyseres med registerdata?

3 www.hil.no Utgangspunkt 2: Sjukerollen er avvikende adferd: 1) den sjuke slipper en del forpliktelser 2) En relasjon med omgivelsene 3) Forventes å oppføre seg på en bestemt måte 4) Må bidra til å bli frisk 5) Kan ikke forventes å bli frisk ved egen hjelp

4 www.hil.no Avvikskontroll er viktig i alle samfunn Kontrollørenes betydningen endrer seg. Religion har vært viktig avvikskontroll Lover og regler har vært viktige I dagens rasjonelle samfunn har medisin fått en viktig rolle som avvikskontrollør (frisk/ sjuk) Dette åpner for en medikalisering av samfunnet

5 www.hil.no Medikalisering av samfunnet: En prosess hvor et økende antall problemer i dagliglivet forklares ut fra en medisinsk modell og behandles med medisinske ”redskaper” (Zola 1972). Hver ny diagnose reduserer rommet for ”normal” adferd. Diagnosemanualen (DSM) nær tredoblet fra 1952 til 1994 (fra 106 til 300) Lite avmedikalisering (homoseks, masturb.

6 www.hil.no Diagnostisering er et maktspørsmål Psykiatridiagnoser i gamle Sovjet er velkjent ”Drapetomia”og flukten fra plantasjene Hvem tjener på denne ekspansjonen? - det medisinske hierarki Farmasøytisk industri (Pharmacracy)

7 www.hil.no Biomedikaliseringen fremmes: Gjennom DTC (direkte annonsering til forbruker: spør din lege om..) Off-label bruk: utvidet anvendelse Resultat: et eks: Bruk av antidepressiva 7-doblet i Sverige fra 1993. Norge? Noen i tvil om at flere blir sjukmeldte av dette?

8 www.hil.no Få motkrefter: Medisinene har høy status Medikalisering også nedenfra: Legitimerer nye pasientgruppers lidelser Staten /forsikring kunne vært en motkraft

9 www.hil.no Medikaliseringen har positive sider for avvikerne: Humanisering (Straffes ikke) Avviket får øket status (låner fra medisinen) Det er ikke deres feil Bedre å være syk enn syndig

10 www.hil.no Negative sider: Ansvaret forflyttes (fra individet) Ingen direkte krav om legitimering overfor omgivelsene Vår skjebne overlates til eksperter Siden medisinen antas å være verdifri, så kan det skjule moralske vurderinger Sosiale problemer blir behandlet som medisinske Det er individet ikke samfunnet som behandles Avpolitisering av avvikende atferd

11 www.hil.no Konklusjon Sjukefraværsforskningen bør etterstrebe et større mangfold av tilnærminger og årsaksmodeller Rasjonelle aktørmodeller må suppleres med interesseanalyser (makt). Aktørmodellenes hegemoniske status kan begrense vår forståelse av sjukefraværets kompleksitet. Viktig å se hvordan sjukefravær konstrueres sosialt og kulturelt.


Laste ned ppt "Sjukmelding – en del av medikaliseringen av samfunnet Rolf Rønning Forskningsrådet 270910."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google