Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Makt og autoritet. Makt Makt er muligheten til å få en annen til å gjøre noe han ellers ikke ville ha gjort Makt brukt på en konstruktiv og forsvarlig.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Makt og autoritet. Makt Makt er muligheten til å få en annen til å gjøre noe han ellers ikke ville ha gjort Makt brukt på en konstruktiv og forsvarlig."— Utskrift av presentasjonen:

1 Makt og autoritet

2 Makt Makt er muligheten til å få en annen til å gjøre noe han ellers ikke ville ha gjort Makt brukt på en konstruktiv og forsvarlig måte kan gi positive relasjoner mellom mennesker Makt preget av tvang og trusler vil ofte gi negative reaksjoner hos de personene du utøver makt mot Det følger makt med en lederposisjon, og en leder kan ta i bruk maktmidler som straff og belønning

3 Utøvelse av makt Makt dreier seg om å nå mål og få sin vilje igjennom. Dette kan skje på flere måter, avhengig av bl.a. –Relasjonene mellom den som har makt og de andre –Personlige egenskaper hos lederen –En rolle som innebærer en forventning om makt Vi skiller mellom tre hovedformer for makt: –Ekspertmakt: en person har makt gjennom høyere kompetanse enn andre på et område –Autoritet: de som skal ledes ser på lederen som en som skal og har rett til å lede dem –Sanksjonsmakt: Lederen griper inn mot uønsket atferd med straff eller belønning

4 Makt og legitimitet Legitimitet kjennetegnes ved at forholdet mellom lederen og medarbeiderne er preget av tillit, trygghet og aksept. De aksepterer måten lederen anvender makt på Legitimitet er viktig i positiv maktbruk Lederlegitimitet handler om at en leders makt må være berettiget og akseptert Legitimitet forutsetter at lederen klarer å vinne tillit og respekt hos medarbeiderne

5 Den gode leder Både medarbeider- og oppgaveorientert Følelsesmessig stabil Utadvendt og åpen for nye erfaringer Omgjengelig Planmessig (har kontroll over arbeidet fram mot målet) Passe selvsikker Intelligent Utvikler gode relasjoner Utvikler både seg selv og sine medarbeidere Opptatt av mål og resultater

6 Autoritet og lydighet En leder som har autoritet innehar en legal makt (makten oppfattes som rettmessig) og kan lede andre i arbeidet mot fastsatte mål En leder med autoritet kan bestemme handlinger som de andre kan være delvis uenige i, men allikevel godtar

7 Autoritet og lydighet Max Weber skilte mellom tre former for autoritet: –Legal-rasjonell autoritet –Tradisjonell autoritet –Karismatisk autoritet Disse tre formene for autoritet er eksempler på frivillig lydighet. Vi ser det som vår plikt å adlyde, og gjør det uten negative følelser overfor lederen Lydighet vil si evne og vilje til å underordne seg og følge retningslinjer

8 Stanley Milgrams eksperiment Viste hvordan lydighet ovenfor en autoritet kan føre galt av sted En forsøksperson styrte strømstyrke og kunne straffe en annen som svarte feil på en serie spørsmål film: Elektrosjokk i spørreprogramElektrosjokk i spørreprogram

9


Laste ned ppt "Makt og autoritet. Makt Makt er muligheten til å få en annen til å gjøre noe han ellers ikke ville ha gjort Makt brukt på en konstruktiv og forsvarlig."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google