Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Forskning – en integrert del av kjernevirksomheten ”Hvem” Det medisinske fakultet, NTNU.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Forskning – en integrert del av kjernevirksomheten ”Hvem” Det medisinske fakultet, NTNU."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Forskning – en integrert del av kjernevirksomheten ”Hvem” Det medisinske fakultet, NTNU

2 2 Student town No. 1 In Trondheim, one in five inhabitants is a student The student union – Studentersamfundet – is the centre of student activities UKA, the student week, is Norway’s largest cultural festival ISFiT = International Student Festival in Trondheim NTNUI is Norway’s largest sports association with 10 000 members EDUCATION

3 3

4 4 Utgangspunkt fra eier Forskning en av fire lovpålagte oppgaver nødvendig for oppdatert helsetjeneste av høy kvalitet forutsetning for videreutvikling av helsetjenesten forutsetning for kritiske vurderinger av diagnostikk, behandling og teknologi (jf. færre selskaper innen imaging) forutsetning for å ivareta og veilede pasientene

5 5 Utgangspunkt fra eier Norge skal bidra til den internasjonale kunnskapsbasen i klinisk medisin Alle foretak skal tilrettelegge for medisinsk og helsefaglig forskning Helseforetak med universitetsfunksjoner har et spesielt ansvar for spissforskning, metode- og kompetanseutvikling og forskerutdanning

6 6 Utgangspunkt fra eier Instruksen omhandler forskningsoppgaven Nasjonalt system for måling av forskning Nytt statlig system for resultatbasert finansiering Økt forskning en del av ”innholdsreformen” Strategisk satsing mellom HOD og RHFene

7 7 Forskning- felles arena Samarbeidsorganet HOD har valgt å kanalisere forskningsmidlene her Konsensus Uenighet ankes til foretaksmøtet

8 8 Status for forskning I 2003 ble det gjennomført en internasjonal evaluering av klinisk forskning i Norge: Laveste antall publiserte artikler i Norden Lav andel medisinere med dr.grad Forskningen ved norske sykehus er for dårlig

9 9 Hvorfor forskningsledelse? Norsk forskning preget av fragmentering- små og sårbare fagmiljøer manglende strategisk planlegging svak faglig ledelse Forskningsmeldingen 1999: ”Viktigste kvalitetstiltaket i univ. og høyskoler: Videreutvikle faglig ledelse på alle nivå

10 10 St.meld.nr.20 (04-05) Vilje til forskning Faglig ledelse sentral for å: –Konsentrere forskningen –Styrke områder som har muligheter for gode resultater –Avvikle aktiviteter som ikke fyller minstekrav –Optimal ressursutnyttelse (eks. dyrt utstyr)

11 11 Faglig ledelse Strategisk ledelse Avgjørende for ressursdisponering Oversikt over faget og dets utvikling Evne til inspirasjon og motivasjon Konsensusbygging På universitetet er faglig ledelse å forstå som vitenskapelig ledelse, ikke administrativ

12 12 St. Olavs Hospital 2006

13 13

14 14

15 15 020 HELHET – 1.ETG

16 16 020 HELHET – 2.ETG

17 17 020 HELHET – 3.ETG

18 18 Løsningen på felles utfordringer Det integrerte universitetssykehus Avtaler mellom DMF og de lokale helseforetakene Utnytte hverandre i en vinn-vinn situasjon

19 19 Avtale med St. Olavs hospital Stillings- andel NTNU St.Olavs 45% forskning 10% adm. 45% undervisning 45% forskning 10% adm. 22,5% undervisning 22,5% klinikk* 20% klinikk* 18% underv. 4% adm. 18% forskn. 80% klinikk* 100% klinikk* 120% 100% * Undervisning når studenter følger klinisk / laboratoriemessig virksomhet inngår i ordinær klinisk tjeneste.

20 20 Forskning i det nye universitetssykehuset Institutt og avdeling fullstendig integrert Felles forskningsutvalg Gjenspeiler at sykehus og universitet har samme mål Basalforskning og klinisk forskning i samme areal Overføringsforskning det nye store området Skal legges til rette for forskning - vil også gi økte inntekter

21 21 Forskningsgrupper for framtiden Hensikten er å bygge store forskningsgrupper eksempler her: –Smerte og palliasjon –Trening –Medical Imaging

22 22 Hvordan bygge felles visjoner Representanter i hverandres organer Delta i hverandres arrangementer Ledelse plassert nær hverandre Felles ledermøter Utvikle felles strategi Hvordan utvikle tillit Økonomi- hvem betaler hva

23 23 Framtidens operasjonsrom Felles prosjekt St.Olav og DMF Et løft for kirurgisk forskning Tett samarbeid med SINTEF Tett samarbeid med industrien Videreføres i det nye sykehuset Simulatorsenter tilsvarende prosjekt


Laste ned ppt "1 Forskning – en integrert del av kjernevirksomheten ”Hvem” Det medisinske fakultet, NTNU."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google