Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fagmedisinsk forening - nye muligheter for norske barneleger. Bjarne Riis Strøm Fagdirektør Soria Moria, 12.01.07.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fagmedisinsk forening - nye muligheter for norske barneleger. Bjarne Riis Strøm Fagdirektør Soria Moria, 12.01.07."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fagmedisinsk forening - nye muligheter for norske barneleger. Bjarne Riis Strøm Fagdirektør Soria Moria, 12.01.07.

2 Fagmedisinske foreninger- Formål og oppgaver (fra lovene 3.6.3)  De fagmedisinske foreninger skal danne grunnlaget for det medisinske, faglige arbeidet i Legeforeningen.  I tillegg til egne faglige og vitenskapelige oppgaver skal de fagmedisinske foreningene samlet bidra til at Legeforeningens arbeid med legeutdanningen er av høy kvalitet og  - at det fag- og helsepolitiske arbeid baseres på oppdatert medisinsk kunnskap og på størst mulig konsensus om faglige prioriteringer.

3 Hovedoppgaver (Landsstyrevedtak 2005 og lovene)  Vurdere/påvirke medisinsk grunnutdanning i forhold til utvikling i faget  Spesialistutdanning - innhold, kvalitet, nivå  Etterutdanning/kursvirksomhet  Fagutvikling – forskning, internasjonal kontakt  Organisering i og utenfor sykehus, lokalisering og utbygging av faget, samhandling  Arbeid for hensiktsmessig funksjonsfordeling.

4 Hovedoppgaver (Landsstyrevedtak 2005 og lovene – forts.) Spesielle momenter fra Landsstyrevedtak 2005:  Nasjonale registre  Kvalitetsindikatorer og -utvikling innen faget  Samarbeid/grenseoppgang mellom fagområder  Faglige prioriteringer  Informasjonsvirksomhet

5  Målet må være å ivareta autonomien – og samtidig skape fellesskap og felles identitet.

6 Hva mener Legeforeningen med denne fagligheten ???  Medisinsk faglighet bygger på ferdigheter, erfaringer, holdninger og etisk bevissthet som den enkelte lege tilegner seg gjennom praktisering av faget.  3 sentrale elementer som kjennetegner medisinsk faglighet  profesjonsetikk  medisinsk faglig kunnskap og kompetanse  legens personlige ferdigheter

7 Tre sentrale elementer ved faglighet  Faglighet og kompetanse må være i kontinuerlig forbedring  Profesjonell kunnskap og forbedrings- kunnskap må gå hånd i hånd (jf gjennombruddsprosjektene)  Ledelse med fokus på faglighet  Legeforeningen setter behovet for fagledelse på dagsorden nå

8 fagkunnskap ferdigheter profesjonsetikk Forbedring av diagnostikk og behandling Profesjonell kunnskap

9 system variasjon endringspsykologi erfaringsbasert læring Forbedring av prosesser og systemer Forbedringskunnskap

10 Profesjonell kunnskap fagkunnskap ferdigheter profesjonsetikk Forbedringskunnskap system variasjon endringspsykologi erfaringsbasert læring Forbedring av diagnostikk og behandling Forbedring av prosesser og systemer + (etter Batalden & Stoltz) Profesjonell kunnskap og forbedrings- kunnskap må gå hånd i hånd KONTINUERLIG FORBEDRING – bedre pasientbehandling

11 Behov for medisinsk faglig ledelse  Ledelse av helseforetak må ikke bare baseres på økonomi  God økonomihåndtering gir grunnlag for effektiv drift  Men ledelse av helseforetakene må også tuftes på faglige vurderinger og åpne og reelle prioriteringer !

12 Omsetting av faget Til helsetjeneste : Medisinsk kunnskap som i samhandling med pasienten omsettes til tjenester av verdi for pasienten. Til helsepolitikk : Helsepolitikk er å omsette faget til politikkens verden

13 Legeforeningens omsetting av faget – til helsepolitiske utgangspunkt  Faglighet, omsorg, ansvar, handlekraft  Særlig ansvar for å påpeke utfordringer og å komme med forslag til forbedringer  Medvirke til at medisinsk faglige beslutninger blir en viktig premiss for politiske beslutninger på alle forvaltningsnivå  Medansvar og dialog  Kontinuerlig forbedring og kvalitetsheving  Forskning - kunnskap og kompetanse må vedlikeholdes og fornyes  Ledelse av faget

14 Strukturelle reformer må følges av en innholdsreform basert på faglighet  Etterspør en innholdsreform  søkelys på det faglige innholdet i tjenesten  For stort fokus på ”bunnlinja”, økonomisk balanse og ”lønnsomme pasienter”  For mye oppmerksomhet mot støtteprosesser og i for lite mot kjernevirksomhet  Møte med pasienten er helsetjenestens hovedoppgave  Det er i dette møtet verdiskapningen skjer

15 Faglighet og kompetanse i kontinuerlig forbedring  Moderne sykehus er avanserte kunnskapsbedrifter  Kunnskap foreldes raskere og raskere  Kunnskap og kompetanse må vedlikeholdes og fornyes  Mer midler og økt prioritet – langt under OECD-gjennomsnitt  Kontinuerlig forbedring og kvalitetsheving  Kunnskap må omsettes til praksis

16 Utvikling 2007  Full gjennomgang av spesialistutdanningen i 2007.  Utvikling av Medisinsk portal  Samarbeid mellom Tidsskriftet, nettsidene fagmedisinske foreninger og medisinsk fagavdeling.  En arena for formidling  Et brukerstøtteverktøy

17 Utvikling 2007 forts.  Utvikling av ”Min side”  Utvikling av enhet for service tjenester - tilbud 2008  Økonomistøtte  Regnskapsstøtte  Arkivstøtte  Sekretærstøtte / kurstjenester  Merkantile tjenester avh. av behov  Utvikling av samhandlingsarenaer /møteplasser til legeforeningens sekretariat og mellom de fagmedisinske foreningene


Laste ned ppt "Fagmedisinsk forening - nye muligheter for norske barneleger. Bjarne Riis Strøm Fagdirektør Soria Moria, 12.01.07."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google