Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Anskaffelse av spesialbiltransport innen TT-tjenesten Informasjonsmøte for leverandører, 26.05.08.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Anskaffelse av spesialbiltransport innen TT-tjenesten Informasjonsmøte for leverandører, 26.05.08."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Anskaffelse av spesialbiltransport innen TT-tjenesten Informasjonsmøte for leverandører, 26.05.08

2 Anskaffelse av spesialbiltransport innen TT-tjenesten 2 Formål med møtet Legge til rette for best mulig tilbud i denne anbuds- konkurransen Bidra til leverandørutvikling på sikt

3 Anskaffelse av spesialbiltransport innen TT-tjenesten 3 Politiske føringer Kontraktene vil ha inntil to års varighet. (HEV planlegger ett år + ett opsjonsår.) Foreløpig ingen politiske endringer av TT-ordningen. Evaluering av TT skal behandles i bystyret – kan gi endringer i TT-ordningen på sikt. Derfor kortvarige kontrakter.

4 Anskaffelse av spesialbiltransport innen TT-tjenesten 4 Beskrivelse av tjenesten Spesialbiltransport innen TT-tjenesten Ca. 2650 rullestolbrukere og noen få andre Kjøring i Oslo og noe i Akershus Døgnåpen tjeneste alle dager i året Kjøring til arbeid, skole og fritidsformål Kjørekontoret, Konsentra AS, tar imot bestillinger og planlegger reisene. Innleietimer de siste tre år: ca. 115 000

5 Anskaffelse av spesialbiltransport innen TT-tjenesten 5 HEV har kartlagt markedet Jevnt over god kvalitet på det transportfaglige og sørvis. Forbedringspotensial på det organisasjonsmessige. HEV ønsker profesjonelle samarbeidspartnere. Det vil bli stilt krav til kompetanse. I neste konkurranse kan det bli stilt enda høyere krav til en enhetlig organisasjon.

6 Anskaffelse av spesialbiltransport innen TT-tjenesten 6 Planlagte krav til tjenesten -Endelige krav kommer først når konkurransen er utlyst!

7 Anskaffelse av spesialbiltransport innen TT-tjenesten 7 Planlagte krav til biler 51 biler, hel- og deltid. Skal ikke være registrert mer enn ti år tilbake i tid. Skal tilfredsstille krav til kjøretøyforskriften og dens bilag 3. Plass til minst to rullestoler av min. 70 cm bredde, samt minst fire ordinære passasjerplasser. Rampe eller heis eller nedsenkbar bil. Krav om trappeklatrer og transportstol i heltidsbilene. Barnestol i alle bilene.

8 Anskaffelse av spesialbiltransport innen TT-tjenesten 8 Planlagte krav til biler forts. UHF-radio til kommunikasjon med kjørekontor Mobiltelefon

9 Anskaffelse av spesialbiltransport innen TT-tjenesten 9 Planlagte krav til sikkerhet Transportør har det fulle ansvar for sikkerhet i gjennomføring av transporten. Sjåførene må ha inngående kunnskaper om sikring. Transporten skal ikke gjennomføres hvis sjåfør ikke får festet rullestolen slik at den står helt fast.

10 Anskaffelse av spesialbiltransport innen TT-tjenesten 10 Planlagte krav til sørvis Det er mange ulike funksjonshemninger blant brukerne, også psykiske og språklige. Transportør skal opptre respektfullt og ivareta den enkeltes behov.

11 Anskaffelse av spesialbiltransport innen TT-tjenesten 11 Planlagte krav til administrasjonsfunksjon Transportør skal ha en administrasjonsfunksjon som blant annet skal ta imot kjørelister fra kjørekontor og ivareta dialogen med oppdragsgiver og koordinering mot kjørekontor. Transportør skal motta bestillinger når kjørekontoret er stengt. Transportør skal rapportere månedlig til HEV, blant annet om avvik. Muntlige og skriftlige klager fra brukerne skal henvises til HEV. HEV avgjør om transportør eller HEV håndterer klagen.

12 Anskaffelse av spesialbiltransport innen TT-tjenesten 12 Planlagte krav til kvalitetsstyringssystemer Dokumentasjonskontroll – oppfyllelse av krav i forskrifter og regelverk for transportør og undertransportør En organisasjonsstruktur som er tilpasset oppdraget. Interne prosesser og rutiner, for eksempel for kontroll og avvik Kvalitetsplaner for teknisk utstyr Beredskapsplaner for kriser og ulykker Opplæringsplaner for sjåfører

13 Anskaffelse av spesialbiltransport innen TT-tjenesten 13 Planlagt anskaffelsesprosedyre Åpen anbudskonkurranse Deltilbud godtas – 3 like pakker Obligatoriske krav i kravspesifikasjonen Obligatoriske kvalifikasjonskrav som må dokumenteres. Innfris ikke disse, kan tilbudet bli avvist. Tildeling til tilbyder med lavest pris.

14 Anskaffelse av spesialbiltransport innen TT-tjenesten 14 Planlagte kvalifikasjonskrav I tillegg til obligatoriske kvalifikasjonskrav: God gjennomføringsevne  Nøkkelpersoner i oppdraget, utstyr og personell God erfaring og referanser  Transportør eller nøkkelpersonell HMS-system Kvalitetsstyringssystem tilpasset dette oppdraget Kvalitetsplaner for teknisk utstyr

15 Anskaffelse av spesialbiltransport innen TT-tjenesten 15 Planlagte kvalifikasjonskrav God oppdragsforståelse  Framdriftsplan for kontraktsoppstart

16 Anskaffelse av spesialbiltransport innen TT-tjenesten 16 Tidsplan Planlagt utlysing: siste del av juni Trolig blir det tilbudskonferanse rett etter kunngjøringsdato. Planlagt tilbudsfrist: siste del av august Kontraktsoppstart: 1.1.09


Laste ned ppt "Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Anskaffelse av spesialbiltransport innen TT-tjenesten Informasjonsmøte for leverandører, 26.05.08."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google