Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Levanger ungdomsskole og FAU inviterer til temamøte for elever og foreldre 18.00 Tema fra skolen – aktuelt for hvert trinn Pause, salg av kaffe og kaker.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Levanger ungdomsskole og FAU inviterer til temamøte for elever og foreldre 18.00 Tema fra skolen – aktuelt for hvert trinn Pause, salg av kaffe og kaker."— Utskrift av presentasjonen:

1 Levanger ungdomsskole og FAU inviterer til temamøte for elever og foreldre 18.00 Tema fra skolen – aktuelt for hvert trinn Pause, salg av kaffe og kaker. Ta med småpenger. 19.15 : Trafikk FAUleder innleder om FAU sitt arbeid i høsten 2015 Politiet Kort pause 20.00Rusforebyggende arbeid og netthets/krenkelser ved politiet og SLT. Ungdomsrådet om forebygging av mobbing 21.00Slutt

2 Temamøte 8. trinn Rektor informerer om følgende Mobilfri skole Fraværsordningen, mobilskolemeldinger og permisjoner Klassetur i foreldreregi på 10. trinn Kantine MOT v/Karianne og Siv Anita Avdelingsleder Kristin om aktiviteter 8. trinn i vårsemesteret

3 Mobilfri skole Mobiltelefon skal til vanlig ikke være med på skolen. Dersom det er nødvendig å ha med mobiltelefon for bruk før og etter skoletid, skal den være avslått og ligge i skolesekken fra skolestart og til skoleslutt. OK å legge i skap – om det låses Første gang eleven blir tatt: Anmerkning. Kontaktlærer har telefonen ut skoledagen Andre gang eleven blir tatt: Anmerkning. Ledelsen har telefonen ut skoledagen Tredje gang. Anmerkning. Ledelsen har telefonen ut skoledagen, og skolen tar kontakt med heimen

4 Fravær – mobilskolemelding - permisjoner Ved fravær – meld fra så raskt som mulig og helst innen kl. 09.00:Send SMS til 03686, og start meldingen med LEV KLASSE og tekst. Eksempel: LEV 8A Per er syk idag. Viktig å IKKE bruke punktum, komma etc etter klasse men starte rett på teksten. Permisjon – fra og med en dag og inntil to uker – bruk alltid elektronisk skjema som dere finner på skolens hjemmeside Fravær på vitnemål

5 Klasseturer – avslutning 10. trinn KFU i Levanger anbefaler at alle skoler har visse regler for gjennomføring av skoleturer i foreldreregi. Hensikten med retningslinjene er å sikre, så langt mulig, at alle kan delta i turene og at de kan gi hyggelige minner for alle elevene. Retningslinjene kan også være en hjelp for foreldregruppene som planlegger og gjennomfører turene.

6 Retningslinjer for turer i skoletiden: Skolen skal ikke ha ansvar knyttet til planlegging, gjennomføring, finansiering, økonomiske Konsekvenser og heller ikke etterarbeid i forbindelse med turene. Foreldre har alt ansvar for planlegging, gjennomføring, finansiering, økonomiske konsekvenser og etterarbeid av turene. Det må velges minst 2 hovedansvarlige ledere pr klasse/gruppe. Det må delta et tilstrekkelig antall foreldre, minst 1 pr 15 elever, som har ansvar sammen med de valgte hovedansvarlige for at turene gjennomføres på forsvarlig måte. Turene må ha et aktivitetsinnhold og sosialt siktemål som gjør at de er inkluderende for alle elevene. Finansieringen skal skje ved dugnadsinnsats, salg eller lotterilignende aktiviteter der alle bidrar. Egenandeler skal unngås. Det er et felles ansvar for alle foreldre å skaffe arbeidsoppgaver og inntektsbringende aktivitet. Foreldre må gi skriftlig tillatelse til at deres barn deltar. Turer til utlandet bør unngås. Unntak kan være turer til aktivitetsområder i kort reiseavstand fra Levanger. Tidspunktet for reisen må for 10. trinn legges til tiden mellom muntlig prøve og avslutningsdagen eller etter at skolen er helt avsluttet. For øvrig må tidspunktet for reisen avklares med skolen på forhånd.

7 For 10.trinn blir permisjonen en del av den vanlige fraværsregistreringen og blir ført på vitnemålet. (Se § 3-41 i forskrift til opplæringsloven). For 10.trinn kan turens varighet være 2 – 3 skoledager. Foreldrene må hver for seg sende skriftlig søknad til skolen om fritak fra undervisningen for eleven. Det må lages og gjøres kjent atferdsregler for gjennomføring av turene. Atferdsreglene skal ha bestemmelser om forbud mot bruk av rusmidler og tobakk. Forbud mot bruk av rusmidler må også gjelde voksne turdeltakere. Ev. brudd på reglene må ha klare konsekvenser. Både elever og foresatte må skrive under på reglene før avreise. Turene er i privat regi og derfor gjelder ikke kommunens forsikringsordning. Den enkelte må selv sørge for reiseforsikring som dekker ev. skader og konsekvenser av skader, behandling, heimreise, tap av bagasje, utstyr, o.a..a.

8 Kantine og melkesalg Leva-Fro selger mat over disk – inkl. melk Salg av melkekort – egen kø for melk Salg av mat i tråd med Helsedirektoratet nye retningslinje for mat og måltider i skolen. Matsalget er et supplement til skolemat


Laste ned ppt "Levanger ungdomsskole og FAU inviterer til temamøte for elever og foreldre 18.00 Tema fra skolen – aktuelt for hvert trinn Pause, salg av kaffe og kaker."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google