Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Realfagskommune Orientering 12.1.2016 Mari Ugland Andresen Realfagskoordinator.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Realfagskommune Orientering 12.1.2016 Mari Ugland Andresen Realfagskoordinator."— Utskrift av presentasjonen:

1 Realfagskommune Orientering 12.1.2016 Mari Ugland Andresen Realfagskoordinator

2 Innhold  Bakgrunn og nasjonale føringer  Forslag til realisering av realfagsatsingen i Asker kommune  Hva er gjort høsten 2015?  Noen tanker om muligheter og forutsetninger

3 Realfagskommune – hva innebærer det? Strategi- og tiltaksplan for realfag i Asker kommune Barnehager og skoler https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/tett-pa-realfag/id2435042/

4 Hva er realfag? «I strategien omfatter realfag innhold som er relatert til matematikk, naturvitenskap og teknologi i barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning.» (KD, 2015)

5 Tett på realfag «Det er et mål at realfag får økt relevans for og gir mening i barn og unges liv, og bidrar til engasjement og deltakelse i samfunnslivet, videre utdanning og arbeid.» (Kunnskapsdepartementet, 2015)

6 Hvordan kan vi realisere strategien i Asker? Felles plan > Utarbeide en felles plan med utforskende læringsaktiviteter fra bhg-10.trinn > Fra 5. trinn-10.trinn: > Problemløsningsoppdrag til elevene fra ekstern aktør i nærmiljøet > F.eks. oppdrag fra: > Miljøsjefen i kommunen > Lokal bedrift > Helsekoordinatoren i kommunen

7 Hva er gjort høsten 2015? Initiert kontakt med/startet samarbeid med: > Virksomhetene (barnehager og skoler) > Lokalt nettverk i matematikk > Nettverkssamling med realfagskommuner > Eksterne fagmiljø (HIOA, Naturfagsenteret, Matematikksenteret) > Andre tjenesteområder og prosjekter i kommunen (miljøsjefen, næringssjefen, folkehelsekoordinator, innovasjon, Borgen-prosjektet, samferdselskoordinator m.fl) > FUG sentralt, Elevorganisasjonen, Asker næringsråd > Utarbeidet plan for etterutdanning (lærende nettverk) våren 2016 ( ca. 90 pedagoger og ledere påmeldt)

8 Muligheter og forutsetninger Muligheter - mange dyktige og engasjerte pedagoger - flere mulige samarbeidspartnere ønsker å bidra Forutsetninger - Tid og ressurser til medvirkning og forankring i virksomhetene og med samarbeidspartnere - Kompetanse (god undervisning kan ikke «før- produseres») - Tilgang til nødvendig materiell og utstyr

9 Oppsummering -kombinasjon av kompetanseutvikling og felles plan vil løfte realfagene i Asker -samarbeid mellom skolen og eksterne aktører i nærmiljøet vil bidra til økt læring og motivasjon for elevene og kan bidra til positive ringvirkninger for næringslivet og andre tjenesteområder i kommunen– «vinn-vinn» -solid forankring i virksomhetene er en hovedfaktor for suksess «Folk støtter det de bidrar til å skape» (Marvin Weisbord)

10 Forslag til fremdrift  2016-høsten 2017: pilotering og forankring  Høsten 2017: felles plan for alle virksomheter  Implementering

11 Spørsmål?


Laste ned ppt "Realfagskommune Orientering 12.1.2016 Mari Ugland Andresen Realfagskoordinator."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google