Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Gjort – lært – lurt Marit Midtskog Leder, Senter for flerspråklige barn og unge Sandnes kommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Gjort – lært – lurt Marit Midtskog Leder, Senter for flerspråklige barn og unge Sandnes kommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 Gjort – lært – lurt Marit Midtskog Leder, Senter for flerspråklige barn og unge Sandnes kommune

2 Gjort Sandnes som mottakskommune over mange år Fra sentralt, stort mottak til desentralisert Totalt 260 plasser EM-avdeling – 30 sengeplasser Opplæring i grunnskole og på læringssenter

3 Gjort Investering i opplæring for min.språklige barn og unge Senter for flerspråklige barn og unge (FBU) - 2008 Plan for opplæring av minoritetsspråklige barn, unge og voksne – 2014 Erfaring med innføringsklasser over mange år Tospråklige lærere i grunnskolen

4 EM i grunnskolealder Opplæring i innføringsklasse (IK) ved ordinær ungdomsskole 30 tilgjengelige plasser totalt i vår ungdomsskolegruppe

5 Lært Å ta i mot på en god måte Å ha et godt nettverk Samhandling mellom mottak og grunnskole Aktiv bruk av tolk Mottakssamtalen Skriftlighet

6 Mottakssamtalen

7 Ungdommene kan ha Konflikter Traumebakgrunn Trøtthet Psykiske lidelser Det vi ser mest av er at…. Vennskap utvikles innenfor IK De har høg motivasjon for læringsarbeidet De er høflige De er lærevillige De er glad for å være på skolen

8 Lært Introdusere tilbudet i skolemiljøet Helsepersonell, miljøterapeut FAU som medspillere Elevene i IK blir tatt godt imot av medelever

9 Lurt Kompetanse Skoleeier og skoleleders ansvar Holdninger i personalet Motivasjon og vilje

10 Holdninger i personalet Høg motivasjon for oppgaven Fleksible og løsningsorienterte Overgang til «ordinær gruppe» i nærskole

11 Lurt Raskt inn i tilbudet Læreplan i grunnleggende norsk Tospråklig fagopplæring Å bli «sett» og inkludert

12 EM i alderen 16-18 år Opplæringstilbud på Sandnes Læringssenter Samarbeid om sent ankomne 16-åringer Savner muligheten til basisklasser for elever i vgs

13 Erfaringer fra Sandnes Læringssenter Positivt med ungdomsklasser – bedre tilvenning til ordinær skoledag Læreplan i grunnleggende norsk - forberedelse til K06 Enslige mindreårige kommer raskt inn i opplæring

14 Lurt God rådgivingstjeneste og adm. støttetjenester Verdsettende ledelse – trivsel og åpenhet Felles verdier – engasjement for brukergruppa Utviklingsarbeid

15 Frivillige organisasjoner er viktige samarbeidspartnere Inkludering + språklæring Leksegrupper – Røde Kors Bibliotek Fritid

16 Lurt Raskt inn i opplæring Tilstrekkelig språkopplæring, inkludert tospråklig fagopplæring og/ eller morsmålsopplæring Psykososial tilrettelegging Et inkluderende skolemiljø

17 PST-sjef Benedicte Bjørnland Dagbladet, 26.03.16


Laste ned ppt "Gjort – lært – lurt Marit Midtskog Leder, Senter for flerspråklige barn og unge Sandnes kommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google